نخستین ساکنان ایران ...

- مرحوم محمد امین زکی مولف کتاب (( کورد و کوردستان )) می نویسد: که وطن قوم (( گوتی ها )) منطقه کوههای زاگرس بوده است . این طایفه به تدریج جای خود را به قومی قوی تر و متمدن تر به نام (( کاسیت ها )) داد که (( کاسیت ها )) یا (( کاسوها )) یا (( کاشوها )) یا (( کاشی )) گفته می شوند . بلائی عظیم جهت ساکنان بشمار می آمدند و با یورش های خود زندگی را بر آنها سخت می کردند . این طایفه به احتمال قوی از نژاد آریا بوده که از جانب قفقاز به معیت مهاجرین دیگر پیش از هجوم ، اقوام ماد و پارس به ایران آمده و در کوهستانهای (( تالش )) نزدیک دریای مازندران سکونت اختیار کردند . (( گوتی ها )) اقوامی از نژاد (( آسیایی )) بودند که قبل از مهاجرت آریاها ، در دره های سلسله جبال زاگروس بسر می بردند . مراکز اولیه آنان حدود کرمانشاه و جنوب کردستان بوده است . (( گوتی ها )) امپراطوری جدید را که توسط (( ساگن سامی )) در (( سومر )) تاسیس گشته بود از بین بردند و مدت 15 سال با عنوان شاهی بر (( سومر )) و (( آکاد )) حکومت کردند . نقوش برجسته سنگهایی که (( گوتی ها )) یا خویشاوندان ایشان یعنی (( لولوبی ها )) در زاگرس بجای گذاشتند شاهد یک حکومت نسبتا توانایی است . (( لولوبی ها )) نیز اقوامی از نژاد (( آسایی )) می باشند که قبل از ورود آریائی ها در دره های کوههای زاگرس در حدود کردستان امروزی ساکن بودند . در تایید نوشته مرحوم محمد امین زکی باید گفت : خاورشناسان به اشتباه آنها را (( کاسیت )) می خواندند در حالی که در کتیبه داریوش (( کاشی ها )) آمده و آنها اجداد کسانی هستند که امروز به نام (( کاشی ها )) معروفند . هنر کاشی سازی هم منسوب به این طایفه اشت . (( استرابون )) آنها را (( متانی )) خوانده و گفته است که از حاشیه دریای خزر تا حدود زاگرس غرب ایران سکنا گزیده اند . (( دولاپورت )) آنها را از نژاد آریایی شناخته و (( مورگان )) نیز تاکید کرده است که آنها پیش از (( مادها )) در حدود زاگرس و غرب ایران سکونت داشته اند و (( گوردن شیلد )) آنها را آریایی دانسته و متذکر است که یک شاهزاده آریایی در هجوم آنها به بابل بر انان ریاست داشته است . (( آشوریها )) نیز آنها را (( کاشو )) و (( انشانی ها )) (( کوشی )) خوانده اند . ( کتاب : به دنبال روشنایی – عزیز طویلی – صفحه 32 – 33 )...

 - پیدایش نژاد آریایی ...

 نژاد آریایی در اطراف دریای خزر در (( ده ها هزار سال )) قبل از میلاد ساکن بوده و شروع به نشو و نما و تکمیل وسایل زندگی و مادی و معنوی خود نموده و پس از اینکه جا برای نشو و نما و سکونت آنها به تدریج کم گردید در پنج ستون به طرف جنوب ، خاور ، باختر فلات ایران ، آسیای کوچک ، و اروپا کوچ کردند . به شرح زیر :

1- یک ستون از اطراف مرو ، بخارا به طرف جنوب سرازیر شده و راه هندوستان را پیش گرفته و در دره سبز و خرم (( سند )) ساکن گردیده و نمدن عظیم هند را تشکیل داده و تمدن باستانی خود (( سانسکریت )) را تکمیل نمودند .

2- ستون دیگری به طرف خاور عزیمت و افغانستان و قسمتی از چین را اشغال کردند و دنباله تمدن هند و آریایی را گرفتند .

3- یک دسته قوی از آنها از کنار جنوبی دریای خزر به طرف باختر فلات ایران کوچ کرده و سرتاسر غرب ایران را به تدریج اشغال و به داخل دشت فرات و دجله نفوذ نمودند ، این دسته اولین شهر را در کنار دریاچه (( چیچست )) ارومیه ( رضائیه ) به نام (( پارسومش )) ساخته و شروع به نشر تمدن خود در داخل بومیان محل نمودند . جنگها و زد و خوردهائیکه در این منطقه برای اشغال آن شده است خود داستان مفصلی دارد .

4- دسته دیگر از باختر دریای خزر راه آسیای کوچک (( آناطولی )) را گرفته و آنجا را به تدریج اشغال نموده و بسط تمدن و زبان و عادات خود کوشیدند . اولین شهری که این دسته در کنار شرقی دریاچه (( و آن )) ساخته اند به نام (( کرده )) بوده است .

5- دسته دیگری از شمال باختری دریای خزر از حاشیه شمالی ارتفاعات (( آرارات )) آسیای کوچک و در کنار دریای سیاه اشغال و از بغارهای داردانل و بسفور به طرف یونان و اروپا سرازیر شدند و در آنجا ساکن شدند .( همان – صفحه 76 – 77 )...

 

بنا به نوشته (( سرلشگر مظفر زنگنه )) ، نژاد آرایایی که از ایلات زیر تشکیل یافته بودند پس از کوچ های پشت سر هم در فلات ایران هر کدام در استانی جای گرفتند و نام خود را بر آن استان داده و یا به نام آن محل نامیده شدند . 1- هند و اروپایی در جنوب شرقی فلات ایران ، دره سند ، پنجاب ، کشمیر ، هندوستان و پاکستان .

2- پارت ها در شمال و مشرق فلات ایران .

3- مادها (( کرد – ارمن )) در شمال باختری – باختر فلات ایران (( ارمنستان – کردستان )) .

4- پارس ها – در جنوب باختری ایران (( آنزان - انشان - خوزستان - پارس – فارس – کرمان )).  

امروزه در اثر کاوش های باستان شناسی در ایران آثاری بدست آمده است که قدمت آنها تا 6000 سال قبل از میلاد مسیح محرز است و این آثار متعلق به طوایف مختلف آریایی از جمله ، تپوری ها – آماردها – کاشی ها – گیل ها – سک ها – دیلم ها – تالش ها – اورارتوها – پرتوها – و ساکنان ناحیه ماد – انشان و ناحیه لوت و تپه یحیی در کرمان . برای محققان بی نظر این امر مسلم است که مردم انشان (( ایلام )) و سومری ها مردمی آریایی بوده اند و آثار بدست آمده از این طوایف آریایی تا 6000 سال پیش از میلاد مسیح قدمت دارد . با توجه به این آثار فرهنگی و هنری چگونه می توان پذیرفت که طوایف آریایی مستقر در مرکز و غرب و جنوب ایران در 2400 سال ق.م به ایران آمده اند ؟  در حالیکه شواهد و آثاری که در دست داریم در حدود 11000 سال پیش آریاییها از کناره سیحون و جیحون به سرزمین (( آرین ویج )) سرازیر بوده اند .( همان – صفحه 84 – 85 )...

...............................................................................................

منبع :  به دنبال روشنایی ، یا تاریخ تمدن صدهزار ساله ایران – عزیز طویلی – بندر انزلی – انتشارات فروهر – چاپ اول – 1365

/ 0 نظر / 11 بازدید