/ 2 نظر / 12 بازدید
سعید

سلام وبلاگ مفیدی دارید و این مطلب هم در مورد عمل آوری چای مفید بود. فقط به نظر می آید که مرحله مهم تخمیر را از قلم انداخته اید که خوب است بازبینی فرمایید.

سعید

سلام وبلاگ مفیدی دارید و این مطلب هم در مورد عمل آوری چای مفید بود. فقط به نظر می آید که مرحله مهم تخمیر را از قلم انداخته اید که خوب است بازبینی فرمایید.