شعر گیلکی گیلان بهار

بیه بیشیم مار

بیه بیشیم مار

بزنیم جار

بزنیم جار

کی الان فصل بهاره

عبجی جان موقع کاره

طبیعت پیدا کونه

جان دوباره

خورشیدم خو چومان

گیلان سو بازه کونه

زمینم نفسی کشه

فرش سبز پهنه کونه

درختم خسته از لیباس سیفید

رنگان تازه دوکونه

روبارم خو چولانه

ا خو بستر فوکونه

کو لی ماهی دریایا

در خو آغوش دوکونه

دست فروش میدان سر

داد زنه می مال آتش زندرم

سیه کولی سیفید کولی ماهی سیفید

اویتایم فریاد زنه سبزی پلا تازه شیفید

زناکان خانه تکانی کونیدی

جغلان تخم مرغ بازی کونیدی

بولبولان چه چه زنید خومه چکونید

خوشان جفته خو ورجا دوخانید

سگ گله وق وق کونه چوپان گه

اون ایتا نیگهبان همیشه بیداره

خب دانه کی ان صحاب

از شاال و گرگ عجیب بیزاره

بیا بیشیم باغ چایی یا کی بجاره سر

آواز خوانی دانه فوکونیم

دست سوی آسمان دوعا کونان

خودایا دوخانیم

کی ایمسالم باران بباره

وگرنه امه کار زاره

منبع: شمالیها

گردآورنده : وبلاگ نصیرمحله


/ 1 نظر / 101 بازدید
گیله طنز

سلام گول برار - باحال بو . شمه دس ساق .