/ 1 نظر / 11 بازدید
مهرشاد قرباندوست

البته این صرف فعل در جاهایی تغییرات جزیی دارد. مثلا اگر بخواهیم از بن "رفتن" صرف کنیم. در گویش منطقه سیاهمزگی به صورت ( شیمه- شیشه- شینه) که همان رفتم- رفتی- رفت است، اما همین فعل در لپوندان که در همسایگی سیاهمزگی است به صور(شیمه- شیره-شینه) به کار می رود. یعنی رفتی(در لپوندان شیره و در سیاهمزگی شیشا یا شیشه) کاربرد دارد.