"عروس گولی" از مراسم های آیینی و نوروزی گیلان

و زن صاحبخانه را با این ابیات آواز میدهند، که اگر سگی در خانه دارد مهار کند، آری در انجام مراسم عروس گولی نگاه همه به ویژه تماشاچی که در این گونه مواقع از خانه های اطراف به محل اجرا سرک می کشند، تا دیداری از منظره داشته باشند، از جمله آنانی که وارد همین خانه می شوند که عروس گولی اجرا می شود. متوجه نازخانم است و شیرینکاری دیگر هنرمندان نیز به طفیل جلب رضایت اوست، چرا که لبخند نازخانم به هریک هدیه شود، به منزله ی شکرخندهایی تلقی می شود و شگون دارد. در گذشته های دور اینطور بوده و بیشتر خانه های روستایی با این جنب و جوش استقبال از بهار را تدارک می دیدند و امروز نیز همچون سالیان پیش این مراسم در خانه هایی از روستا به معرض اجرا گذاشته می شود، که صاحبخانه در تمکن مالی نسبت به سایرین برتری داشته باشد و هنرمندان بتوانند با رشوه لبخند «نازخانم» به صاحبخانه، وجوه بیشتری دریافت کنند. آری از سال ها قبل اینطور شده و لبحند نارخانم «سفارش» و از دایره ی میمنت، شانس و اقبال به در شده و به تسحیر سرمایه افتاده است، یا به عبارتی رنود بازیگر شگون سنت را خیلی راحت پیشکش توانمندان با اربابان بی مروت دنیا می کنند.
چه می شود کرد! این هم از عجایب کاربردهای زنجیری اقتصاد روز فرهنگ جماعت است. اینجا، بخشی از ترانه ی عروس گولی آمده است که من در سال 1339 آن را خوانده ام. عروس گولی در ابیاتی بیشتر متداول بود و هر قدر در میان مردم تشو و تما کرد، ابیات تازه تری بر کلیات ترانه افزود، که در اینجا بخش قدیمی اش را آورده ام.


عروس گولی arus guley

عروس گولی باردیم، جونه دیلی باردیم
خانخا تره ناردیم، تی پسره باردیم
عروس گولی همینه، بیدین چه نازنینه
تی چوشم درویش بوکون
عروس خو یار شینهچ
خانخازن بیه بیه تی سگی آدم گیرا
پایه(1) زنمه میرا، آه ناله مرا گیرا
نوروز مبارک باد، سال نو مبارک
عروس گولی باردیم، جونه دیلی باردیم
خانخا تره ناردیم، تی پسره باردیم
ای خانه دوبر دارا، مورغانه دوسردارا
خانخازن پسر دارا، الله تو نگه دارا
عروس گولی همینه، بدینا چی نازنینه
تی چوشم درویش بوکون
عروس خو یار شینه
عروس گولی باردیم، تی پسره باردیم
ای خانه به او خانه، میرزا ملک خانه
مورغانه چهل دانه، این نقش بزرگانه
نوروز مبارک باد، سال نو مبارک
عروس گولی باردیم، جونه دیلی باردیم
خانخا تره ناردیم، تی پسره باردیم
رنگا(2) بیدینه رنگا، ماه فوتوسئه دنگه(3)
قوربون خدا بوشوم، تی دیل چه مانه؟ سنگه؟
نوروز مبارک باد سال نو مبارک

پی نوشت:
(1)چوبدست
(2) رنگ-نور
(3) دنگ-پادنگ که به وسیله ی آن دانه های جو را از خوشه های برنج جدا می کردند و به عبارتی می کوبیدند.

برگردان عروس گولی

عروس گل آوردیم جان و دل آوردیم
صاحبخانه برای تو نیاوردیم، برای پسر تو آوردیم
عروس گل همین است، ببین چقدر نازنین است
چشمت را درویش کنف با چشم پاک نگاه کن
عروس به یار خود تعلق دارد
آهای خانم خانه! زن صاحبخانه، بیا بیا!
شگی که در محوطه ی خانه ی تو است، به آدم حمله می کند
اگر با چوب او را بزنم، می میرد و آه و ناله ی او مرا می گیرد
بیا بیا که نوروز آمده
نوروز مبارک باد ف سال نو مبارک باد.
عروس گل آوردیم جان و دل آوردیم
صاحبخانه برای تو نیاوردیم
برای پسر تو آوردیم
این خانه دو نبش است، دو بر دارد، تخم مرغ هم دو یر دارد
زن صاحبخانه پسر دارد، خداوند او را نگاه می دارد
نوروز مبارک باد، سال نو مبارک
عروس گل آوردیم، جان و دل آوردیم
صاحبخانه برای تو نیاوردیم، برای پسر تو آوردیم
این خانه به آن خانه-خانه میرزا ملک
تخم مرغ چهل دانه و این شیوه ی بزرگان است
نوروز مبارک باد، سال نو مبارک
عروس گول آوردیم، جان و دل آوردیم
صاحبخانه برای تو نیاوردیم، برای پسرت آوردیم
رنگ را ببین، رنگ چه نوری در خود دارد
ماه تابیده است پادنگ ما را بسیار زیبایش کرده است
قربان خدا بروم، که دل تو چرا، از سنگ ساخته شده است؟
نوروز مبارک باد، سال نو مبارک

-------------

فریدون پوررضا

منبع : انجمن گفتگوی سل تی تی

/ 1 نظر / 20 بازدید
سجاد

سلام شما را با افتخار لينك كردم