/ 1 نظر / 52 بازدید
سردارجمالی پور

بسیار جالب و خاطره انگیز بود برای من وهمه چیز در آن یافتم اما کلاغ بیچاره دنبال غالب پنیری بود چون پنیر گران بود نیافت و کشکرت دنبال جوجه محلی می گشت چون جوجه ماشینی دوست نداشت