/ 2 نظر / 73 بازدید
زیبا

جالب بود تا به حال ندیده بودم

ایتابون

مطلب خیلی قشنگی بود پس به جای روروءک در گیلکی می تونیم بگیم پامجه در گیلکی به بچه ای که تازه یاد گرفته روی پاهایش راه برود پامج می گوبند : پامج بوبوسته یعنی تاقبل این کونواسین حرکت می کرده مختن - مج ، فعلی گیلکی به معنای درنوردیدن و حرکت کردن است در دریامج و بازارمج و پامج دیده می شود وامختن -وامج به معنای حرکت و جستجو در اطراف می باشد دمختن - دمج به معنای زیر پا گرفتن و لگدمال کردن است به نظر می رسد تلفظ اصلی این وسیله باید پامجه pamaje باشد و پاموجه تلفظی محلی و تغییر یافته باشد.