زندگی نامه مرحوم سیدحسن واحدی معروف به سید کاس آقا

فقر واعتقاد

روزی در خانه سید فقر بی داد می کرد؛همسرشان تقاضای قوت لایموت می کند او برای تهیه غذا می رود به درختی نزدیک می شود از درخت چیزهایی به سید داده می شود واو آن را به خانه می آورد؛ فردی که از دور شاهد این ماجرابود قضیه را نقل می کند  وبه سرعت بین مردم مشهور می گردد.

اعتقاد مردم

مردم منطقه شفت وفومن اعتقاد عجیبی به سید دارند؛ در گرفتاری،مشکلات وبیماری برای سید نذر می کنند وحوایج خود را از خداوند می خواهند ومعتقدند خداوند بزرگ به احترام آن سید حوایج شان را برآورده می کند.

کرامات

 کرامات زیادی از ایشان نقل می شود وبین مردم مشهورشده است.

بعضی می گویند سوالاتی از آینده از ایشان پرسیده اند وپاسخ صحیح گرفته اند؛ افرادی می گویند خود یا بستگان شان مریض بودند وبا نذر برای سید از پروردگار شفا گرفتند؛ بعضی می گویند چیزی گم کردند وبا نذر برای سید آن را یافتند وبعضی می گویند سالها بچه دار نمی شدند وبه برکت نذر برای سید خداوند به آنان فرزند عنایت نموده است.

مزار سید

درسال پنجاه وهشت که ایشان از دنیا رفتند وروحانیون شهر برای مراسم ختم ایشان آمده بودند مشاهده می کنند که مردم اظهار ارادت خاصی می نمایند و مقدار زیادی نذورات به روی قبر ایشان قرارمی دهند به فرزند روحانی آن سید یعنی مرحوم حجه الاسلام حاج سید روشن واحدی پیشنهاد نمودند که برای آن سید بزرگوارضریح ومزارمناسبی بسازند که این پیشنهاد به همت مردم منطقه وتلاش های فرزند روحانی جامه عمل پوشید.

فرزند روحانی

مرحوم حجة الاسلام سید روشن واحدی دومین فرزند آن سید بزرگوار بود او خواندن قرآن را از روحانی وارسته مرحوم سید رضی  رفیعی که  ساکن سیاهمزگی بوده است فرا می گیرد وبا شوقی که از خود نشان می دهد با پیشنهاد معلم قرآن وحمایت پدر به تحصیل علوم دینی می پردازد واز روحانیون وسخنرانان مشهورگیلان می گردد.

این فرزند روحانی در زمان حیات و پس از مرگ پدر در احترام و تجلیل از پدر کمال عنایت را داشتند ودرطول حیات خود تولیت مزار پدر را با نهایت تلاش عهده دار بود.

او در سال 1390 دیده از جهان فروبست وطبق وصیت در کنار مزار پدرمدفون گردید.

منبع : وب سایت سید کاس آقا واحدی

/ 0 نظر / 20 بازدید