تاریخچۀ "سرود ملی" در ایران

پنجاه سالی بعد، در زمان حکومت "رضا شاه" چیزی مشابه همین "سلام شاهی" دوران قاجاریه را به‌نام "سرود ملی"، و بعد از او در دورۀ سلطنت پسرش "محمدرضا شاه"، آن را "سرود شاهنشاهی" نام گذاشتند!

و اما تاریخچۀ اولین "سرود شاهنشاهی" در ایران، به نوعی با سابقۀ فعالیت و تاریخچۀ تشکیل "انجمن‌های ادبی" در کشور، مربوط است. تشکیل انجمن‌های ادبی از اوایل مشروطیت متداول شد. در آن زمان "وثوق‌الدوله" که علاقۀ زیادی به شعر و ادب فارسی داشت، جلساتی برای موضوعات ادبی تشکیل داده بود. این انجمن‌ها در اوایل حکومت "رضا شاه" رونق گرفت و حدود هفده انجمن ادبی در تهران تشکیل می‌شد. از جمله: "انجمن ادبی حکیم نظامی" در منزل "وحید دستگردی" در روزهای چهارشنبه در خیابان عین‌الدوله [ایران]،

 

"انجمن دانشوران" در روزهای شنبه در منزل "شاهزاده سیف‌الله میرزا" در منیریه، و "انجمن ادبی شیخ‌الرئیس" در شب‌های جمعه. [شیخ‌الرئیس که نام اصلی او "شاهزاده محمد هاشم میرزا افسر" بود، قبلا در خراسان معلم "عبدالحسین تیمورتاش" بود که بعدا به سمت نمایندۀ مجلس انتخاب شد و به تهران آمد و این انجمن را تشکیل داد.]

"ملک‌الشعرای بهار"، "رشید یاسمی"، "عباس اقبال آشتیانی"، "سعید نفیسی" و "تیمور تاش" هم هر هفته به اتفاق انجمنی داشتند به‌نام "انجمن دانشکده" که مطالب مورد بحث در آن انجمن، نخست ادبی بود و کمی بعدتر مباحث سیاسی شد.

باری، مهم‌ترین انجمن آن روزها، "انجمن ادبی ایران" بود که وحید دستگردی، شاهزاده افسر، "ادیب‌السلطنۀ سمیعی"، "حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی"، "صادق سرمد"، "محمدحسین شهریار"، "پارسا تویسرکانی"، "پروین اعتصامی" و "پژمان بختیاری" تشکیل داده بودند. دکتر "رضا نیازمند" در مطلبی با عنوان [انجمن ادبی "ایران" و ماجرای آفرینش سرود شاهنشاهی] منتشر شده در فصلنامۀ "ره آورد" می‌نویسد:

" . . . در این موقع رضا شاه تصمیم گرفت به مسافرت ترکیه برود. به او اطلاع دادند که در آنجا برای او "سرود ملی خواهند نواخت. چون ایران سرود ملی نداشت، رضا شاه دستور داد که به "انجمن ادبی ایران" تکلیف کنند "سرود ملی" تهیه شود. موضوع در انجمن مطرح شد. ولی اعضا نمی‌دانستند که چگونه "سرود ملی" تهیه نمایند. ابتدا تصمیم گرفتند که به سرودهای سایر ممالک گوش دهند تا معلوم شود اصولا "سرود ملی" چیست، و متضمن چه مطالبی است. سپس شعرهایی بسرایند، و با آهنگ بیامیزند. قرار شد آقای "مین‌باشیان" در انجمن حضور یابد و در این مورد راهنمایی کنند. آقای "مین‌باشیان" [غلامرضا خان سالار معزز] در "مدرسۀ موزیک" که شعبه‌ای از "دارالفنون" بود، تحت نظر موسیو "مولر" فرانسوی، تحصیل موسیقی کرده بود و سپس معلم موسیقی و بعدها ریاست کل موزیک نظام ( ارتش) را به‌عهده داشت. در جلسۀ انجمن قرار شد "شاهزاده محمد هاشم میرزا افسر" و "مین‌باشیان" با هم سرود را بسازند. بدین ترتیب که شعر آن را "شاهزاده افسر" تهیه کند و آهنگ آن را "مین‌باشیان". به زودی سرود شاهنشاهی آماده شد و به دربار تقدیم گردید که به‌نظر رضا شاه برسد. شاه پس از شنیدن شعر و آهنگ، دو جای آن را اصلاح کرد. [!!] یکی اینکه گفته شده بود: از اجنبی جان می‌ستانیم، که رضا شاه گفت: از دشمنان جان می‌ستانیم. دیگر کلمۀ "شهنشه" بود که گفته شده بود: شهنشه ما زنده بادا، که رضا شاه تغییر داد به شاهنشه ما زنده بادا. . . و بدین طریق "سرود ملی ایران" تهیه گردید. . ."

متن سرود ای ایران:

اى ایران اى مرز پر گهر

اى خاکت سرچشمه هنر

 

دور از تو اندیشه بدان

 پاینده مانى تو جاودان‏

 

اى دشمن ار تو سنگ خاره‏اى من آهنم‏

جان من فداى خاک پاک میهنم‏

 

مهر تو چون شد پیشه‏ام

دور از تو نیست اندیشه‏ام

 

در راه تو کى ارزشى دارد این جان ما

پاینده باد خاک ایران ما

 

سنگ کوهت درُّ و گوهر است

خاک دشتت بهتر از زر است

 

مهرت از دل کى برون کنم‏

بر گو بى‏مهر تو چون کنم‏

 

تا گردش جهان و دور آسمان بپاست‏

نور ایزدى همیشه رهنماى ماست

 

مهر تو چون شد پیشه‏ام

دور از تو نیست اندیشه‏ام‏

 

در راه تو کى ارزشى دارد این جان ما

پاینده باد خاک ایران ما

 

اجرای این سرود را ازاینجا می توانید بشنوید.

/ 0 نظر / 8 بازدید