” اعضای هیأت اجرایی انتخابات شهرستان شفت انتخاب شدند ”

بادعوت فرماندار شفت از ۳۰نفر معتمدین شهرستان،اعضای هیأت اجرایی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان شفت به تعداد ۸ نفر انتخاب شدند . بادعوت فرماندار شفت از ۳۰نفر معتمدین شهرستان،اعضای هیأت اجرایی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان شفت به تعداد ۸ نفر انتخاب وباحضور نماینده شورای شهرستان ، رییس ثبت احوال وفرماندار ،هیأت اجرایی تشکیل گردید.در جلسه ای که باحضور معتمدین تشکیل گردید،آقایان:سیدگلمیرفیاضی،احمد نصراللهی،غلامعلی نیک فهم،محمدتقی صالحی،پرویز عزیزپور،سیدموسی اسدی،حسن سلیمی،اسدا… زادفلاح پس از رأی گیری بعنوان ۸نفر معتمدانتخاب گردیدند. جوادشفیعی فرماندار حوزه انتخابیه فرعی درشهرستان شفت گفت:همه اعضای اجرایی طبق قانون انتخابات حق فعالیت به نفع یا علیه کاندیدایی رانداشته واین کار تخلف می باشد،وما نیز سعی کردیم معتمدینی رادعوت نماییم که ازاقشار مورداعتماد مردم،دارای روحیه انقلابی،اسلامی،اخلاق نیک ودارای حُسن شهرت باشند.فرماندار شفت بااعلام اینکه به همه مسئولین کمیته های شهرستان ابلاغ کرده ام که بایدبی طرفی،قانونمداری وپاسداری از آرای مردم را سرلوحه خدمت خود قرار دهند،گفت: همه اعضای اجرایی نیز باید باهمکاری هیأت محترم نظارت شورای نگهبان در شهرستان،ضمن رعایت دقیق قانون ازهرگونه دخالت دادن حُب وبغضهای شخصی وسیاسی وسلیقه ای در انتخابات خودداری وفقط به فکرادای وظیفه نسبت به فرامین مقام معظم رهبری که برحفظ امنیت انتخابات تأکید داشتند توجه نمایند. جوادشفیعی همچنین از مردم شریف شهرستان شفت خواست،هرگونه تخلف انتخاباتی را از طریق سامانه دریافت پیامک فرمانداری شفت به شماره ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۱۸ ارسال وبا ستاد هیأت بازرسی انتخابات همکاری نمایند

/ 0 نظر / 5 بازدید