تاریخچه ثبت اسناد در گیلان

اداره کل ثبت اسناد واملاک استان گیلان بدوا" در تاریخ 5/10/1310 تحت عنوان اداره ثبت رشت وچند شهرستان دیگر جهت ارائه خدمات ثبتی در چارچوب قانون دربخش اسناد واملاک فعالیت خود را آغاز نموده.
ادارات ثبت شهرستانهای لاهیجان در سال 1311 وبندرانزلی ورودبار و لنگرود و فومن وصومعه سرا در سال 1312 وآستارا در سال 1317 و تالش در سال 1329 وسیاهکل وآستانه اشرفیه در سال 1368 ورضوانشهر وشفت وماسال در سال 1379 واملش در سال 1381 وخمام در سال 1382 تاسیس گردید.

ادارات ثبت شهرستان

در هر شهرستان یک اداره ثبت اسناد و املاک وجود دارد، در شهرستان‏های بزرگ ممکن است چند دائره یا ناحیه ثبت وجود داشته باشد مانند شهرستان تهران که دارای ناحیه شرق و غرب و شمال و جنوب و... می‏باشد.
در مقر هر دادگاه شهرستان به اقتضای اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تشکیل می‏گردد، یکی از علل تشکیل ادارات یا دوائر ثبت در مقرّ دادگاه شهرستان این است که اعتراضات ثبت املاک هر حوزه به دادگاه مربوطه به همان حوزه قضایی برای رسیدگی ارسال گردد.
هر اداره ثبت دارای یک نفر رئیس و یک تا سه نفر معاون و تعدادی نماینده و نقشه بردار، بازرس دفاتر اسناد رسمی و متصدی امور دفتری و... می‏باشد.
هر اداره ثبت دارای چند شعبه است:

1 ـ شعبه اجرا که دارای یک نفر مدیر اجرا و تعدادی ممیز اجراء، مأمور اجرا و بایگان، متصدی امور دفتری است، کار این شعبه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء می‏باشد.
2 ـ شعبه حسابداری که دارای یک مسؤول حسابداری و به تعدادی حسابدار و امین اموال است.
3 ـ شعبه ثبت شرکتت‏ها که دارای یک مسؤول ثبت شرکت‏ها و تعدادی ممیز ثبت شرکت‏ها و بایگان می‏باشد.
4 ـ شعبه دفاتر املاک، که دارای یک یا دو نفر مسؤول دفاتر املاک و تعدادی متصدی دفاتر املاک می‏باشد مسؤول دفاتر املاک اقدامات متصدیان دفاتر املاک را کنترل و چنان چه اجازه امضاء از سازمان ثبت داشته باشد صلاحیت امضاء اسناد مالکیت تجدیدی را خواهد داشت.
5 ـ شعبه دبیرخانه، هر اداره ثبت دارای یک شعبه دبیرخانه می‏باشد که دارای یک نفر مسؤول دفتر و تعدادی متصدی امور دفتری و بایگانی و ماشین‏نویس و نامه‏رسان می‏باشد.
6 ـ شعبه بایگانی، که دارای یک نفر مسؤول بایگانی و تعدادی بایگان است و مدیر بایگانی بر کار بایگان‏ها نظارت دارد و معمولاً کنترل و امضاء پاسخ استعلامات املاک جاری در صورت اجازه امضاء از طرف رئیس اداره به عهده مسؤول بایگانی می‏باشد.
7 ـ شعبه دفتر بازداشتی، که دارای یک نفر مسؤول دفتر بازداشتی و تعدادی متصدی دفاتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات تجدیدی است که این شعبه وظیفه بازداشت و رفع بازداشت املاک را برابر مقرّرات دارد و پاسخ استعلام املاک تجدیدی هم در این شعبه تهیه می‏گردد.


منبع : سایت اداره کل ثبت و اسناد گیلان

/ 0 نظر / 6 بازدید