/ 1 نظر / 61 بازدید
نوروزي

جاي بسيار ديدني و زيباست ولي متاسفانه امكانات لازم و ابتدايي براي صعود گردش گران به قلعه موجود نيست! ايكاش مثل تخت جمشيد بر روي پلكان سنگي اش را پلكان چوبي تعبيه مي كردند و يا حداقل با كابل حفاظ مي گذاشتند!