ساختمان های دولتی رشت قدیم

تصاویر زیر عکس هایی از ساختمان های دولتی رشت قدیم اند که در فاصله ی سال های پایانی حکومت قاجار تا دهه ی ۱۳۴۰ شمسی (دهه ی ۱۹۶۰ میلادی) گرفته شده اند. تقریبا همه ی این ساختمان ها هنوز پابرجا هستند، البته بعضی با اسم هایی متفاوت از گذشته. برای مثال «ساختمان مریضخانه ی بلدیه» امروزه با نام «ساختمان شماره ی ۲ شهرداری» شناخته می شود.

دارالحکومه ی رشت، ۱۲۸۷ شمسی (۱۹۰۸ میلادی)

سربازخانه ی گیلان، احتمالا سال های پایانی حکومت قاجار

خیابان شاهپور، رشت، ۱۳۱۳ شمسی (۱۹۳۴ میلادی)

خیابان سعدی، رشت، ۱۳۱۴ شمسی (۱۹۳۵ میلادی)

ساختمان شهرداری، هتل ساوی، و سینمای مایاک، ۱۳۲۸ (۱۹۴۹ میلادی)

ساختمان پست و تلگراف، ۱۳۳۶ (۱۹۵۸ میلادی)

میدان شهرداری، ۱۳۳۶ (۱۹۵۸ میلادی)

منبع : شهر فرنگ

گردآورنده : وبلاگ نصیرمحله

/ 0 نظر / 20 بازدید