/ 1 نظر / 108 بازدید
محمد حسین شمسایی

خواهشمندم اشتباهات این نوشته را درست کنید: 1- سیاهمزگی دارای چار روستاست: علیسرا، توسه، خرمکش و مزگده. ونه بنه روستا نیست؛ یکی از محله های خرمکش است. 2- علیسرا دارای شش محله است: سیدمحله، آشیوون، جیره سرا یا مرکز روستا، کفاسرا، ویزه شه (عظیم آباد)، داکه دشت. پیرومبر، محله نیست؛ نام پل سیدمحله است. للکه لون محله نیست؛ چرگاه است. پیش ترها محله بود از آنجا کوچیدند رفتند ویزه شه و سپس همان ویزه شه اکنون کوچیده و عظیم آباد را ساخته است. عظیم آباد همان ویزه شه است.