ضرب المثل های گیلکی سری دوم

« ننم اَنَ دِ لَ چه مارغانه بزه »

مفهوم ؛ نمی دونم این چه توطئه ای کرده .

 

2 « شونده کوپه اَنِ ریحانه بو اَیه »

مفهوم ؛ طرف آدم ولخرجی زیاد داره .

 

3 « آغوز دارِ جور ایشماره »

مفهوم ؛ کسی که در محاسبه خیلی دقیق و تیز هوشه .

 

4 « روغن زردُ کره ماسال »

مفهوم ؛ کسی که در خرج کردن خسیس باشه .

 

5 « خفتن وقتَ به نیشتن بمو »

مفهوم ؛ زمانی که موقع خوابه تازه بی خوابی به سرش زده  .

 

6 « مردک ده میان راه ندَاید سراغ کدخدایه گیفتی »

مفهوم ؛ کسی که عرضۀ کاری رو نداره بهانه بیجا میاره .

 

7 « حله فَندر چه عروس گوله بَوَردید »

مفهوم ؛ نگاه کن ببین چه بیخودی شلوغ انداختن .

 

8 « اَنَ خروس مورغانه کونه »

مفهوم ؛ یعنی خیلی خوشحاله .

 

9 « کُردُ کلُه نازَ دهی دوشاب پوله یقه گیره »

مفهوم ؛ نازشو هر چه بیشتر بکشیم روش زیادتر میشه .

 

10 « یخاری یخاری آدم شه پای بخاری »

مفهوم ؛ رفتن تو کار خلاف آروم وکم کم شروع میشه .

 

 

11 « آب سراجورَ شو قورباغه ابو اتا خَنه »

مفهوم ؛ کاری که انجام آن امکان پذیر نیست .

 

12 « سَری که درد نُکنه دستمال دَنوَدید »

مفهوم ؛ وقتی کاری به ما ربط نداره بیخود خودمون رو تو دردسر نندازیم .

 

13 « ایته نُخورم نخورم بَتَرس ایتَه پا نشسته مهمانَ »

مفهوم ؛ کسی که اول تعارف میکنه ولی وقتی پای سفره نشست از همه بیشتر میخوره  .

 

14 « گَمَج گیل گیلی بُخورده خو نُخونَ پیدا کُدَه »

مفهوم ؛ یکی لنگه خودش پیدا کرده .

 

15 « اَنَ دوشابَ پول مرا بِهِیی »

مفهوم ؛ همش یه لباسی رو که به اون علاقه داره میپوشه .

 « اَنَ دوشابَ پول مرا بِهِیی »

مفهوم ؛ همش یه لباسی رو که به اون علاقه داره میپوشه .

 

 « تی مالَ سفت بَدار تی همسایه دزد نَوَ گیفتن »

مفهوم ؛ هوای مال خودتو داشته باش .

 

 « شونده خانه عروسیِ گزنه خانه خرابیه »

مفهوم ؛ وقتی بدن ادم رو گزنه میزنه آب شونده درمونشه ..

 

 «خواخوری مرد خواستی خو برارَ گفتی زن نَخَه ایی »

مفهوم ؛ خواهره خودش شوهر دلش میخواست به برادرش میگفت زن نمی خوای ببری .

 

 « عروس سقره کفش وازنَ نشتی گفتی مردَ پِرَ صحرا چرا پستی بلندی دَره »

مفهوم ؛ مشکل از خود طرف میگه اطرافیان تقصیر دارن .

 

 « کُلشُ میان مورغانه بیافته »

مفهوم ؛ کسی که شانس بهش رو کرده باشه .

 

 « پیچا منستن هفتَ جان داره »

مفهوم ؛ آدم سخت جونی هست .

 

 « اَندی بپاسه آخر دما سسه »

مفهوم ؛ کسی که بیشتر از همه مواظبه ولی آخر گیر می افته .

 

 « مرا بَکفتِه بیگیر »

مفهوم ؛ روی من تو این کار اصلاً حساب نکن .

 

 « اَنَ راه سر علامَه ببوسته »

مفهوم ؛ جلوی راه کسی سبز شدن .

 

 « کاشال َ ترسَ منه »

مفهوم ؛ به کسی میگن که خیلی ترسو باشه .

 

 « آبَ تولَ کودَ ماهی بیگیرَ »

مفهوم ؛ شلوغ انداخته تا اوضاع رو به نفع خودش تمام کنه .

 

 « سوخته جیرَ پلا دیننِه »

مفهوم ؛دیگه از اون توقع نداشته باش .

 

 « اَمَن ننیم تی سر کی بالا سروَرَ »

مفهوم ؛ ما نمی دونیم که تو طرفدار کی هستی .

 

 « گُوکُولُو سُوکُولُو بُکودَتا اَنَ فَرَسَ »

مفهوم ؛ زمان زیادی طول کشیده تا به هدفش برسه .

 

 « بادمجانَ بم آفت نَزَنه »

مفهوم ؛ نترس اتفاقی واسه اون نمی افته شانس داره .

 امیدوارم که شما عزیزان بپسندید و با نظرات خود ما را یاری فرمایید

/ 2 نظر / 12 بازدید
حامد

خیلی جالب بود

سمیه

مرسی خیلی عالی بود.کاش ضرب المثل به پیش هم می گذاشتید بازم مرسی