دوبیتی های زیبای تالشی از سرکار خانم صبا

تندَه وارش وارِ چَن روزَه یا کو

همه جا آو گِتَه نخوا کع پکو

تالشَه برا دَریه گیریَه راه کو

چِِه خلا هیست آبه سری تا پا کو

تکیه کَردِمه خدا سایَه کو

گول کارِمه اِشتع راه وریه کو

هَزارون شو نشتیمه تا روز آبه

خوندِمه تا بخسیر تع لایه کو

اَزوکوکو شَیم جنگله را کو

کوکو داری نشع اَز داری ساکو

کوکو تی تی خونو های های بِرَمم

یاری دومله گردم اَویه ها کو

هَده برمیمه هیچ کم نابه غم

اَوچیره غم بع مع دیلم آبه زَم

غم وغرصه منی دلگیر آکرده

تنخا بیمه نکردره منی رحم

جمع آوری و تنظیم: مهدی پور ( وبلاگ نصیرمحله)

/ 0 نظر / 40 بازدید