بقعه شاه گرد کوه تالش

این زیارتگاه بر روی قله ای با همین نام قرار دارد. نام این زیارت گاه در بین اهالی به صورت هایی چون شاگردَو ـ شاگردَوو و شاهی گردَو تلفظ می شود.

در ابتدای قله ای که این زیارت گاه در بالایش قرار دارد. سنگ بزرگی وجود دارد که دارای طاقچه مانندی ست. مردم سال ها پیش و بنا به سفارش برخی سادات منطقه گاه فقط تا همان جا می رفتند و بر می گشتند. در زمان فعلی و از چند دهه قبل برای زیارت تا محل اصلی مرقد و زیارت گاه می روند. اما وقتی می خواهند از کنار این سنگ بزرگ طاقچه دار بگذرند، چند قلوه سنگ کوچک را به نیت برآورده شدن آرزوهایی که در دل دارند به سوی طاقچه مورد نظر می اندازند و معتقدند اگر در ان جا بماند آرزوی شان برآورده می شود. گویا برای هر نفر ۷ سنگ مجاز است.

این زیارت گاه در مسیر جاده اسالم به خلخال قرار دارد. باید بعد از طی حدود سی تا سی و پنج کیلومتر از جاده اسالم به خلخال و بعد از عبور از ییلاق و بازار ییلاقی با نام اَسبَه وونی در جایی که کافه خدا بیامرز مَزَن قرار دارد به سمت راست جاده پیچید و حدود هشت کیلومتر به طرف دل جنگل های منطقه رفت.

متن : آقای شهرام آزموده

/ 0 نظر / 361 بازدید