/ 2 نظر / 81 بازدید
قاسم،شیشارستان

سلام جناب آقای مهدی پورازشماسپاسگزارم،خاطرات مارودوباره یادآوری کردیداون موقع که ماکوچیک بودیم پدرم این نقل روواسه ماتعریف می کرد.

خانوم لات لیلی

داستان زیبایی بود .یادش بخیر کوچیک بودیم مادر بزرگم برامون تعریف میکرد .[رویا]