سری جدید ضرب المثل های تالشی

دزدی چِ پیه بازار آشفته

دزد دلش می خواهد بازار اشفته وهرکی هر کی باشد چون در بازار وجایی که آشفتگی

وبی قانونی باشد آدم خلاف دست وبالش باز است وهر کاری را که بخواهد می کند واین

مصداق ادم های ناجور ونا باب است

ای نفری را بِمر کع اَنی تع را تَوی بِکَرع

برای کسی بمیر که انهم برایت تبی بکند

منظور : شاید بعضی ها درمقابل کم لطفی بعضی ها سکوت کنند ولی من هر چند وقت

به چند وقت لازم میدانم که نکاتی را یاد اورم شوم و حداقل برای خودم یاد اوری می کنم

چون این بیرون ریختن خود برای تسکین ،بهترین است تا این که در دل بریزی وغم باد

بگیری .

ریش و قیچی اشتع دسه

ریش و قیچی تودست توهست

واین مثل را وقتی بکار می برند که یکی را معتمد قرار می دهند وکاری را برای حل وفصل

به او می سپارندو می گویند ریش و قیچی اشتع دسه وهر چه را خودت صلاح بدانی

انجام بده

متن و تصویر : سرکار خانم صبا

جمع آوری و تنظیم : مهدی پور (وبلاگ نصیرمحله)

/ 0 نظر / 51 بازدید