**********

بوکون طوری جوانی زندگانی

که پیری بی کس و تنخا نمانی

طبیعت زنده به وقتی دوچلکه

نیبه زنده اغوز دار جوانی

اگر تی کله تان منطق فرو شه

خرم حرفا واسی تی گوش دگانی

بوکون با خویش و بیگانه محبّت

کلاچ به کشکرت با مهربانی

جوانی بختر از گنج و طلایه

جوانی قد را وا بختر بدانی

تی دس ، تی پا، تی هایکل تا داره زور

تلاشی ، کوششی ، جهدی، تکانی

پکر بستان نمر از بی کسی هیچ

تی کس تی همّت وفکر و جوانی

چره دایم دچسبی رختخوابا

تی آیندا بوکون ترسیم فانی

محمد شریفی((فانی))ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٩/٢۳ | ٧:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()

اگه رو راس بیبی دونیا تی جایه

تیره کیشمیش نخود موشکیل گوشایه

تی سر دوشمندِ سایه جیر نیبه سبز

بکفته دارِ گول لانتی کولایه


ترجمه :


اگر صادق باشی همه ی دنیا از آن توست

و حتا کشمش نخود برایت مشکل گشاست

هیچگاه سرت در زیر سایه دشمن سبز نمی شود

زیرا گُل درخت افتاده قارچ است

ایته پیره واپرسم فصل غوره 

بگو رسم عزیز بوستن چوجوره؟

باورده خوسره می گوش نزدیک 

بگفته هر که دوره چشم نوره؟

ترجمه:


ازپیری در فصل غوره پرسیدم

رسم عزیز شدن چگونه است

سرش را در گوشم (فرو)کرد و گفت 

هر که دور است نور چشم است

اناره، گول اناره، گول انارا

انار تیتی بکود کونج و کنارا

اگر خوایی بیدینی رنگه یارا

صوبه سر زود بیا بجار کنارا

ترجمه:


ای گُل انار، گُل انار، گُل انار

که در گوشه و کنار گل واکردهای

اگر میخواهی یارت را ببینی

صبح خیلی زود به کنار شالیزار بیا

هنوز تو جاهلی تی ذوق نمرده

تره خواب میئن آبی نبرده

نچشتی گرم و سرد روزگاره

تی زخم سر هنوز بادی نخورده
ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٢/٢۸ | ٦:٠۱ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()

گیله مَرده بی بجار
هسایه فصل ِباهار
قاوه خانه نیشتائی
کَله گب زئن دری ؟!
چی بوبوست
تِه بَج و کج
تِه خییار باغ و
تِه او خَربُزه باغ …
چی واسی دَوَسته یه تِه مورغ لان
دِ واجامَ نکاری
کَرا بازاره مئن
واجام و مارغانه یا هیئن دری !
او زمات گوفتی
کی سومبور
مِه حکیمه ، مِه دوا
هسا ترسی
چی واسی جه سومبوران ؟!
هسا دِ تون و تِه زاک
ویریزیدی صوبه زود
بودؤب بودؤب
کَرا شیدی کارخانه
چره دس جَندَره کارخانه دارید ؟
دوبیدی صوب تا غوروب
آئیدی خانه
شِمه پَلا تییان
دِ ناره گرمه پَلا
دِ نارید سیر و پییاز و باقَلا …
دونه سانِه خوشکه نان
دارید بَدَس
شَو اونا جول فوکوئید
دِ هسا نا ناریدی
شِمه زاک و زوکانه جه زیندیگی
شیرین نَقلان بوگوئید
دینمه کی لب ِ جیر گب زنیدی
دانَمه فوش دیهیدی
نانَم کی یا ، نانَم چی یا …
گیله مَرد
نان چیسه ؟
مگه او زمات نوگوفتی تو خودَت
نان مِه ره پَلا نیبه !
من و مِه مورغ و پیچا
مِه سَک و مِه سوکولِه …
جه پَلا سئرا بؤمی !
چره هسا گیله مرد
دیچائی تِه اَبرویا
هَتو آل فوتورکسانا مانی لاب
چی بلا تِه سر بامو ؟
تو نانی ، من دانَمه
ولی گوفتان نتانَم !
ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٢/۱٩ | ٥:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()

اوی گیل مرد بهار بما تی خونه

ویریس بیشیم دنبال آب و دونه

بولبول چاپ چاپ دیپیته باغون

گول عروس بزا خو زلف شونه

جینجیرجیسگی دوخونه ده ویریسید بهار بما

با صلوات و با سلام دونه به تموم بیجار بما

بهار بما بهاربما  دوواره گول ببار بما

روخانه کول بنفشه گول بازم قطار قطار بما

بوشو زمستون د بهار گیل مرد

الان تی وخت کشت و کار گیل مرد

می نون ساروق تی سرجی نا

می دیل همش تی ورجی نا

الون تی وخت حرکت

ای بنازم تی غیرت

تی داز  و  گرباز و گیر ویریس ده وخت کار بما


برگردان فارسی


ای گیل مرد  بهار آمد به خانه تو

برخیز برویم پی آب و دانه

چهچه بلبل پیچید به باغ و بوستان

گل عروس زلف خودش را شانه کرد(شکفت)

پرنده کوچک آواز خوان صدای می زند برخیزید بهار آمد

با صلوات و سلام شالی به خزانه آمد

بهار آمد   دوباره گل به بار آمد

کنار رودخانه ها گل بنفشه قطار قطار آمد

زمستان ئفت دیگه بهار است گیل مرد

حالا وقت کشت و کار است گیل مرد

ساروق نان من زیر سر تو است

دل من پیش تو است

حالا وقت حرکت تو است

ای غیرتت را بنازم

داس و گرباس ترا بردار و برخیز وقت کار است
ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۱/۱٢/٢٧ | ٧:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 

پئیز مــــی کاله مــــــیوانه فوگوده

خو زرده پیرهنه مــــی تن دوگوده

می سبزه نازک انــــدیشه بَزِه تور

« توسه خالم مره سایه نوگوده »

******************************

واگردان فارسی :

پائیز میوه های  کال مرا فرو ریخت

وپیراهن زردش را بر اندامم پوشاند

اندشه ی سبز و نازکم را چنان خشکاند

که حتا یک شاخه توسکا هم برای ام سایه نکرد .

از کتاب « سورخه گوله ناجه » شاعر حسینعلی صادقی سرشت

***************************

کولوش و سرچینا  تی ماله شینه

جوُیه بوفروختی ،  تی دلاّله شینه

اگر تی دیل خوشه تی خربوزه جا

هتو کی نوبری بــِه ، شاله شینه !

************************************

واگردان فارسی :

کاه و علوفه ی برنج مال احشام توست

شلتوک را که فروختی مال دلال است

اگر به محصول خربزه ات دلخوشی

همین که نوبری می شود مال شغال است

از کتاب « گوله نرگس » شاعر سید محمد عباسیه  کهن


رَمَش دُر سفتیه ـ چی شا کـــــودان ؟ هیچ

هف هش تا هفتیه ـ چی شا کودان ؟ هیچ

رَمَش و بلــــــــــتیه خُب شا چاکـــــــــودان

می دیل بَشکفتیه - چی شا کودان ؟ هیچ

*********************************

واگردان : فارسی :

پرچین باغ خراب  است چه می شود کرد ؟ هیچ !

هفت هشت هفته است چه می شود کرد ؟ هیچ !

پرچین و دروازه ی چوبی را به خوبی می شود تعمیر کرد

اما دلم شکسته است چه می توان کرد ؟ هیچ !

از کتاب « گوله نرگس » شاعر سید محمد عباسیه کهن

منبع : وبلاگ سونه

 ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۱/٩/٩ | ٥:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()

 

کشتی گیله مردی   

 پهلوانی ای برار مطیع یزدان بوستنه          قهرمانی جان من یارضعیفان بوستنه

مردی ومردانگی ازمن ترا در یک کلام       خلقه توشکه واکودن بردرددرمان بوستنه

***دوبیتی از:عظیم نیک نهاد***

پهلوان پوریای ولی

کشتی گیله مردی ، سنّت  گیلان جا            نسل به نسل گردهه تا اَمه دوران جا

چی پهلوانانی یَه خطهء گیلان بیده             نقله هزاران محل جی امه پیران  جا

خوش قدوقامت،قشنگ،سرومانستن بلند       ببروپلنگ رم کودِه،اوشان مشتان جا

وقتی نیایشکنان،نعره مرا واز کودید           زمین دلرزسته پاک،هوپرسه میدان جا

ادب   تماشایی بو، بین  أ  پهلوا نا ن         وقتی برنده خواسته،عذر حریفا ن جا 

برنده شرمنده بو،پیش بکفته حریف          ماچ دیی تانبه، خوار ،خو  یاران  جا 

مرام   افتادگی  خصلت  پهلوان   بو          انه  که  نام  اوشان،زنده یه  گیلان  جا

در دل خاک،خفته،چی پهلوانان ایسد !        هر ایتا داشتید چقدر ،دور خو دوران  جا

دست اوشان جه دنیا،ببوسته کوتاه،الن        رحمت حق   به واره   اوشان  قبران  جا

منبع : کادوس ماسوله رودخانادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۱/۸/٢٤ | ۸:٠٢ ‎ق.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()

خدا قوت گیله مرد

خواب و آرام ناری تو ، جی پُور دُوی کوچی ذره

ئی لُقمه نانِ خَنی ، به چول دَری تا چکره

دیل تی شین ، گرمه جی تی ورزا ، جی تی کُورنده اسب

ولی ، هو کاول و پیش کاول هَنی تی دس دَره

زندگی ایسه نبرد ، خدا قوت گیله مرد

تَرَه دس بَزه کس ، هِف ساله تُمام پاکی ناره

تی جِگر پیله یه از خوکِ بیلم ، باکی ناره

نواسی چرت بزنی ، پس کَله پُشت

کُویَه هموارَه کُنه ، تی ضرب مُشت

زندگی ایسه نبرد ، خدا قوت گیله مرد

وقتی ، رنگ بو بیگیفته تی بیجار

خسته دونه چُوم تی شین به سو آیه

دیلخوشی ، گَرَ که کُنه ، تی خانه تان

تی زن و زاکِ دیلم ، چیک چی خوایَه

زندگی ایسه نبرد ، خدا قوت گیله مرد

نَهَه تا تی تبر ایوانِ دیمه

کو لیلیکی بَنه بِه ، نیمه نیمه؟

ویری ، فردا زمستانه زمستان

کله دم وَل نارَه بی خشک هیمهادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۱/۸/٢ | ٦:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
کبلا کیجا

راستی برار جان عجب ایامی بو

رینگوی رشت کبلا کیجا نامی بو

ناخلف وشر طلب وخامی بو

آدم بدجنس وناآرامی بو

بیست تومنه واستی ئی تاخون کودی

لاش خوران راضی وممنون کودی  

دارای یک دو سه هزار نوچه بو

قیم هر محله وکوچه بو

صاحب هف زن وچهل بچه بو

پیچا سبیل وکترا مچه بو

بیست تومنه واستی ئی تا خون کودی

لاش خورانه راضی وممنون کودی

ایوار بیدی کبلائی ایلجار بوکود

خلق مرا چنگیزی رفتار بوکود

صد نفرا بزا لت وپار بوکود

روده خلقا خو دس انجار*تسبیح* بوکود

بیست تومنه واستی ئی تا خون کودی

لاش خورانا راضی وممنون کودی

کیجامنستن لات ولوت کم نوبو

هزار تا قلدر ئی تاآدم نوبو

گوفته می پیرمثل کیجاهیچ کسی

یارو مددکار ها مردم نوبو

بیست تومنه واستی ئی تاخون کودی

لاش خورانا راضی وممنون کودی

یتیمه زاک و زوکانا -جافاده

مسافروغریبا ماوا- فاده

ضعیف کوشانا رگ وشاهرگ زه ائی

باج سبیلا ایا اویا فاده

بیست تومنه واستی ئی تا خون کودی

لاش خورانا راضی وممنون کودی

کبلا کیجا با همه سوروسات

داشتی هزاردکان وباغ وحیاط

دولت وقتا فادائی مالیات

تا نوبوهه درگیر اجرائیات

بیست تومنه واسی ئی تا خون کودی

لاش خورانا راضی وممنون کودی

 ئی سال بهار کبلائی شو انزلی

سه نفرا کوشه بایک صندلی

ازاون ببعد-ماره کوجی ممدلی

گوفته بوخوس کیجا بامو دامبولی*سگ آدم گیر*

بیست تومنه واستی ئی تا خون کودی

لاش خورانا راضی وممنون کودی

خلاصه اون سال کی بوبو انقلاب

کبلا کیجا پته فوبو روی آب

ممدلی مارکبلائی قبرا بکند

 بوگفت ئی سه کبلاشاهال-قرص خواب؟!!

بیست تومنه واستی ئی تا خون کودی

لاش خورانا راضی وممنون کودی

سروده "روشن فومنی":رشت مهرماه۵۹

کبلا کیجا همانطوری که در شعر نیز آمده بود انسان قداره کش و یاغی بی سر و پایی بود که در اذیت و آزار مردم کوتاهی نمیکرد .

کبلا کیجا در بعد از انقلاب 57 بدست مردم گرفتار شد و در حیاط دادگستری رشت ( چله خانه ) بدار مکافات گرفتار شد .ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۱/٧/٢ | ٩:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()

 

 


متن گیلگی
غروب لنگرود غمگینه لاکو
تی دامون میثله گول رنگینه لاکو
می ورجه جی ن شو تی بارِ دوری
به کولِ جوُن مو سنگینه لاکو

برگردان فارسی
غروب لنگرود غمگینه دختر
دامان تو مانند گل رنگینه دختر

از کنار من نرو بار دوریت
به دوش جان من سنگینه دختر

متن گیلکی
می دیل در سینه غم دانه لاکوی جون
نوای زیر و بم دانه لاکوی جون

نودونم چی ویسین تی راشی عشق
یگالم پیچ و خم دانه لاکوی جون

برگردان فارسی
دل من در سینه غم دارد دختر جان
آوای زیر و بم دارد دختر جان

نمی دانم برای چه این جاده عشق
این همه پیچ و خم دارد دختر جان

متن گیلکی
آلوچه داره تی تی وابُونه باز
می دیل هانده تی خاطیرخوا بونه باز

پورا کونه بنفشه کوه و دشته
تی ور هانده لاکوی می جا بونه باز

برگردان فارسی
شکوفه درخت آلوچه باز می شود دوباره
دل من باز خاطرخواه تو می شود دوباره

دشت و دمن را پر می کند گل بنفشه
کنار تو باز دختر جای من می شود دوباره

 تاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱۸ | ۸:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()

ابراهیم شکری در سال 1326 شمسی در شهر شفت تولد یافت و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شفت به انجام رسانید . شکری پس از دریافت دیپلم در رشته ی طبیعی و اتمام دوره سپاهی دانش به استخدام آموزش و پرورش در امد. وی پس از توفیق در دانشگاه ،همزمان با تدریس به تحصیل خود در رشته تعاون روستایی دانشکده علوم اجتماعی و تعاون تهران ادامه داد . شکری سپس به سازمان بهزیستی منتقل شد و سالها در سمت مختلف در این سازمان در مرکز استان به خدمت پرداخت . وی به زبان های گیلکی و فارسی در قالب کهن و نو شعر می سراید .در زیر نمونه از شعر گیلکی این شاعر به نام ((نیبه هم تنها بیبی هم سری پیدا بکونی ))را براتون آماده کردیم امیدوارم که بخونید ولذت ببرید

تانی بورسوفته دیلا ، بورسنی ، جیجا بوکونی

دَوَدی می پَروبالا ، مرا بی پا بکونی

تی میجکا جا کونی تیر ، می نی نی مئن جوکونی

می اَمانا واوینی،می چوما دریا، بوکونی

تانی اِمرو بی بی مرهم ، تانی فردا بی بی درد

جی پیجادی ، می دیلا ،ایمروز و فردا بوکونی

می شب و روز گپانا ، تانی ، الان بزنی

بعد مُردن تانی ، می خاکا موتکا بوکونی

تانی می خونا اودوشی ،می نیشانا ، واتانی

مرا اَشهر درون ، مجنون صارا بوکونی

تانی می کورشابو خاکا ، فادی بادا ، ببره

دوکوشانی می چراغا، مرا رسوا ، بوکونی

اگه هر چی بوکونی می مرا، واستی بدانی

نیبه می عشق خودائی یا ، حاشا بوکونی

شکری تی دردا بگو ، آب روانا ببره

نیبه هم تنها بی بی ، هم سری ، پیدا بوکونی

منبع : کتاب تاریخچه شفت (نادر افشاریان )

گردآورنده : وبلاگ نصیرمحله

کپی برداری از این مطالب با ذکر نام (وبلاگ نصیرمحله ) بلامانع می باشدتاريخ : ۱۳٩۱/٢/۱٧ | ٦:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()

بیه بیشیم مار

بیه بیشیم مار

بزنیم جار

بزنیم جار

کی الان فصل بهاره

عبجی جان موقع کاره

طبیعت پیدا کونه

جان دوباره

خورشیدم خو چومان

گیلان سو بازه کونه

زمینم نفسی کشه

فرش سبز پهنه کونه

درختم خسته از لیباس سیفید

رنگان تازه دوکونه

روبارم خو چولانه

ا خو بستر فوکونه

کو لی ماهی دریایا

در خو آغوش دوکونه

دست فروش میدان سر

داد زنه می مال آتش زندرم

سیه کولی سیفید کولی ماهی سیفید

اویتایم فریاد زنه سبزی پلا تازه شیفید

زناکان خانه تکانی کونیدی

جغلان تخم مرغ بازی کونیدی

بولبولان چه چه زنید خومه چکونید

خوشان جفته خو ورجا دوخانید

سگ گله وق وق کونه چوپان گه

اون ایتا نیگهبان همیشه بیداره

خب دانه کی ان صحاب

از شاال و گرگ عجیب بیزاره

بیا بیشیم باغ چایی یا کی بجاره سر

آواز خوانی دانه فوکونیم

دست سوی آسمان دوعا کونان

خودایا دوخانیم

کی ایمسالم باران بباره

وگرنه امه کار زاره

منبع: شمالیها

گردآورنده : وبلاگ نصیرمحله
تاريخ : ۱۳٩۱/۱/۸ | ٩:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.