خَندَه خَندَه ر بنازم،خشکه داری سَوز آکَری

اشته زلفی سایَه بون لینگه نِداره اِم وَری

اشته دریا چِِمی کو دنیا تماشا کردِه بو

ای نظر دییَشتِه نه دِنیا دلی شای ببَری

خاسَه یار اَبرِمی نَه وَختی ایشارَه بژَنی

بابا تیرکَمون نشای آستِمونی سینَه سَری

اشته نوم چِْمْن زیارتنومَه یَه با بزونی

چِمَه میجَه رار بِمِرِم بْدارْن مْن نَظَری

هر جیگا قدم بْنَی بهارَه دونَه پِشونی

 خَسَه بَختَه ساعتَه چَمَه سْرانَه دَویَری

اشته گرمَه گَفی نَه آفتاوی جان تَس دَگنْه

گوشَه داریمَه مِرا آفتاوی گرمی بوئری

منبع :http://hmk1341.blogfa.com/
شاعر :حسین مرادی کورجانی...تاريخ : ۱۳٩٠/۱٢/٩ | ٦:٢۳ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.