لوکیم زاهار دِرییَه                        خله را سَس گِرییَه

 دَدَه کوتوم دَلی مین                    گزنَه بنی جیرییَه

چه بوام آخ چه بوام                     بَر و سرام  چَرییَه

 سرا هر جا که پا نَم                   هر جا که چِم کار کَر گزنََه وینم

 گزنَه دول آبَه سرا                       گزنَه م سوتَه برا

 دیلم خا  که  بام سرا                  گشت و گذاری بکَرم

لاسَ چِمَه سر بُشوم                    چیری آوی دَکَرم

وَختی پینجَک که دَرا                     دَس و فیچی پِکَرم

گلَ تا  وَر بیگِرم                          کَترا وَشتَن بکَرم

 سرا هرجا  که پا نَم                 هر جا که چِم کار کَر گزنَه وینم

 گزنَه دول آبَه سرا                      گزنَه م سوتَه برا

  آخ چَمَه سامونَه را                  روزگاری چَر گِتَه

حاج حاجی ساتَه خومَه               سییا ماری سر گِتَه

بوئَژَه  واشی چَمَه                     سوئَه چالی بر گِتَه

ویزَه داری اشکلی                     پَر دَرومَه  پَر گِتَه

 سرا هر جا که پا نَم                هرجا که چِم کار کَر گزنَه وینم   

 گزنَه دول آبَه سرا                    گزنَه م سوتَه برا

بیز کاری بکَرم                         تریَه دازی پیگِرَم

چَمَه را آپَرچینَم                       گزنَه اون بول دَکَرَم

دَدَه تاسیَنَه سرا                     گلَ باغی بیگِرَم

سرا هر جا که پا نَم                هر جا که چِم کار کَر گزنَه وینم

گزنَه دول آبَه سرا

گزنَه م سوتَه برا                            رسول علیزاده – ماکلوان

 

 


...تاريخ : ۱۳٩٠/۱٢/٦ | ٥:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.