لدو به

    لدو به                                        لدو بیا

 

 

لدو به جان لدو به                            لدو جان بیا لدو بیا

امانیم لدو به                                    گرفتارم لدو بیا دخیل تو هستم

اوله یم لدو به                                  دستم به دامانت  ترا بخدا  لدو بیا

لدوبه لدو به                                     لدو بیا

لدوبه جان لدو به                             لدوجان بیا لدو بیا

لدوبه لدو به لدوبه لدو به                 لدو بیا لدو بیا لدو بیا

 

اسبون شون برد کره نه                  اسبها را با کره بردند

گوسند شون برد وره نه                 گوسفند ها را با بره بردند

دشبندی چم مه وینه                      چشم دشمن نبیند

فندی که به  ا مه نه                       بلایی که به سر ما آوردند

لدو به جان لدو به                            لدو جان بیا لدو بیا

امانیم لدو به                                  گرفتارم لدو بیا دخیل تو هستم

اوله یم لدو به                                دستم به دامانت  ترا بخدا  لدو بیا

لدوبه لدو به                                    لدو بیا

لدوبه جان لدو به                           لدوجان بیا لدو بیا

لدوبه لدو به لدوبه لدو به               لدو بیا لدو بیا لدو بیا

 

بزون شون برد بزنه                      بزها را با بزغاله ها بردند

با شلق شون برد نه مه نه            شولا را با نمد بردن

کرمان کشی دره نه                      از راه دره کرمان کش بردن

فندی که به امه نه                       بلایی بر سر ما آوردند

لدو به جان لدو به                         لدو جان بیا لدو بیا

امانیم لدو به                                 گرفتارم لدو بیا دخیل تو هستم

اوله یم لدو به                               دستم به دامانت  ترا بخدا  لدو بیا

لدوبه لدو به                                   لدو بیا

لدوبه جان لدو به                            لدوجان بیا لدو بیا

لدوبه لدو به لدوبه لدو به                لدو بیا لدو بیا لدو بیا

 

منشون پارگا کو دکرد                          مرا انداختند به داخل خانه ییلاقی

برشون پشت دار دکرد                                         در را از پشت کنده کردند

چمن دیل شون خو ناکرد                                 دل مرا خون کردند

محمود جان رمه شه                     محمود جان گله رفت

رمه شه بند پشه                           گله به نوک ییلاق رسید وگذشت

اسبه با زنجیل شه                         سگ ما نیز با زنجیر رفت

لدو به جان لدو به                          لدو جان بیا لدو بیا

امانیم لدو به                                  گرفتارم لدو بیا دخیل تو هستم

اوله یم لدو به                                 دستم به دامانت  ترا بخدا  لدو بیا

لدوبه لدو به                                    لدو بیا

لدوبه جان لدو به                            لدوجان بیا لدو بیا

لدوبه لدو به لدوبه لدو به               لدو بیا لدو بیا لدو بیا


...تاريخ : ۱۳٩٠/٧/٢٩ | ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.