تالشیمه

تالشیمه تالش از خاله باهاره چم دیل

ملگزاره تیجره گییریه شییاره چم دیل

پپو باله ، کوکو سازه ، کفترون قشنگه کوج

وله جاره ، وله جاره ، وله جاره چم دیل

خندیله پشتی کنه  سرپوشه خاکه و اوری جان

ایسپی دشته ، خانه بنده، میری لاره چم دیل

مولومی خردنه ، آوینه برایه ، چمی سو

الاله دشتی مینی کئوئه رواره چم دیل

کئوئه آسمونه لکه ی خر نی دییار چه ی سینه کو

فته آوتاوی چرا نه ، ملگزاره چم دیل

زنگه لوله و خسار و شوی نه ش نسبتی نی

اناری تیته و ساره نه عیاره چم دیل

شیطونی سس نپرا   دس نپرا  چه ی دییارون

کشکشانه، بابا تیر کمونی یاره چم دیل

گولاگول و تمسی نسله و غولون چمه تی

شوی خاله زونی چه ؟! بی کسه جاره چم دیل

تنخا گنجی یه ک پس منده مٌ کو چول به پسو

داتام و کادوسی داوره یادگاره چم دیل

دیلیم اوچیر به و کشته ، ناجه به دشمنی را

توره پترساونه سقه داره چم دیل

تالشیمه و چمٌ دیل دشمنی خاوون ویخسه

لدو میوه یه لدو ؛ مگه دداره چم دیل

کینی بو پترکٌ آتشفشانی شی سینه کوم

هزارون سالی جلف پبه زهاره چم دیل

زونوم از، آوتاو و آوی کو مرا روشونتره

دنیا ای روج بومونو ، ظلمتی داره چم دیل

   زونوم از، آوتاو و آوی کو مرا روشونتره

دنیا ای روج بومونو ، ظلمتی داره چم دیل

     تاسینه تالش

     (دکتر فرزاد بختیاری مرکییه


...تاريخ : ۱۳٩۱/٦/٢۳ | ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.