بهاری هَوا ین و شُو دَعوا

دعوای زن و شوهر مانند هوای بهاری است (زودگذر است).

به مسائل زودگذر و ناپایدار اشاره دارد.

************************************

شیرینه خَربیزَه شالی قسمت به

خربزه شیرین نصیب شغال می شود.

کنایه از رسیدن چیز مهم یا جایگاهی مهم به کسی که هم شان آن نیست.

************************************

سیا اِسبَه گَفی نَه کلک نا

به حرف سگ سیاه باران نمی آید!

کنایه از کسی که حرفش تاثیر ندارد

************************************

راستَه گَف همیشَه تِل َ

حرف حق همیشه تلخ است.

************************************

تیله تیله نَه چموشَ پاره ابو

با دویدن زیاد فقط پاپوش پاره می شود.

کنایه از کار بیهوده کردن.

************************************

خدا خَری شاخ نِدَرو مورجینه لینگ!

خدا به خر شاخ ندهد و به مورچه پا!

کنایه از عدم واگذاری اختیار به افراد کم ظرفیت.تاريخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦ | ٧:٢٢ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.