نوشته شده توسط : مهدی پور

چانچو بدوش

می ایفـــتخاره گیـلکم اَی بــــرار

چانچوبدوش یاکی ایسم چارودار

دونیا می شین بیـجاره باغ کوتامه 

زَامت کـــش زواله کـــارمی نامـه

می دیلخوشی افَتوب مئن کارکودن

رزین گالــوش شنده مئن پاکـودن

بلطاق ازچــاش پره جیرویگــیفـتن

دازه شالان غوزه فزان ویریشــتن

پاچو، چولارویه فــَزان خیش کــودن

کولشکنه چینه جی کیش کیش کودن

لیـــشه صدایه اوجادان صـوی سـر

مورغون مورغونه د یچئن سربـسر

منــدلی ماره خــوشــــادان کـارِه

تازه پالــــون فیکر بـون بـــارِ ه

قـی نـار ســرمـرزکــنار لمَـه دَان

موشتـــلکه سرد پــلا دَان تودَان

عــویی کودن یاورون کـار فـادَان

بی نیشته آبَه بیگه مئن راه تودَان

تیجا کـودن گروازه اوستـــابوستن

پیشکابـول ورزون کـول دوَســتن

مـرزمتّه چـولاروامــره تا شـتن

چـپرکودن باغـه بیکارننـیشــتن

یالاگودن بــاغ وبیـجارسـر زَان

تنبلی یه زندگی مئــن کنـارنَـــان

بـود و نبودهــرچی ببو دَم نزَان

هـرکس وناکــس ویجَه جـارنـزان

می ایفـتخاریــد همـه تَـه اَی برار

گیلکه کی همـیشه بِه مانـدیگار

جواد اصغری " زپه دوخان "

تهیه و تنظیم : مهدی پور (وبلاگ نصیرمحله)
:: برچسب‌ها: اشعار گیلکی
تاریخ انتشار : ۱۳٩٤/۱۱/٢٤ | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.