نوشته شده توسط : مهدی پور

ﺍﺯ ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮﻫﺎﯼ ﺭﺍﯾﺞ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﻼﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻟﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﯾﺮ ﺑﺎﺯ ﺭﻭﺍﺝﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﺻﯿﺖﻫﺎﯼ ﺷﺎﻧﻪ ﯼ ﭼﻮﺑﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺭﯾﺰﺵ ﻣﻮﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﺷﻤﺸﺎﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺏ ﺳﯿﺎﻩ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ.
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﭼﻮﺏ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﯼ ﺩﻝ ﺧﻮﺍﻩ ‏( ﭘﻬﻨﺎ ﻭ ﺩﺭﺍﺯﺍ ‏) ﺑﺮﺵ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺭﻩﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺳﻮﻫﺎﻥﻫﺎ ﺩﺳﺘﻪﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺯﻩ ﺭﯾﺰ ﻭ ﺩﺭﺷﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺳﻮﻫﺎﻥ ﻭ ﺳﻤﺒﺎﺩﻩ ﺩﻧﺪﺍﻧﻪﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﺳﺎﺯﻧﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻤﺒﺎﺩﻩﯼ ﺭﯾﺰﻣﯽﺧﻮﺭﺩ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺭﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺭﯾﮓ

جهت دیدن تصاویر بیشتر لطفا به ادامه مطلب بروید


تهیه و تنظیم : مهدی پور (وبلاگ نصیرمحله)
:: برچسب‌ها: صنایع دستی گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩٤/٩/٧ | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.