ای روزی وینی کع آسمونی ایگله ستاره دری نییه

یک روزی میبنی که تو آسمون یک ستاره نیست

این ضرب المثل را برای کسی می اورند که قدر ومنزلت اطرا فیانش را نمیداند ویک روزی

متوجه میشود که دیگر او نیست

کسی کسی طره بوبو بازار خستگی نبو

یعنی اگر کسی غمخوار کسی باشد وبرای گرفتاری دیگرا ن حساس باشد و بفکر

باشد بازار شلوغ وترافیک نمی شود

این مثل مصداق است برای کسانی که در گیر ودار زندگی هر کسی بفکر خودش است

وبرای دیگران دل که نمی سوزوند که هیچ می خواهد کار خودش را راه ببرد بقول تالشها

اشتن بری میدون ببرع

اَطلَس هرچی کَنه بوبو آدم اِشتن پا اَ نِپِبشع

اطلس (منظور پارچه ابریشم) هرچه کهنه هم باشد انسان ان را دور پایش نمی پیچد

این مثل را برای کسانی می اورندومصداق است که انسانها ی بنام وبزرگ هر چقدر هم

از بعضی نظرها دیگر از کار افتاد ه یا مفید یا اینکه روزگار انهارا پس زده نباید به چشم

حقارت وبی اعتنا وبی احترام بر خورد کنیم

جهت خواندن مطالب  بیشتر لطفا به ادامه مطلب بروید


دزدی چِ پیه بازار آشفته

دزد دلش می خواهد بازار اشفته وهرکی هر کی باشد چون در بازار وجایی که آشفتگی

وبی قانونی باشد آدم خلاف دست وبالش باز است وهر کاری را که بخواهد می کند واین

مصداق ادم های ناجور ونا باب است

ای نفری را بِمر کع اَنی تع را تَوی بِکَرع

برای کسی بمیر که انهم برایت تبی بکند

منظور : شاید بعضی ها درمقابل کم لطفی بعضی ها سکوت کنند ولی من هر چند وقت

به چند وقت لازم میدانم که نکاتی را یاد اورم شوم و حداقل برای خودم یاد اوری می کنم

چون این بیرون ریختن خود برای تسکین ،بهترین است تا این که در دل بریزی وغم باد

بگیری .

ریش و قیچی اشتع دسه

ریش و قیچی تودست توهست

واین مثل را وقتی بکار می برند که یکی را معتمد قرار می دهند وکاری را برای حل وفصل

به او می سپارندو می گویند ریش و قیچی اشتع دسه وهر چه را خودت صلاح بدانی

انجام بده

متن و تصویر : سرکار خانم صبا

جمع آوری و تنظیم : مهدی پور (وبلاگ نصیرمحله)تاريخ : ۱۳٩٤/۳/٢٢ | ٦:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.