سید ابراهیم (ع): این بقعه متبرکه در شهر گوراب زرمیخ شهرستان صومعه سرا قرار دارد.بر اساس زیارتنامه موجود وی یکی از فرزندان امام موسی کاظم (ع) است.بنا بقعه به همراه مسجد آن به مساحت 420 متر مربع از آجر ساخته شده است و گنبدی بتونی به ارتفاع 6 متر دارد و ضریحی مشبک و آهنی بر مرقد امام زاده نصب است.این بقعه حدود 15000 متر مربع زمین داشته و اطراف آن قبرستان اهالی است و مزار شهدا در جلوی بقعه قرار دارد.

سید محمد جان(ع این بقعه متبرکه در ضیابر شهرستان صومعه سرا قرار داردو بر اساس کتیبه روی ضریح، وی فرزند امام موسی کاظم (ع)است. این بنا به مساحت حدود 49 متر مربع از آجر ساخته شده است و ضریحی مشبک و طلا اندود دارد که در سال 1377 در اصفهان ساخته شده است.این بقعه در حدود 2000 متر مربع زمین داشته و اطراف آن قبرستان اهالی است و مسجدی در جلوی آن قرار دارد.

آقا سید جعفر آقا: این بقعه متبرکه در خیابان جعفری شهرستان صومعه سرا قرار دارد.بر اساس سنگ نوشته مرقد،این امام زاده فرزند امام موسی کاظم (ع)است.این بنا به مساحت حدود 90 متر مربع از آجر ساخته شده است و گنبدی به ارتفاع 5 متر مربع دارد و در مجاورت آن مسجد و مصلی شهر واقع است.ضریح مشبک و آهنی بر روی مرقد امام زاده نصب شده است.این امام زاده مورد علاقه مردم شهر صومعه سرا است،گلزار شهدای شهر در مجاورت این امام زاده قرار دارد.

سید ابراهیم(ع) و سید حسن(ع): این شهر صومعه سرا متبرکه در روستای میانده شهرستان صومعه سرا واقع شده است .بنای بقعه به مساحت 130 متر مربع از آجر ساخته شده و دارای نمائی از سنگ مرمر و گنبد بتونی کاشی کاری شده و دو گلدسته به ارتفاع  2 متر است.ضریحی مشبک و آهنی بر روی مرقد نصب می باشد.این بقعه حدود 6000 متر مربع زمین دارد و اطراف آن قبرستان عمومی اهالی است.

بقعه متبرکه آقا مهدی آقا: این بقعه متبرکه یکی از مشهورترین بقاع متبرکه شهرستان صومعه سرا است و در مدخل ورودی این شهرستان قرارگرفته، بر اساس سنگ نوشته مرقد این امام زاده از نوادگان امام موسی کاظم (ع)است. بقعه متبرکه مذکور به مساحت حدود 350 متر مربع از آجر ساخته شده است و شامل حرم مسجد و دفتر هیأت امناء است و ضریحی از جنس آهن و استیل به صورت مشبک بر روی مرقد نصب شده است و قبرستان بزرگی در مجاورت آن قرار گرفته.

بقعه متبرکه سید ابراهیم و سید سلیمان: بر اساس زیارت نامه موجود این دو امام زاده از فرزندان امام موسی ابن جعفر (ع) هستند. این بقعه در روستای دهنده شهرستان صومعه سرا واقع است. بنای بقعه به مساحت حدود 140 متر مربع به صورت 8 ضلعی است و گنبدی به ارتفاع 5 متر مربع و 2 گلدسته دارد.ضریحی از جنس آهن به صورت مشبک بر روی مرقد نصب است.این بقعه حدود 3000 متر مربع زمین دارد.اطراف ان قبرستان عمومی اهالی است و مسجدی در جلوی بقعه احداث کرده اند و این بقعه تنها بقعه شهرستان صومعه سرا است که هنوز در ایام تابستان مراسم زوار کشی به همراه بازار فصلی در آن دائر می شود.

سید عبدالله (ع): بر اساس سنگ نوشته مرقد این امام زاده فرزند امام موسی کاظم (ع)است.این بقعه در روستای راسته کنار قرار دارد.این بنا به مساحت 100 متر مربع از آجر ساخته شده و گنبدی بتونی به ارتفاع 6 متر و 2 گلدسته بتونی دارد،ضریحی مشبک و از جنس آهن استیل برنج بر روی مرقد امام زاده نصب است.این بقعه حدود 15000 متر مربع زمین دارد و اطراف آن قبرستان اهالی است و مسجدی بزرگ در این محوطه احداث نموده اند.

آقا میر قوام زیگسار: این بقعه متبرکه در روستای زیگسار قرار دارد.بر اساس سنگ نوشته مرقد این امام زاده  فرزند امام موسی کاظم (ع)است.این بنا به مساحت حدود 440 متر مربع از آجر ساخته شده است و گنبدی بتونی کاشی کاری شده دارد و ضریح مشبک استیل و اهن بر روی مرقد امام زاده نصب است.

سید عبدالله و سید ابراهیم(ع): این بقعه متبرکه در کسما واقع است.نسب این امام زادگان بر اساس سنگ نوشته مرقد به  امام موسی ابن جعفر  (ع)می رسد.این بنا به مساحت 195 متر مربع از آجر ساخته شده استو گنبدی بتونی به ارتفاع 6 متر و 2 گلدسته فلزی دارد.ضریحی مشبک و آهنی بر روی مرقد نصب می باشد، کاشی کاری و کتیبه های داخلی بقعه در این شهرستان بی نظیر است.این بقعه حدود 5000 متر مربع  زمین دارد و اطراف آن قبرستان عمومی اهالی است و مسجدی در نزدیکی بقعه احداث نموده اند

نویسنده : آقای عمار طالبی خاکیانی

گردآورنده : مهدی پور (وبلاگ نصیرمحله)


...تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/۱٢ | ٥:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.