شاگرد اتو گرم، سرد میارم حرفه، گرم میارم حرفه !


شاه خانم میزاد، ماه خانم درد میکشه !


شاه می بخشه شیخ علیخان نمی بخشه !


شاهنامه آخرش خوشه !


شب دراز است و قلندر بیکار !


شب سمور گذشت و لب تنور گذشت !


شب عید است و یار از من چغندر پخته میخواهد — گمانش

میرسد من گنج قارون زیر سر دارم !


شبهای چهارشنبه هم غش میکنه !


شپش توی جیبش سه قاب بازی میکنه !


شپش توی جیبش منیژه خانومه !


شتر اگر مرده هم باشد پوستش بار خره !


شتر بزرگه زحمتش هم بزرگه !


شتر پیر شد و شاشیدن نیاموخت !


شتر خوابیده شم بلندتر از خر ایستاده است !


شتر در خواب بیند پنبه دانه — گهی لف لف خورد گه دانه دانه !


شتر دیدی ندیدی ؟!


شتر را چه به علاقه بندی ؟


شتر را گفتند : چرا شاشت از پسه ؟ گفت : چه چیزم مثل همه

کسه !


شتر را گفتند : چرا گردنت کجه ؟ گفت : کجام راسته !


شتر را گفتند : چکاره ای ؟ گفت : علاقه بندم . گفتند : از دست و

پنجه نرم و نازکت پیداست !


شتر را گم کرده پی افسارش میگرده !


شتر سواری دولا دولا نمیشه !


شتر که نواله میخواد گردن دراز میکنه !


شتر کجاش خوبه که لبش بده ؟!


شتر گاو پلنگ !


شتر مرد و حاجی خلاص !


شتر مرغ را گفتند : بار بردار . گفت : من مرغم . گفتند : پرواز کن

. گفت : من شترم !


شترها را نعل میکردند، کک هم پایش را بلند کرد !


شراب مفت را قاضی هم میخوره !


شریک اگر خوب بود خدا هم شریک میگرفت !

 


شریک دزد و رفیق قافله !


شست پات توی چشمت نره !


شش ماهه به دنیا اومده !


شعر چرا میگی که توی قافیه اش بمونی ؟!


شغال، پوزش بانگور نمیرسه میگه ترشه !


شغال ترسو انگور خوب نمیخوره !


شغال که از باغ قهر کنه منفعت باغبونه !


شغالی که مرغ میگیره بیخ گوشش زرده !


شکمت گوشت نو بالا آورده !


شکم گشنه، گوز فندقی !


شلوار نداره، بند شلوارش را می بنده !


شمر جلودارش نمیشه !


شنا بلد نیست زیر آبکی هم میره !


شنا بلد نیست زیر آبکی هم میره !


شنونده باید عاقل باشه !


شنیدی که زن آبستن گل میخوره اما نمیدونی چه گلی !


شوهر کردم وسمه کنم نه وصله کنم !


شوهر برود کاروانسرا، نونش بیاد حرمسرا !


شوهرم شغال باشد، نونم در تغار باشد !


شیر بی یال و اشکم که دید — اینچنین شیری خدا هم نافرید . (( مولوی ))....تاريخ : ۱۳٩٠/٦/٢٥ | ٥:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.