تا ابله در جهانه، مفلس در نمیمانه !

تابستون پدر یتیمونه !


تا پریشان نشود کار بسامان نرسد !


تا تریاق از عراق آرند، مار گزیده مرده باشد !


تا تنور گرمه نون و بچسبون !


تا چراغ روشنه جونورها از سوراخ میان بیرون !


تا شغال شده بود به چنین سوراخی گیر نکرده بود !


تا کرکس بچه دارشد، مردار سیر نخورد !


تا گوساله گاو بشه ، دل مادرش آب میشه !


تا مار راست نشه توی سوراخ نمیره !


تا نازکش داری نازکن، نداری پاهاتو دراز کن !


تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها !


تا هستم بریش تو بستم !


تب تند عرقش زود در میاد !


تخم دزد، شتر دزد میشه !

 

تخم نکرد نکرد وقتی هم کرد توی کاهدون کرد !


تا تو فکر خر بکنی ننه، منو در بدر میکنی ننه !


ترب هم جزء مرکبات شده !


ترتیزک خریدم قاتق نونم بشه، قاتل جونم شد !


تره به تخمش میره، حسنی به باباش !


تعارف کم کن و بر مبلغ افزا !


تغاری بشکنه ماستی بریزد — جهان گردد به کام کاسه لیسان !
تف سر بالا، بر میگرده بریش صاحبش !


تلافی غوره رو سر کوره در میاره !


تنبان مرد که دو تا شد بفکر زن دوم میافته !


تنبل مرو به سایه، سایه خودش میآیه !


تنها بقاضی رفته خوشحال برمیگرده !


تو از تو، من ازبیرون !


تو بگو (( ف )) من میگم فرحزاد !


توبه گرگ مرگه !


تو که نی زن بودی چرا آقا دائیت از حصبه مرد !


تومون خودمونو میکشه، بیرونمون مردم را !


توی دعوا نون و حلوا خیر نمیکنند !...تاريخ : ۱۳٩٠/٦/٢٥ | ٥:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.