شهرستان شفت(Shaft)

شهرستان شَفت از شهرستان‌های استان گیلان  میباشد که در شمال ایران قرار دارد. گیلان قسمتی از مجموعه نا همواریهای جنوب غربی و جنوب دریای خزر (کاسپین)  است و دارای ناحیه ای  کوهستانی و ناحیه ای جلگه ای است که شفت تقریبا در ناحیه ی کوهستانی آن قرار دارد.

 شفت ناحیه ای کوهستانی وتاقدیس مانند است که در منتهی الیه گوشه شرقی رشته کوهای تالش جای دارد.شفت جلگه ای سرسبز است که درختان انبوهی را در دل خود جای داده است.به استناد نقشه های قدبمی وبه گواهی جغرافیدانان عهد کهن این ناحیه از گیلان در شرقی ترین نقطه ی سرزمین کادوس ودر همسایگی آماردها قرار داشته است.به عبارتی شفت مرزی مجازی بین آماردها وکادوس ها بود.(کادوسیان پیش از دولت ماددر نواحی غربی در یای خزر فرمان میراندند وهرگز تسلیم مادها نشدند. مارد ها نیز اقوامی غیر آریایی بودند که در دو طرف سفید رود میزیستند.) .

شهرستان شفت در مختصات جغرافیایی 36 درجه و56 دقیقه تا 37 درجه و18 دقیقه عرض شمالی از خط استوا و49 درجه 10 دقیقه تا 49 درجه و31 دقیقه طول شرقی از نصف النهار مبداء واقع شده است .منطقه شفت مانند دیگر نواحی گیلان در طول قرون گذشته دارای محدوده های جغرافیایی متفاوتی بوده است.آنچه که به صورت پراکنده از کتب مختلف در مورد محدوده و نواحی تابعه آن قید شده است،گویای این است که شفت در گذشته شامل قلعه رودخان و ارتفاعات آن، به انضمام بسیاری از مناطق ییلاقی شمال تارم  و غربی رودبار و برخی نواحی جنوبی ورزلات بوده است. رابینو در کتاب دارالمرزگیلان مینویسد:«شفت ذر جنوب غربی رشت واقع است که از شمال به ورزل،از شرق به رودبار،از جنوب به تارم،واز مغرب به فومن وماسوله مربوط است».

بر اساس آخرین تغییرات شفت از شمال به رشت وفومن و صومعه سرا،از جنوب به استان زنجان وشهرستان رودبار،از سمت مشرق به شهرستان رشت واز غرب به به شهرستان فومن محدود میشود. این شهرستان درسال 1374 ازشهرستان فومن منتزع ومستقل گردید .

 روستای خرمکش(خَرَکَش)،امام زاده ابراهیم وپایین توسه ازمناطق کوهستانی وروستای عثما وندان وشهر شفت ازمناطق کاملا جلگه ای آن بشمار می روند که رودخانه سیا مزگی ازکنار آن عبور می کند .بطوری که روستای خرمکش وپایین توسه درانتهای دره ای به نام همین رود واقع اند واز نقاط کوهستانی هستند که از چهار طرف به کوهها ی بلند محدود ومحصور می باشند وسایر روستاها همچون کمسارکوچک ، چوبر ، خرطوم وطالقان در دو منطقه جلگه ای وکوهپایه ای قرار دارند .(تاریخ شفت و ویکی پدیا)

 

تاریخ  وقدمت شفت

واقع شدن در شرقی ترین نقطه ی سرزمین کادوسیان و همسایگی با آماردها (اَمَردها)،نبرد اسکندر مقدونی با آماردهاوکشیده شدن جنگ به ارتفاعات جنوبی شفت(ناحیه غربی سفید رود)دیواره های سنگی اسکندر کُل،گورستان های اسلامی وغیر اسلامی دگرد،سیا چپ،لاس پشت،کفرگوران،منطقه باستانی گمبو برنه (که یاد آور ورن سرزمین چهارگوشه که در اوستا آورده شده) و وجود مناطقی مانند سیاهمزگی،سفید مزگی ،چماچا،چوبر و مردخه گویای قدمت بیش از دوهزارساله ی شفت است.شفت از اعصار گذشته تا پایان نهضت جنگل گذرگاه اقوام و گروهای مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بوده که به قصد سکونت در این ناحیه ویا عبور از این منطقه پابه این دیار گذاشته اند.(تاریخ شفت/نادر افشاریان/ص47)

آیت االله احسانبخش (ره)در کتاب <<دانشوران ودولتمردان گیل و دیلم>> چنین آورده است:

/شفت رامیتوان از قدیمی ترین آبادیهای بیه پس(غرب گیلان) به شمار آورد ودر نزد مردم به نام قصبه معروف است.((«رابینو مولف دارالمرز گیلان مینویسد :قصبه در شفت شامل قصبه محله ( قصّاب محله) ، میرمحله و آقامحله است که همراه بازار شفت حدود آنرا تشکیل میداد»)) درگذشته کلمه شفت استعمال نمیشد واین مکان محل تولد عبدالقادر گیلانی ودیگررجال علمی بوده است.درشهر شفت سنی وجود ندارد،برخلاف گذشته که اهل تسنن فراوان داشت وبه مذهب حنبلی بودند.خان های شفت اکثرا اصالتا اهل سبزوار بودند.

مرکز شفت در این محل که اکنون مرکز شهرستان است نبوده بلکه مرکز آن درمحل گوراب کیش یا گوراب پس فعلی باشد وبه تدریج به صورت جنگل و خرابه در آمد وبعد تبدیل به باغات چای زیبا شده است./( دانشوران ودولتمردان گیل و دیلم)

اقلیم و آب وهوا

 اقلیم این منطقه به تبعیت از آب وهوای کل استان معتدل ومرطوب است که درمناطق کوهستانی جای خودرا به آب وهوای معتدل کوهستانی می دهد . درفصل تابستان این مناطق خوش آب وهوا وپذیرای علاقمندان وگردشگران است. از جمله مناطق کوهستانی این شهرستان از ارتفاعات امامزاده ابراهیم ،دره سیامزگی ، روستای خرمکش وپایین توسه قابل ذکر است . ازعوارض طبیعی این منطقه وجود رودخانه سیاه مزگی درکنار روستای عثماوندان وشهر شفت است که روستا های زیادی را در مسیرجریان خود مشروب می نماید . کوههای امامزاده ابراهیم ودره سیا مزگی نیز جزء عوارض طبیعی این منطقه بشمار می روند .

شهرستان شفت با مساحت969/576 کیلو متر مربع شامل دو بخش مرکزی واحمد سر گوراب وچهار دهستان جیرده ، ملا سرا ، احمد سر گوراب (نصیر محله ) و چوبر ونیز160 97 آبادیست که 94 آبادی دارای سکنه و3آبادی خالی ازسکنه می باشد .

رودخانه های مهم شفت

نام رودخانه

سرچشمه

طولKm

مناطق گذر

مقصد نهایی

کلمستان

لات برهنه ،پشته کوه(شفت)

12

سوته

رودخانه سیاهمزگی

کوکام

کوه خره کش(رودبار)

11

بیجارگاه

رودخانه درود خان

چناررودخان

کوه کرم خانی(شفت)

20

چناررودخان،لیفکو خندان،صیقلان

رودخانه جیرده

رودبارسرا

کوه میانه خاخلو،کوه رودبارسرا

17

لهسان کوه مژدهه،شیخ محله،پایین محله خرطوم،بیالوا

رودخانه جیرده

ویسرود

کوه اسلارو (رودبار)

8

ویسرود-کلوان

رودخانه امامزاده ایراهیم

گیشم

یزید کوه(شفت)

8

لیسم،،چوب تراشان،بیجارسر

رودخانه امامزاده ابراهیم

درودخان

کوه اسلار،کوه خره کش

8

درودخان

رودخانه امامزاده ابراهیم

امامزاده ابراهیم

روددرودخان +کوکام

22

کلوان،لاسک،مبارک آباد

رود پسیخان

سیاهمزگی

گرداب،چلواوی،فشن،توکتوکا

51

خرم کش،سیاه مزگی،لپوندان،باب،نهزم،صیقل کومه،خطیبان،ناصران

رود پسیخان

پسیخان

رودسیاهمزگی+امامزاده ابراهیم

46

جیرده،کوزان،تازه آباد،پسیخان،خشت مسجد،بیجارکنار،بودیان،سسمس،نوخاله،باقلاکش

مرداب انزلی

 

نژاد و گویش مردم شفت          

به احتمال زیاد نژاد اصیل بومیان باستانی شفت را میتوان ترکیبی از کادوسیان وآماردها دانست.اما چیزی که میتوان با قاطعیت در مورد آن نظر داد این است که بومیانی از این ناحیه قبل از روی کار آمدن دولت ماد در این دیار زیست میکردند پس نژاد باستانی این خطه حتما غیر آریایی بوده است.

ساکنان شهرستان شفت را از نظر گویش و نوع فعالیت میتوان در دو  گروه جای داد.

الف)تالش ها وگالش ها

این دسته از مردم که در ارتفاعات،دامنه ها و دره های کوهستانی جنوب و جنوب شرقی شفت زندگی میکنند،اغلب به کار دامداری مشغولند وبه زبان تالشی صحبت میکنند.تالش ها وگالش ها نقش موثری در اقتصاد منطقه دارند.آنهادر واقع بومی ترین مردمان این ناحیه از پاره غربی گیلان وبر اساس تحقیقات به عمل آمده ،از تبار کادوسی ها هستند.مولف کتاب ایران در عهد باستان به استناد یافته های د.مورگان تالشان را بومیان سه هزار ساله گیلان میداند.علی اکبر دهخدامینویسد :که اولادتالش پسر یافث بن نوح بوده است وتالش محرف کادوس است.

ب)گیلک ها

این دسته ازمردم که در ناحیه ی جلگه ای شفت اغلب به کار زراعت برنج مشغولند.آنها به گویش گیلکی بیه پسی صحبت میکنند.اکثر مردم گیلک شفت از تبار همان افرادی هستندکه در گذشته ی دور به علت نامساعد بودن شرایط زندگی در ناحیه ی جلگه ای ، در کوهپایه ها و دشت های بلندحاشیه شمالی و غربی کوهپایه زندگی میکردند وبه تدریج پس از گذشت سالها ومساعد شدن شرایط به سوی نواحی پست و جلگه ای شفت روی آوردند. (تاریخ شفت/نادر افشاریان/ص47)

وجه تسمیه ی شفت

علت نامگذاری این ناحیه از بیه پس گیلان به شفت،همانند نامگذاری بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک این دیار ،معلوم نیست.چرا که مدرک وسندی قوی که دلالت بر نامگذاری بوده باشد ،وجود ندارد ویا این که این مطالب هنوز یافت نشده است.از سوی دیگر روایات بدون پشتوانه نیز نمی تواند سند محسوب شود ویا مورد وثوق اهل تحقیق قرار گیرد.چنانچه برخی بر این باورند که کلمه شفت اخذ شده از کلمه شَفَتَین (آیه 9 از سوره ی بلد قرآن) ویا برگرفته از نام شخصی خارجی در دوره قاجاریه است.(شَفِت نام افسری روسی الاصل در دوره قاجاریه بود که مامور تسخیر گیلان از سوی روسیه تزاری شده بود.)چیزی که میتوان در این باره به آن تکیه کرد این است که حداقل 800 سال پیش این منطقه به نام شفت ذکر وثبت شده است.اگرچه با توجه به آثار وعلایم پیدا وناپیدا در ارتفاعات شرقی وجنوبی منطقه ودامنه های شمالی وغربی آن میتوان سابقه اجتماعات انسانی در شفت را بیش از سه هزارسال دانست. (تاریخ شفت/نادر افشاریان/ص57)

شفت در فرهنگ لغت

نام فرهنگ لغت

زبان لغتنامه

معنی (شفت) یا (الشفت)

دهخدا

فرسی

فربه،سیمین ونام قریه ای در گیلان

معین

فرسی

ناراست،کج،ستبر،گنده ومیوه گوشتی و ناشکوفا

عمید

فرسی

ستبر و ناهموار

ارائد

عربی*فارسی

کناره ولبه چیزی

سیاح

فارسی *عربی

خَشن

لاروس

عربی*فارسی

زفت وخَشٌن

کاتب دمشقی

فارسی *عربی

سفت

مکان های دیدنی شهرستان شفت

امامزاده ابراهیم(شاهزاده ابراهیم)

امامزاده اسحاق

روستای چماچا وسقالکسار(بهشت)

ییلاق خرمکش

دوبخشر(کوه چای)

مرداب نصیرمحله

جمعیت شهرستان شفت

 

سال(میلادی)

سال(خورشیدی)

جمعیت کل 

آمارگیر

2006

1385

63604

مرکز آمار ایران

1996

1375

70292

مرکز آمار ایران

1986

1365

56187

مرکز آمار ایران

1976

1355

47042

مرکز آمار ایران

1966

1345

39071

مرکز آمار ایران

1949

1328

30000

رزم آرا

1931

1310

20066

مسعود کیهانی

1905

1284

8930

رابینو وبورگومال

1860

1239

5500

ملگونف

1840

1219

5500

خودزکو

تاریخ شفت/نادرافشاریان/ص166

 

شهرستان

وسعت(کیلومترمربع)

جمعیت(نفر)

تراکم نسبی(نفر)

درصد شهرنشین

شفت

681.3

63604

103

13.27

جایگاه شفت در تقسیمات کشوری

* در عهد مغول ایران20بخش داشت وگیلان جزو بخش بیستم بود.شفت در این زمان از اقلیم چهارم محسوب میشد.شفت در این دوره یکی از نواحی بیه پس بود.

*ملگونف در سال 1239شمسی(1860میلادی) مینویسد:«گیلان دارای 3ولایت ،6 بلوک،5محالو6حاکم نشین است.»او در ادامه مینویسد:«شفت جزو بلوک پنجم گیلان است.

*در سال1286شمسی(1907میلادی)ایران به 12ولایت تقسیم شد که گیلان از ولایت های آن محسوب میشد.در این تقسیم بندی گیلان جزو ولایت سوم با19ناحیه(محال)شدکه شفت جزو ناحیه دهم گیلان واز بلوکات رشت شد.

*در سال 1316شمسی(1937میلادی)گیلان تحت عنوان شهرستان گیلان جزو استان شمال شد.در این زمان فومن وشفت،صومعه سرا وکوچصفهان به مرکزیت کوچصفهان یک منطقه محسوب میشد.

*در سال1321شمسی(1942میلادی)بخش فومن از شهرستان رشت جدا شد و به شهرستان ارتقا یافت که شفت یکی از دهستان های آن شد.

*در سال 1339شمسی(1960 میلادی)دهستان شفت به بخش ارتقا یافت و4دهستان به نام های احمدسرگوراب،جیرده،چوبر،و قصبه داشت.

*در سال1355شمسی(1976میلادی)باتغییرات مجدد،شفت شهر ومرکز بخش شفت اعلام شد،با سه دهستا به نامهای احمدسرگوراب،جیرده وچوبر.

*در سال1370 شمسی(1991میلادی)مرکز شفت به عنوان مرکز دهستان اعلام شد.

*در سال  1373شمسی(1994میلادی) همزمان با بازدید آقای هاشمی رفسنجانی رییس جمهور وقت از گیلان،هیات زیر نظر آقای بشارتی وزیر کشور وقت،دستور رسیدگی به تقاضای مردم در محل وبرسی تقاضای مردم شفت را که خواستار تبدیل آن به شهرستان بودند صادر شد.سر انجام در تاریخ 9/7/1374شمسی  شفت شهرستان اعلام شد.(تاریخ شفت/نادر افشاریان ص62)

شهرداران شهر شفت از گذشته تا سال 88

1

میرقوام حجتی

2

علی رضا افشاریان

3

میرقوام نیاپور

4

سیروس زبده

5

سنجری

6

مسچی

7

حسن حسین زاده

8

سیدکریم سقراطی

9

طهورث افشاریان

10

جلالی

11

ابرشهر

12

میرزایی

13

توسلی

14

اسلامپرست

15

سعید صبری

16

عبد الله نجاتی

17

جلیل حمیدی

18

رمضانعلی باقری

19

حسن صفری

20

میرشمس دادرس

21

هنرمند

22

مهدی پور

 

 

 

 

(تاریخ شفت/نادر افشاریان/ص154)

بخش ها ودهستان ها     

 

شهرستان

مرکز شهرستان

بخش

مرکز بخش

دهستان

مرکز دهستان

شهر

شفت

شفت

مرکزی

شفت

جیرده

جیرده

شفت

ملاسرا

ملاسرا

احمدسرگوراب

احمدسرگوراب

احمدسرگوراب

نصیرمحله

احمدسرگوراب

چوبر

چوبر

(جغرافیای استان گیلان/آموزش و پرورش)

جمع روستاهای شفت به 97 روستا میرسد که 94 روستا مسکونی و سه روستای  ونه بنه ،سیاهکش و لاره سر فاقد سکنه است.

روستاهای دهستان جیرده   (31 روستا)

/ آقامحله / عثماوندان / لاقان / پیرده / شالده/ نهزم /صیقل کومه/ تکرم/ کولی سران /میرمحله/ ناصران / گیلده /خطیبان/ لختکی/ قصاب محله /مردخه /پشت سرا /برزوخندان/ پیرمومن سرا/ کمسار /ذوالپیران /بیالوا/ جیرده/ مژدهه /خرطوم /چماچا/ خمیران/ کوزان/ کلاچ خندان/ چوسر/ شیخ محله /

 

روستاهای دهستان چوبر    (34 روستا)

آقانورسه تن / امامزاده ابراهیم /امامزاده اسحاق /بابارکاب /بیجارسر/ پلنگ پشت /تانی محله /تنزز /جنگل کاری چوبر /چنار رودخان /چوب تراشان /چوبر /خرم آباد /داکله سرا /درودخان /سفیدخانی /سله مرز /شادنشین(شاه نشین) /صیقلان /طالقان /قلعه گل /کاظم آباد /کوچک کمسار /کولوان /کیش خاله/ لیسم /لیفکوخندان /لیفکوه /لاسک /ماشاءالله کل /مبارک آباد /محرمان /میرسرا / ویسرود /

روستاهای دهستان ملاسرا    (17 روستا)

گوراب آقا سید یعقوب /  تازه آباد پسیخان / جیرده پسیخان / چکوسر / راسته کنار / شادخال(شاه خال) / طالش محله / فشالم /کاسان/کلاشم بالا/کوزه گران/گوراب لیشاوندان/ماشاتوک/مرخال/ملاسرا/نوده پسیخان/نوده/

روستاهای دهستان  احمد سرگوراب    (15 روستا)

بداب(بداو) /خرفکل/خره کش/دوبخشر/زردکام/سالک معلم/سپیدمزگی/سیاه مزگی /شالما/گنجار/لپوندان/نصیرمحله/والی سرا/ونه بنه/علی سرا/

دهستان

نام روستا

تعداد خانوار

جمعیت

جمعیت باسواد

زبان

سایت اینترنتی

جیرده

آقا محلّه

18

74

52

گیلکی

_

برزوخندان

125

566

333

گیلکی

_

بیالوا

90

393

263

گیلکی/تالشی

_

پُشت سرا

103

411

255

گیلکی

_

پیرده

114

389

282

گیلکی

_

پیرمومن سرا

99

334

244

گیلکی

_

تکرم

154

582

349

گیلکی

_

جیرده

377

1481

1063

گیلکی

_

چماچا

330

1356

861

گیلکی/تالشی

_

چوسر

35

245

88

گیلکی

_

خرطوم

200

783

509

گیلکی

_

خطیبان

108

419

262

گیلکی

_

خمیران

90

380

255

گیلکی

_

ذوالپیران

173

723

481

گیلکی

_

شالده

288

1188

744

گیلکی

_

شیخ محله

85

319

204

گیلکی

_

عثماوندان

216

759

508

گیلکی

_

قصّاب محله

45

197

142

گیلکی

_

کلاچ خندان

46

163

106

گیلکی

_

کمسار

128

559

386

گیلکی

_

کوزان

182

731

422

گیلکی

_

کولی سران

65

286

185

گیلکی

_

گیلده

82

315

192

گیلکی

_

لاقان

123

460

297

گیلکی

_

لختکی

112

432

292

گیلکی

_

مردخه

233

888

522

گیلکی

_

مژدهه

167

676

413

گیلکی

_

میرمحله

57

204

136

گیلکی

_

ناصران

93

311

176

گیلکی

_

نهزم صیقل کومه

138

593

402

گیلکی

_

ملاسرا

تازه آبادپسیخان

21

96

77

گیلکی

_

جیرده پسیخان

176

664

504

گیلکی

_

چکوسر

262

961

627

گیلکی

_

راسته کنار

؟

؟

؟

گیلکی

_

شادخال(شاهخال)

193

822

533

گیلکی

_

طالش محله

157

662

425

گیلکی

_

فشالم

60

211

152

گیلکی

_

کاسان

184

696

509

گیلکی

_

کلاشم بالا

523

1928

1378

گیلکی

_

کوزه گران

93

356

227

گیلکی

_

گوراب آقا سیدیعقوب

298

1132

838

گیلکی

_

گوراب لیشاوندان

344

1303

961

گیلکی

_

ماشاتوک

199

753

491

گیلکی

_

مرخال

183

730

472

گیلکی

_

ملاسرا

373

1405

1065

گیلکی

_

نوده

34

157

111

گیلکی

_

نوده پسیخان

77

276

176

گیلکی

_

احمدسرگوراب

بداب

219

810

511

گیلکی

_

خرفکل

155

640

432

تالشی

_

خره کش

141

596

347

تالشی

_

دوبخشر

253

983

496

گیلکی/تالشی

_

زردکام

18

74

51

تالشی

_

سالک معلم

116

476

301

تالشی

_

سپیدمزگی

229

949

645

تالشی

_

سیاهمزگی79

343

1425

948

تالشی

_

شالما

؟

؟

؟

تالشی

_

علی سرا

232

952

629

تالشی

_

گنجار

185

780

486

تالشی

_

لپوندان

222

937

647

تالشی

_

نصیرمحله

803

3234

2309

تالشی

_

والی سرا

73

280

161

تالشی

_

ونه بنه

فاقد سکنه

_

_

­_

_

چوبر

آقانورسه تن

8

37

20

تالشی

_

امامزاده ابراهیم

94

310

207

تالشی

_

امامزاده اسحاق

3

7

؟

تالشی

_

بابارکاب

28

117

72

تالشی

_

بیجارسر

141

512

311

تالشی

_

پلنگ پشت

118

417

281

تالشی

_

تانی محله

83

295

195

گیلکی

_

تنز75

42

223

؟

تالشی

_

جنگل کاری چوبر

3

11

؟

؟

_

چنار رودخان

117

481

209

تالشی

_

چوب تراشان

68

316

209

تالشی

_

چوبر

335

1248

826

تالشی/گیلکی

_

خرم آباد

40

130

79

؟

_

داکله سر

41

150

95

تالشی

_

درودخان

_

205

494

تالشی

_

سفید خانی

؟

؟

؟

تالشی

_

سله مرز

168

770

543

تالشی

_

شاد نشین(شاه نشین)

84

309

210

گیلکی

_

صیقلان

137

570

363

گیلکی

_

طالقان

108

438

281

تالشی

_

قلعه گل

5

20

؟

تالشی

_

کاظم آباد

124

384

262

؟

_

کوچک کمسار

51

190

131

گیلکی

_

کولوان

171

؟

387

تالشی

_

کیش خاله

؟

؟

؟

تالشی

_

لاسک

؟

؟

؟

تالشی

_

لیسم

20

82

47

تالشی

_

لیفکو خندان

82

304

198

گیلکی/تالشی

_

لیفکوه

142

571

379

گیلکی

_

ماشاالله کُل

14

62

23

؟

_

مبارک آباد

94

297

196

تالشی

_

محرمان

69

239

165

تالشی

_

میرسرا

157

549

344

گیلکی

_

ویسرود

305

1148

700

تالشی

_

 

توجه : آمار ها بر اساس سرشماری سال 1385 خورشیدی میباشد به جز مواردی که سال آن در جلوی روستا به شکل یک عدد دو رقمی نوشته شده است.مثال:ساهمزگی 79 یعنی آمارسیاهمزگی بر اساس سال 1379 خورشیدی است.

روستای تولاراز دهستان چوبر اکنون جزو روستاهای کد دار شفت محسوب نمیشود./ روستای پل سر از دهستان چوبر اکنون در لیست روستاهای شفت قرار ندارد./از سال 1335خورشیدی نامی از روستای لاره سراز دهستان چوبربرده نشده است./ روستای سیاه کش در سرشماری سال 1385 خورشیدی در شمار روستا نیامده است.(تاریخ شفت/نادر افشاریان)

الف)همای  خواننده  وترانه سرای موسیقی سنتی ایران

پرواز همای از خوانندگان ایران است. وی همراه با گروه مستان که مجموعه‌ای از نوازندگان چیره‌دست سازهای ایرانی هستند، سبک جدیدی از موسیقی سنتی را ارائه می‌دهند. وی همچنین خواننده گروه ارکسترال به آهنگسازی شهداد روحانی در آمریکا بوده است. همای زاده گیلان و شهر شفت می‌باشد و ترانه‌های زیبایی را نیز به زبان‌های گیلکی و تالشی اجرا کرده‌است.برخی از آواز های همای سروده ی خود اوست.

 

 پرواز همای ، متولد ۱۳۵۸ ، در احمد سرگوراب شفت  است. وی دوران کودکی و نوجوانی خود را در آنجا سپری نمود.

او دیپلم خود را از هنرستادن کمال الملک رشت کسب کرد و با علاقه وافر به او در رشته شعر آواز وآهنگ وارد دانشگاه آزاد تهران شد و با ساز تخصصی سه تار و پیانو تحصیلات خود را در دانشگاه به پایان رساند .

در زمینه هنر آواز ، افتخار شاگردی اساتیدی همچون فریدون پوررضا ، سید کمال الدین عباسی ، هنگامه اخوان، کریم صالح عظیمی را دارد و همچنین در باب زمینه شعر و ادبیات فارسی از محضر استایدی همچون استاد دکتر علیقلی محمودی بختیاری، استاد حبیب نبوی، استاد محمود طیاری و استاد داد بهره مند گردید .بسیاری از منتقدین همای را انقلابی در موسیقی سنتی ایران میدانند وبر این باورند که وی میتواند جایگزین مناسبی برای استاد بزرگ موسیقی سنتی استاد شجریان باشد.نکته بسیار جالب و قابل تامل در باره همای این است که بیشتر طرفداران وی جوانانی هستند که تا کنون با موسیقی سنتی بیگانه بوده اند .در میان طرفداران همای پسران ودخترانی دیده میشوند که هنوز بیست سال هم ندارند واین جای بسی خوشحالی و امیدواری به جاودانگی موسیقی سنتی پارس است.

در اندک زمانی ، همای گیلانی توانست فعالیت های حرفه‌ای خود را در زمینه شعر، موسیقی و آواز بسط دهد ، و با موفقیت کنسرت هایی را اجرا نماید . از جمله اجرای کنسرت‌های موسیقی اصیل در:

 

نخستین های همای

1

دانشکده مدریت دانشگاه تهران

2

دانشگاه هنر تهران

3

دانشگاه فردوسی خراسان

4

دانشگاه صنعتی تهران

5

تالار وحدت

6

جشنواره موسیقی فجر

7

فضای باز کاخ نیاوران

8

تور کنسرت‌های آمریکا(Disney Hall)

9

کنسرت گیلان ، فضای باز حوزهٔ هنری

10

خوانندگی گروه ارکسترال به آهنگسازی شهداد روحانی در آمریکا

(دانشنامه آزاد وییکی پدیا)


کارهای پرواز همای

فرمت

پخش قانونی درخارج

پخش قانونی در ایران

کنسرت تالار وحدت

DVD

در خارج از ایران پخش شده

؟

ملاقات با دوزخیان

CD

در خارج از ایران پخش شده

در داخل ایران پخش شده

این چه جهانیست

CD

در خارج از ایران پخش شده

؟

سرزمین بیکران

CD

در خارج از ایران پخش شده

در داخل ایران پخش شده

کنسرت کاخ نیاوران ملاقات با دوزخیان

DVD

در خارج از ایران پخش شده

؟

پروردگار مست (والت دیزنی 2008 )

DVD

در خارج از ایران پخش شده

در داخل ایران پخش نشده

عجب آب گل آلودی

CD

به زودی وارد بازار خواهد شد

 

مه پاره 

CD

به زودی وارد بازار خواهد شد

به زودی وارد بازار خواهد شد

موسی و شبان همای و شهرداد

CD , DVD

به زودی وارد بازار خواهد شد

به زودی وارد بازار خواهد شد

سر مکن همای و شهردادروحانی

CD , DVD

به زودی وارد بازار خواهد شد

به زودی وارد بازار خواهد شد

مستند گروه مستان

CD , DVD

به زودی وارد بازار خواهد شد

به زودی وارد بازار خواهد شد

 

همای وگروه مستان در دنیای اینترنت

سایت  رسمی همای و گروه مستان

www.homaymastan.com

وبلاگ رسمی همای و گروه مستان

www.mastan-homay.blogfa.com

وبلاگ رسمی بخش ادبی همای و گروه مستان

www.homay-mstan.blogfa.com

نشانی ایمیل پرواز همای

homay_mastan@yahoo.com

صفحه ی شخصی همای در  face book

(Parvaz Homay) http://www.facebook.com/home.php?#/parvaz.homay?ref=t

صفحه ی هواداران همای در face book

(Parvaz Homay)

http://www.facebook.com/pages/Homay-/104407427718

www.mastan-homay.blogfa.com) :منبع)

 

بازیهای محلی شهرستان شفت 

بازیهای محلی شفت

پینه رسه

کول خوری

جوخوس بازی

لپّه آبخور

قیش بازی

هشتک

باقلا قاتق

آغوربازی

عروس بازی

پلاماچکه بازی

جفت وتاک

لب گود بازی

گاب وگوساله مینگلی

مایش بازی

پاپا پلنگه

گردالو بازی

فوزون فوزونه

لافَند بازی

دوزبازی

یی سردوگوش آسمان دو گوش

(تاریخ شفت/نادر افشاریان/ص270)

باورها واعتقادات مردم شفت

1. اگراول پاییز رعد وبرق در آسمان زده شود،نشانی از زمستان سخت است.(تاریخ شفت/نادر افشاریان/ص270)

2. چنانچه باد در اول پاییز بوزد،زمستانی خشک وجود دارد و هواگرم است. .(تاریخ شفت/نادر افشاریان/271)

3. اگر در روز اول سال باران ببارد،سه ماه اول سال بارندگی است.اگر روز دوم آفتابی باشد تابستان آفتابی خواهد شد.

4. کورقوقو : کورقوقو خبرشهادت امام حسین (ع)را به مدینه برد.(به همین دلیل شوم است). مردم این منطقه بر این باورند اگر کرقوقو بر بام خانه ای بنشیند اهل خانه به مصیبتی گرفتار خواهند شد.کرقوقو وقتی بر بام خانه ای بخوابد به او نهیب میزند که «آبادی جای تو نیست برو به خرابه».(کتاب گیلان/جلد سوم/چاپ74/ص 468)

توضیح:کرقوقو نام گیاهی است با شباهت زیادی به نی که در مناطق باتلاقی رشد میکند. محصول این گیاه وقتی که خشک میشود کم کم از گیاه جدا میشود وچون قاصدک با کمک باد به این طرف و آن طرف میرود.

5. مهره مار :  اگر زیرشلوار ویا کت خود را بر روی دو مار که در حال جفت گیری هستند بیاندازیم مهره ای برجای خواهد گذاشت که موفقیت و خوشبختی را  به همراه دارد. (کتاب گیلان/جلد سوم/چاپ74/ص 468)

دین و آیین مردم شفت از گذشته تا کنون 

آثار وعلائم به جا مانده در نواحی شفت نشان میدهد که مردمان این ناحیه از پاره غربی گیلان،از اعصار کهن مردمی باورمند بوده اند.م.آرداندا مایف مینویسد:مردم گیلان تا سده پنجم قبل از میلادیعنی دوران هخامنشی به ارباب انواع اعتقاد داشتند.مردم گیلان وشفت تا اوایل حکومت ساسانیان با آیین زرتشتی بیگانه بودند،فقط در دوران ساسانیان بود که آیین زرتشتی را پذیرفتند.در زمان کاووس پسر قباد که دل در اندیشه ی مزدکی داشت و در گیلان حکومت میکرد ،عده ای از مردمگیلان به آیین مزدکی در آمدند.دیری نپایید که انوشیروان به این نقطه حمله کردومردم را به جرم اعتقاد به آیین مزدکی قتل عام کرد.هجوم سپاه کثیربن شهاب حارثی(21هجری،در زمان عمر) یزیدبن مهلب(96هجری در زمان امویان)به پاره غربی گیلان موجب آشنایی برخی از مردم این سامان با دین اسلام شد.با روی کار آمدن عباسیان به ویژه در زمان هارون الرشید،حضور برخی از سران زیدی مذهب در نواحی مختلف دیلم وبه اسلام گرویدن حاکم دیلم(گیلان قدیم)،نقطه عطفی بر حضورمروجین اسلامی در منطقه بود.باالطبع،شفت نیز از این اتفاقات به دور نبود.شفت به گواهی تاریخ در این دوران همزمان چندین ملک داشت که برخی از آنان سرانجام با رهبران شیعه ی زیدی مذهب همفکر وهمگام شدند.حضور سالوک بن وهب بن منبه در گبلان وگرویدن بسیاری از مردم تالش و دیلم به او ،اورا بر آن داشت تا باحضور فعال خود در گسترش آیین زیدی گام بردارد.او با سپاهیان عظیم خود ضمن عبور از ایمن آباد وارد توقفگاه باستانی کرکره پشته لشکر گاه شد.در این زمان طبق شواهد موجود،مردم شفت مذهب حنبلی ،یکی از فرق اربعه سنت را باور داشتند.اما در میان آنان شیعیان زیدی و مردمانی معتقد به آیین غیر اسلامی نیز بودند.پس از فروکش کردن قدرت اسماعیلیان در گیلان،دور دوم مبارزات شیعیان زیدی به رهبری خاندان کیایی در نواحی شرق گیلن آغلز میشود.سر انجام سید علی کیا با سپاهیان شیعه مذهب خود ضمن ورود به رشت این شهر را تصرف کرد.او در تدارک حمله به فومن بود که حکام سنی مذهب پاره ی گیلان از جمله امیره محمد شفتی حاکم حنبلی مذهب شفت، با تشکیل یک گروه جلوی حرکت ونفوذ سپاهیان زیدی مذهب را به سوی فومن گرفتند و آنان را در دروازه غربی رشت شکست دادند که طی آن بسیاری از شیعیان زیدی کشته و زخمی و جمعی از جمله عده ای از سرداران او به روایت تاریخ(791هجری)متواری شدند.اکثر مردم شفت تا اوایل حکومت شاه عباس صفوی پایبند به مذهب سنی بودند.پس از حکومت شاه عباس،مردم شفت به شیعه دوازده امامی گرایش پیدا کردند.درسرشماری سال 1375 از 100% جمعیت شفت99.87%مسلمان،0.2%زرتشتی و0.11%اظهار نشده،اعلام شده است. .(تاریخ شفت/نادر افشاریان/ص79)

مراکز فرهنگی شفت

کتابخانه عمومی شفت r

در سال 1346 در شفت اقدام به تاسیس کتابخانه عمومی شد .در همان سال در قطعه زمینی به وسعت 120مترمربع کارخودرا آغاز نمود.ساختمان کتابخانه باصرف 62000ریال هزینه از محل کمک رایگان استانداری گیلان بنا گردد.کتابخانه دارای سالنی با ابعاد تقریبی 5×10 متر بودودر ابتدای کار تنها 280 جلد کتاب داشت که اهدایی مردم بود .این تعداد در سال 1355 به 2536 جلد رسید.که با روش طبقه بندی الفبایی مورد استفاده قرار داشت  وبه وسیله یک کتابدار ویک سپاهی دانش اداره میگردید.(کتاب گیلان/جلد سوم/چاپ74)

در گذشته سقف این مکان فرهنگی بر خلاف ساختمان های دیگر مسطح بود و آن را از دیگر ساختمان ها متمایز میکرد. سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس درسالهای نخستین انقلاب اسلامی در بهبوهه ی  اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران بر روی بام همین کتابخانه صورت گرفت.

ساختمان این کتابخانه که در مرکز شهر قرار داشت پس از روی کار آمدن شورای شهر شفت در اختیار این نهاد قرارگرفت . تنها کتابخانه شفت در حال حاضر در حوزه هنری شفت واقع در شیخ محله فعالیت میکند که از مرکز شهر کمی فاصله دارد.

مجتمع فرهنگی هنری شفت

این حوزه فرهنگی هنری در سال 1380 در زمینی به مساحت 2000متر مربع وبا زیربنای 568 متر مربع در "شیخ محله شفت" ساخته شد.این مجتمع فرهنگی هنری کتابخانه ای دارد که در سال 1383،10235 جلد کتاب داشته است.

کتابخانه احمدسرگوراب

دومین کتابخانه شفت محسوب میشود که در شهر احمدسرگوراب شفت قرار دارد.این کتابخانه در سال 1380 با 2580جلد کتاب تاسیس شد.

کتابخانه کانون پرورش فکری

این کتابخانه درسال 1383در خیابان 17شهریور و در ضیع جنوبی فرمانداری شفت افتتاح شد.بر اساس آخرین آمار کتابخانه مذکور 8069 جلد کتاب و 204 عضو دارد.کتابخانه کانون شفت در یک نوبت فعال است.

سینما

در سال 1344 با امکانات مالی بخش خصوصی ،سینما در شفت شروع به کار کرد.این سینما تا سال 1347 فعال بود.ساختمان این سینما،روبروی بانک صادرات کنونی قرار داشت که اکنون ساختمان دیگری بر روی آن ساخته شده است. (تاریخ شفت/نادر افشاریان/ص156)

 

شعرا نویسندگان شفت

پرواز همای (ترانه سرا و خواننده)

نادر افشاریان (نویسنده)

ابراهیم شکری (شاعر)

یوسف طیّبی (شاعر)

حسن احمدی نژاد (شاعر)

هوشنگ اقدامی (شاعر)

نادم شفتی (شاعر)

 

امیدوارم که مورد قبول شما عزیزان قرارگیرد آرزوی بهترین ها را برای شما خواستارم .

ممنبع: از کتاب تاریخ شفت اثری از استاد ارجمند جناب آقای نادر افشاریان- ویکی پدیا - و بلاگ زیبایShaftCity.Persianblog.irتاريخ : ۱۳٩٠/٥/٢۱ | ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.