این خانه در سال 1285 شمسی به همت حاج میرزا خلیل آقا رفیع، نخستین شهردار رشت جهت سکونت شخصی احداث گردید.

بنای اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دو طﺒﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻘﺸﻪ ھﺎی ﻣﮫﻨﺪﺳﺎن روﺳﯽ طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﭼﻮب ھﺎی روﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ رﺷﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎی ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ در ﻣﮑﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

این ساختمان تاریخی در سال 1381 توسط شورای شهر خریداری و مرمت شد. هم اکنون ساختمان اداری شورای اسلامی شهر رشت در مکان فعلی قرار دارد


...تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٢٥ | ٤:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.