ﺗﻼﺭ(فضایی مانند ایوان-تراس) ، ﻧﻤﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﻧﮕﺮﺍﯾﯽ :
ﺗﻼﺭ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻣﻮﺱ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺍﻗﻠﯿﻢ گیلان ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻀﺎﯼ ﺗﺮﺍﺱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ مانند ﺍﯾﻮﺍﻥ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﺣﯿﺎﻁ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﺍﺯ
ﻣﻬﻤﺎﻥ ) ﺩﺭ ﻓﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﺍ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺍﺳﺖ ( ﺻﺮﻑ ﻏﺬﺍ ،ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﻼﺭ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ

خانه‌ی موسوی، نمونه‌ای بسیار زیبا و بی‌نظیر از گونه‌های معماری منطقه شفت  است. این بنا دومین بنای منتقل شده به موزه روستایی گیلان می‌باشد که در روستای شالما، بخش احمدگوراب، از توابع شهرستان شفت قرار داشت.

این خانه به آقای سید باقر موسوی که از کشاورزان متمول منطقه بوده و از موقعیت اجتماعی بالایی برخوردار بوده است، تعلق داشت و پس از او به فرزندش سید رضی موسوی به ارث رسید.

این خانه‌ در دو طبقه و با تکنیک دیوار چینه ای  و سقف کُلَشی ساخته شده است. ارتفاع بنا بیش از ٩ متر و زیر بنای آن٢١٠ متر مربع می‌باشد . در همکف، دو اتاق، یک ایوان و یک طویله و در طبقه‌ی اول کتام (تلار)، ور کتام و یک اتاق قرار دارد.

در دیوار اتاق‌ها و کتام ، طاقچه‌های بسیار زیبایی با قوس‌های شکیل قرار دارد. در اتاق بالا، زوارهای بین تخته‌های سقف، به زیبایی بنا افزوده است.

نرده‌های بسیار زیبای بنا و رنگ آبی ستون‌های آن، جلوه‌ای زیبا و متفاوت به بنا بخشیده است. 

منبع موزه روستایی گیلان


....تاريخ : ۱۳٩٢/۱٠/۱۳ | ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.