اینجا ییلاق سیفله چال یکی ااز ییلاقهای ماسال است بین ییلاق تلارگاه واولسبلنگا میباشد .

فاصله این ییلاقها تا بخش مرکز ی ماسال سی تا سی وپنج کیلومتر میباشدوهرکدام این سه ییلاق دو تا سه دقیقه راه فاصله دارند وچشم انداز زیبای هم میباشند.

چال یعنی گودال و سیفلی یک نوع گیاه با برگهای پهن ودراز میباشد و که یک نوعش ترش مزه است ودر ترشه تره میریزند ودر این ییلاق محل رویشش است.

متن از سرکار خانم زلیخا صبا
عکس از ماسال

...تاريخ : ۱۳٩٢/۱٠/۱٠ | ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.