*********

این گیاه(Gleditschia) درختی است خار دار که در شمال کشور می روید. از دیگر نامهای گیاه می توان لیلکی، لالکی، للکی ولالیک را نام برد. این درخت در نقاط پست ومرطوب جنگل های شمال ایزان می روید.دامنة انتشار آن محدود به جنگل های آستارا تا نور می باشدوبه شرق و شمال شرقی البرز ذاخل نمی شود. معمولا در سواحل ومیان بندانتشار یافته است وجامعه های فرعی آن گاهی جانشین جامعه های جنگلی می شود .

بیش از 500 ارتفاع در جنگل بالا نمی رود. تاج درخت باز وپهن وبرگ های آن مرکب وشانه ای ومیوه های آن کشیده وعنابی رنگ ودرشت می باشند. ساقه وتنة آن دارای خار های درشت به طول 15 سانتیمتر می باشد.برگ های مرکب آن15-25 سانتیمتر و12-20 برگچة بیضی شکل به طول 2-5 سانتیمتر دارد.

موارد استفاده: چوب لیلکی خیلی سخت است .در مصارف روستایی برای پایة کندوج(انبار برنج) وپایة بنا به کار می رود.میوة سبز آن برای تعلیف گاو های گوشتی به مصرف می رسد.ومیوة رسیدة آن علوفة زمستانی گاو ها را تشکیل می دهد.البته بدلیل محکم بودن چوب این درخت ،متاسفانه جنگل نشینان شمال کشور ،جهت استفاده از چوب آن در خانه سازی و یا تخریب جنگلها جهت کاشت درخت مرکبات و چای تقریباً نسل این درخت را از بین برده اند.

پیله این درخت خاردار بسیار مقوی بوده و جنگل نشینان در اواسط پاییز که پیله از حالت سبز به سیاه رنگ تبدیل می شود با چوبهای بلند و نازک(رت)بر بالای درخت رفته و پیله ها را به پایین درخت میریزند که به این کار در نواحی شرق گیلان و املش پیلا چینی می گویند و سپس پیله ها را جمع کرده و در پشت بام طویله ها ذخیره و در زمستان و فصل سرد سال به مصرف گاوها می رسد.

منبع : وبلاگ گیلان بهشت زمین


....تاريخ : ۱۳٩٢/٩/۱۸ | ۳:۳۸ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.