کوچک جنگلی مردی قوی‌بنیه، زورمند، بلند قامت و چهار شانه بود. چشمانی زاغ و مویی گندم‌گون داشت.
همیشه خندان به نظر می‌رسید. در بیان خوش لهجه و مثل اینکه دارای قوه‌ی مغناطیسی است و می‌توانست مخالفین خود را اغلب با سخن تسخیر نماید.
شخصی سلیم و ...بردبار و کم‌گو و پرطاقت و مخصوصا در شنیدن و گوش دادن حرف‌های دیگران حوصله‌ی زیادی از خود نشان می‌داد. در عفت و پاکدامنی با آن شغل و مقامی که داشت، می‌توان گفت در عصر خود ممتاز بود.
نسبت به مال و هستی به کلی بی‌اعتنا و برای امرار معاش بیش از همراهان از صندوق جمعیت استفاده نمی‌نمود و اگر وقتی اضافه وجهی به او می‌رسید، آن را به مصرف رفقا و ضعفا و بیچارگان می‌رسانید.
نسبت به عامه‌ی همراهان مهربان و متواضع و در حوادث چه به نفع و چه به ضرر، هیچ‌وقت منقلب نمی‌گردید. دنبال انتقام نبود. حتی کسانی که نسبت به شخص او سوءقصد داشتند وقتی دستگیر می‌شدند، به مجازات آنان رضایت نمی‌داد. بلکه دیده شد که چند نفر از اینگونه اشخاص را جزو دسته‌ی شخصی با خود نگه می‌داشت. در زندگانی خیلی ساده و اغلب مانند کوچکترین افراد زندگی می‌کرد.

منبع:
تاریخ انقلاب جنگل _ محمدعلی گیلک

...تاريخ : ۱۳٩٢/۸/۱۱ | ۸:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.