تالشی : دیم
Dym
فارسی : رو ، چهره

توضیح : در اوستا : daeman = چشم از ریشه ( dȃ ) به معنی دیدن است . در پهلوی " دیتن ditan " = ( دیدن ) ، هر دو این واژه با dim از یک ریشه است.

**************

تالشی : کشه
Kaša
فارسی : بغل – آغوش

توضیح : کشه Kaša ، به احنمال باید به ناحیه زیر بازوان گفته شود . فضای بین بازو و بدن . معنای آغوش به احتمال برای آن نامناسب است . آغوش را " وانگو vango " یا " وانگونه vangona " نیز می گویند .

************

تالشی : تَک
Tak
تارسی : پهلو – بین شکم و کمر

توضیح: " کمر " را در زبان تالشی " مینه Myna " می گویند .

************

تالشی : بوک
Bok
فارسی : محل لبها و دور دهان

************

تالشی : اِشکوف
Eškof
فارسی : آرنج

********

تالشی : اِشکم
Eškam
فارسی : شکم

توضیح : شکم را در زبان تالشی " لَوه Lava نیزمی گویند . شاید " اشکم " اشاره به فضای کل شکم دارد با تمام اعضاء درون آن . و " لوه " اشاره به درون شکم و قسمتهای هضم خوراک .


منبع : گنجینه زبان تالشیتاريخ : ۱۳٩٢/٧/۳٠ | ٩:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.