بهار آبَه کَئوعَه میشین پِرومَه

هوا اَیاض چَکَه شَختَه ویرومَه

کوچَه راهون دیلَه دِه واش پِرومَه

بَندَه سَرون گُل خَشخاش پِرومَه

کوچا کوچی وَختَه گاین دِه گرن

وَرزایِن جَنگ کَرن پَلَنگِن سَرون

مَردومون کوچ کَردِه راه گا دَخونَه

دَه دَه دیل اشتّ دوری واسی خونَه

تّ کّ مَندَه نیرَه دنیا تاریکَه

حتی ماه نِپرا شَو ماه تاریکَه

عَروسیَه سرا کشتی کّ کَرن

پَلَوُنِن ک آن دَورون بکَرن

نَه نَه خوندِه ترا سه ماه بهار شَه

سَبزَه جو زرد آبَه بجار چفر شَه

 

شاعر اکبر شیرزاد چناری...تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٤ | ۸:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.