زبان ریشه فغل اول شخص م دوم شخص م سوم شخص م  اول شخص ج دوم شخص ج سوم شخص ج
فارسی
من تو او ما شما آنها
تالشی
مه ته عه امه شومه عه ون
فارسی گفت گفتم گفتی گفت گفتیم گفتید گفتند
تالشی واته  واته مه واته ره  واته شه  واته مونه واته رونه  واته شونه
فارسی آمد امدم امدی امد امدیم امدید امدند
تالشی اومی اومی مه اومی ره اومی شه اومی مونه اومی رونه اومی نه
فارسی دید دیدم دیدی دید دیدیم دیدید دیدند
تالشی وینده وینده مه وینده ره وینده شه وینده مونه وینده رونه وینده شونه
فارسی رفت رفتم رفتی رفت رفتیم رفتید رفتند
تالشی شی شی مه شی ره شه شی مونه شی رونه شی نه
فارسی شنید شنیدم شنیدی شنید شنیدیم شنیدید شنیدند
تالشی مه سه مه سه مه مه سه ره مه سه شه مه سه مونه مه سه رونه مه سه شونه
فارسی داد دادم دادی داد دادیم دادید دادند
تالشی آدو آدو مه آدو ره آدو شه آدو مونه آدو رونه آدو شونه
فارسی خورد خوردم خوردی خورد خوردیم خوردید خوردند
تالشی هرده هرده مه هرده ره هرده شه هرده مونه هرده رونه هرده شونه
فارسی نوشت نوشتم نوشتی نوشت نوشتیم نوشتید نوشتند
تالشی نیوشته نیوشته مه نیوشته ره نیوشته شه نیوشته مونه نیوشته رونه نیوشته شونه

منبع : وبلاگ گسکرهتاريخ : ۱۳٩۱/۱۱/۱٧ | ٢:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.