کـــــوچﬞر کـــــرده زﬞمســتونی کـَشی کو

شیـــره نشتیــره احساسی بـَشی کو

هـــــزارون شَـخــته گـیــنه دیـل و جانی

آلاو˚ پیـــیا اﬞشـتﬞ شـعــــــری وَشی کو

هـــــــــزارون دریـا تیــفــــونـــــون پـِــتاوا

دا مـونــدی آکـــــــرین اﬞشتﬞ چـَشی کو

شیــــــــره دا زﬞنجیلــِن زﬞنجیــل بیگینــن

مَـمــونـــو رسم و راه بش و مـَشی کو

زﬞمســتـــون و شـَــوی اﬞشـکـــوره دا وﬞل

پــِــرا شپ شپ اَوَه سالی خـَشی کو

کـئــوئه آسمــون اﬞشـتﬞ دﬞ چـِـمی میوه

چیمی تفسیری بی خونده هَشی کو

اﬞشـــتﬞ مکـتــبی کـــو آمــــوتـَـه مـــونه

نـِـبی دَیـاق گـتــه تــرسـی کـَشی کو

بـــرا بی به، چـــرا بی به، بی بَــرشـه

نـَلـَــتیـــیه کـیـــلــه سیــیا - رَشی کو

تﬞ سیـــستیـــره بَمـا ققنـــوسه جاری

تکﬞش بَــــرکـــــرده اﬞشـــتﬞ آتــشی کو

 

91 ی زمستون - فرزاد بختیاری مرکیه


منبع : وبلاگ شعر تالشیتاريخ : ۱۳٩۱/۱۱/٤ | ۸:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.