شالی شالی تَره دَردی بگیره
می عزیز کوچیکه خوابیه بگیره

شالی شالی بشو آواره ببو
می عزیز کوچیکه آروم بگیره


◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

ترجمه:

شغال شغال ترا درد بگیرد
عزیز من کوچک است خوابش ببرد

شغال شغال برو آواره شو
عزیز من کوچک است آرام بگیرد


******************


لالا لالا می ماه پاری(پاره)
تره دبوستم به گاری(گاره)

تی گاری طلا کاری
تی وَر وَندون ملمکاری


◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

ترجمه:

لالا لالا ماه پاره ی من
تو را به گهوار بستم

گهواره ات طلاکاری شده
بند گهواره ات قلمکاری شده

************

لالا لالا گُل سورخم ستاره
دوشو کاسه دره دوغ به قداره

یته تورشه، یته شیرینِ شیرین
نوگو دوغ و دوشو فرقی نداره


◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

ترجمه:

لالا لالا گل سرخم ستاره
نگو دوغ و دوشاب فرقی نداره

دوشاب در کاسه و دوغ در کاسه بزرگ است
یکی تر و یکی شیرینه شیرین است

**************


لالا لالا گُل سورخم ستاره
دوشو کاسه دره دوغ به قداره

یته تورشه، یته شیرینِ شیرین
نوگو دوغ و دوشو فرقی نداره


◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

ترجمه:

لالا لالا گل سرخم ستاره
نگو دوغ و دوشاب فرقی نداره

دوشاب در کاسه و دوغ در کاسه بزرگ است
یکی تر و یکی شیرینه شیرین است

**************

الا لالاتی لای مو بقوربون
تی اَسپه دیلِ سر، تی خال قربون

تی اَسپه(عسپه) دیل سر، می سنگ مرمر
تو می حیدر ببی مو تی صنوبر


◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

ترجمه:

لالا لالا، من به قربان خوابت بروم
به قربان خال روی سینه‌ی سپیدت

سینه‌ی سپید تو سنگ مرمر من است
تو حیدر من باش و من صنوبر تو باشم

منبع : سایت گیل یاورانتاريخ : ۱۳٩۱/۱٠/٩ | ٧:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.