خدا قوت گیله مرد

خواب و آرام ناری تو ، جی پُور دُوی کوچی ذره

ئی لُقمه نانِ خَنی ، به چول دَری تا چکره

دیل تی شین ، گرمه جی تی ورزا ، جی تی کُورنده اسب

ولی ، هو کاول و پیش کاول هَنی تی دس دَره

زندگی ایسه نبرد ، خدا قوت گیله مرد

تَرَه دس بَزه کس ، هِف ساله تُمام پاکی ناره

تی جِگر پیله یه از خوکِ بیلم ، باکی ناره

نواسی چرت بزنی ، پس کَله پُشت

کُویَه هموارَه کُنه ، تی ضرب مُشت

زندگی ایسه نبرد ، خدا قوت گیله مرد

وقتی ، رنگ بو بیگیفته تی بیجار

خسته دونه چُوم تی شین به سو آیه

دیلخوشی ، گَرَ که کُنه ، تی خانه تان

تی زن و زاکِ دیلم ، چیک چی خوایَه

زندگی ایسه نبرد ، خدا قوت گیله مرد

نَهَه تا تی تبر ایوانِ دیمه

کو لیلیکی بَنه بِه ، نیمه نیمه؟

ویری ، فردا زمستانه زمستان

کله دم وَل نارَه بی خشک هیمه


...تاريخ : ۱۳٩۱/۸/٢ | ٦:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.