کبلا کیجا

راستی برار جان عجب ایامی بو

رینگوی رشت کبلا کیجا نامی بو

ناخلف وشر طلب وخامی بو

آدم بدجنس وناآرامی بو

بیست تومنه واستی ئی تاخون کودی

لاش خوران راضی وممنون کودی  

دارای یک دو سه هزار نوچه بو

قیم هر محله وکوچه بو

صاحب هف زن وچهل بچه بو

پیچا سبیل وکترا مچه بو

بیست تومنه واستی ئی تا خون کودی

لاش خورانه راضی وممنون کودی

ایوار بیدی کبلائی ایلجار بوکود

خلق مرا چنگیزی رفتار بوکود

صد نفرا بزا لت وپار بوکود

روده خلقا خو دس انجار*تسبیح* بوکود

بیست تومنه واستی ئی تا خون کودی

لاش خورانا راضی وممنون کودی

کیجامنستن لات ولوت کم نوبو

هزار تا قلدر ئی تاآدم نوبو

گوفته می پیرمثل کیجاهیچ کسی

یارو مددکار ها مردم نوبو

بیست تومنه واستی ئی تاخون کودی

لاش خورانا راضی وممنون کودی

یتیمه زاک و زوکانا -جافاده

مسافروغریبا ماوا- فاده

ضعیف کوشانا رگ وشاهرگ زه ائی

باج سبیلا ایا اویا فاده

بیست تومنه واستی ئی تا خون کودی

لاش خورانا راضی وممنون کودی

کبلا کیجا با همه سوروسات

داشتی هزاردکان وباغ وحیاط

دولت وقتا فادائی مالیات

تا نوبوهه درگیر اجرائیات

بیست تومنه واسی ئی تا خون کودی

لاش خورانا راضی وممنون کودی

 ئی سال بهار کبلائی شو انزلی

سه نفرا کوشه بایک صندلی

ازاون ببعد-ماره کوجی ممدلی

گوفته بوخوس کیجا بامو دامبولی*سگ آدم گیر*

بیست تومنه واستی ئی تا خون کودی

لاش خورانا راضی وممنون کودی

خلاصه اون سال کی بوبو انقلاب

کبلا کیجا پته فوبو روی آب

ممدلی مارکبلائی قبرا بکند

 بوگفت ئی سه کبلاشاهال-قرص خواب؟!!

بیست تومنه واستی ئی تا خون کودی

لاش خورانا راضی وممنون کودی

سروده "روشن فومنی":رشت مهرماه۵۹

کبلا کیجا همانطوری که در شعر نیز آمده بود انسان قداره کش و یاغی بی سر و پایی بود که در اذیت و آزار مردم کوتاهی نمیکرد .

کبلا کیجا در بعد از انقلاب 57 بدست مردم گرفتار شد و در حیاط دادگستری رشت ( چله خانه ) بدار مکافات گرفتار شد .


...تاريخ : ۱۳٩۱/٧/٢ | ٩:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.