دعای روز دوم ماه مبارک رمضان   دعای روز اول ماه مبارک رمضان  
دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان   دعای روز سوم ماه مبارک رمضان  
دعای روز ششم ماه مبارک رمضان   دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان  
دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان   دعای روزهفتم ماه مبارک رمضان  
دعای روز دهم ماه مبارک رمضان   دعای روز نهم ماه مبارک رمضان  
دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان   دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان  
دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان   دعای روزسیزدهم ماه مبارک رمضان  
دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان   دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان  
دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان   دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان  
دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان   دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان  
دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان   دعای روز بیست ویکم ماه مبارک رمضان  
دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان   دعای روزبیست و سوم ماه مبارک رمضان  
دعای روز بیست وششم ماه مبارک رمضان   دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان  
دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان   دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان  
دعای روز  سی ام ماه مبارک رمضان   دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان  

 تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢ | ٤:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.