منتشر شدن توسط :

کمک به ساخت حرم مطهر امام زاده اسحاق(ع) شهرستان شفت

جهت تداوم و سرعت و پیشرفت کار

همه خیرین و عاشقان به خاندان عصمت و طهارت

می توانند  در کنار اعتبارات دولتی مساعدت و همراهی نمایند.

 شماره حساب بانک ملی بنام این بقعه به شماره

( ۰۱۰۹۳۴۲۷۹۹۰۰۰) 

آمادگی دریافت مساعدت ها و نذورات مردم را دارد.

 

پس از سالها چشم انتظاری و درخواست مکرر مردم منطقه در پی احداث ساختمان جدید آستان مقدس امامزاده اسحاق(ع) شهرستان شفت، ساخت ساختمان جدید آغاز شد.

گزارش تصویری از این بارگاه مقدس توسط یکی از خبرنگاران صبح شفت در بخش احمدسرگوراب تهیه گردیده که با هم مرور می کنیم.

 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.