نوشته شده توسط : مهدی پور

سرزمین جنگل و باران , برنج و نوغان , بستر رودهای خروشان و پهنه رویش بنفشه ها , پامچالها , نیلوفرهای آبی و زیستگاه قوها و مرغابی ها و هزاران گیاه چشم نواز و زیبایی های بیشمار دیگر . جایی که جلگه و دریا و کوهستان روی در هم می سایند و شب و روز امواج خروشان دریا بر ساحل و ماسه زارهای آن بوسه می زنند. سرزمینی سرشار از حیات و مملو از نشاط که طبیعت سحرانگیز آن به همان نسبت که مایه پویش است و سختکوشی , الهام بخش آرامش است و نیروبخش اندیشه و خلاقیت . گیلان , منطقه سرسبز و دل انگیز شمال ایران که تکیه به کوههای البرز زده و آبهای خزر به پایش می ریزد در دوران زندگی خود همواره بدین شکل که امروز می بینیم نبوده و حتی طبیعتش هم نتوانسته است شکل نخستین خود را حفظ کند . سرزمین سبز شمال در طول تاریخ کهن خویش که گاه و بیگاه بسان کانونی از آتش به پیکر سرد و بیروح ایران گرمی بخشیده و نام آوران آن در سایه شوریدگی و عشقی که به سرزمین خود می ورزیده اند بپا می خاستند و داغ بد نامی از چهره اش می زدودند .

بقیه در ادامه مطلب
:: برچسب‌ها: گالری عکس گیلان, جاذبه های گردشگری گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۳۱ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

دم غروب بود  مثه همیشه حال  ورج و  وورجه و بازی نداشتم روی پله چوبی تلار نشسته بودم و به خورشید نگاه میکردم انگار امروز خیال غروب کردن نداشت چشمم از دور به درخت سیب افتاد از پشتش مامانم پیدا بود کلاه حصیری و درا (داس برنج بری) دستش بود کمی میلنگید میدونم به خاطر درد زانوش بود روسریش کمی عقب رفته بود مو های حنا کذاشتش بیرون زده بود و روی پیشونیش با عرق چسبیده بود با هر قدمش گوشه چشمش را جمع میکرد وصورتش چروک بر میداشت

میشد فهمید که داره درد میکشه بابام کمی عقب تر داشت میومد تا منو دید صدا زد کینه ت ک هنی  یا مندیره !شه نیره  (تو که هنوز اینجایی نرفتی ؟!)

واای یادم رفته بود با دست زدم به پیشونیم بلند شدم کوزه را برداشتم  دمپایمو پوشیدم بدون هیچ حرفی دویدم انقد سریع می دویدم که گیس موم از پشت بالا و پایین می رفت و روسریم افتاده بود تو گردنم

 حتی گردنبندم که یک منات (سکه طلای قدیمی) بود با دو مهره آبی کوچیک دو طرفش بالا و پایین میرفت و روی سینم ضربه میزد

کمی سرم گیج میرفت  چشامو می بستم و باز میکردم  اما لحظه ای سرعتمو کم نمیکردم  رسیدم دم چشمه کوزه را پر آب کردم باید سریع بر میگشتم قبل از اینکه آب گرم بشه کار هر روزم بود آخه وقتی بابا  ومامان اینا  با دهن روزه از مزرعه بر میگشتن باید افطار آب خنک میخوردن

 منم گاهی سحر بلند میشدم اما نمیذاشتن روزه بگیرم میگفتن درسته که امسال نه ساله  شدی اما هنوز کوچولویی

کوزه را برداشتم دیگه خیلی نمی تونستم سریع بدوم سرگیجم بیشتر شده بود احساس ضعف میکردم  اما لبای خشک بابا که یادم میومد سرعتمو بیشتر میکردم

خونمون رو از دور میدیدم بابام تو حیاط وایساده بود باید وقت اذان را تشخیص میداد رسیدم به بلتمون (دروازه چوبی حیاط)

دیدم تار شد داشتم می افتادم اما نمی خواستم کوزه بیافته کوزه را گذاشتم زمین اما خودم ولو شدم از هوش رفته بودم

چشامو که باز کردم دیدم سرم  رو پای پدرمه با دستاش داره لبامو خیس میکنه و اسممو صدا میزنه:  فاطمه  فاطمه  چبه چبه چرا بلکیره کینه کته (فاطمه  چی شد چرا افتادی دختر کوچولو)  چشامو باز کردم با صدای آروم گفتم بابا جان  اورو روزیما (امروز روزه بودم ).

منبع : نمنه پشت
:: برچسب‌ها: داستان های گیلانی, داستان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۳٠ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

نیمه ی [ماه]قوس – دو ساعت از ظهر می گذرد مردم از هر طرف به سمت باغ سبزه میدان که در مرکز رشت واقع است در حرکت اند . هیاهوی غریبی بر پا است . مثل آنکه شهر را برچیده و اهالی را به یک طرف آن نقل داده اند .بادِ سردِ سوزناکی از خِلال شاخه های درختان گذشته و در اثر تموج خود صدای محزونی به سمع جمعیت می رساند. تماشاکنندگان همه در حالِ انتظار و روی هم رفته چهره ی آنها کدر و غمگین به نظر می رسد.
ابرهای سیاه کم کم آسمان را که با ابر سفید پوشیده شده بود در تحت لوای خود گرفته و بر تیرگی منظره می افزود . این روز یکی از روزهای اواسط برج قوس و روزی بس تیره و تاریک است . در خیابان ها که ازدحام مردم راه عبور و مرور را سد کرده از هر طرف غوغایی بلند است . گاهی تفنگدارهایی دیده می شوند که از ته خیابان سواره به سرعت آمده و می گذرند . گاهی قزاقهای سوار در حین عبور و مرور با زبان تعرض و دشنام به یک قسمت از جمعیت فشار آورده و آنها را از وسط خیابان به عقب می برند . زمانی با نوک شلاقهای خود سر و صورت بعضی ها را نواخته و گاهی نیز ته تفنگ ها را به سینه آنها آشنا می سازند . یک عده سوار بتاخت از منتهی الیه خیابان شرقیِ باغ پیدا شده به سمت بازار رفتند .
از هر جا زمزمه شنیده می شود مردم با یکدیگر برای دیدنِ سری که از تن جدا شده و می خواهند آن را واردِ شهر نمایند همهمه می کنند . عده ی دیگر در گوشه و کنار ایستاده این منظره ی رقت آور را نظاره و در زیر لب سخنی می گویند ؛صاحب سر که همین جمعیت روزی به سرش گل می ریختند و امروز انتظار تماشای آن را دارند مرحوم کوچک جنگلی است .کسی که قسمتِ اکثرِ زندگیِ خود را برای حفظ آزادی و خدمت به هموطنان به زحمت و مشقّت گذرانیده و متحمّل انواع صدمات گردید ودر آخرین دفعه بعد از عقب نشینی ممتد و عدم رغبت به جنگ، بالاخره و باتفاق رفیق خود گائوک به کوه پیمایی مشغول شد. تصادف با بوران و برف و طوفان گائوک را از پای درآورد و جسدش که هنوز رمقی در آن باقی بود روی برف افتاد . فقط کوچک خان باقی ماند ، او یکّه و تنها با قوایِ طبیعت مبارزه می کرد . گرسنه و برهنه و خسته و مانده متحیّر ایستاده نمی دانست چه بکند . نمی توانست حتی در این موقع رفیقِ نیمه جان خود را ترک کرده و به تنهایی رهسپار شود . ناچار گائوک را به دوش کشید و آنقدر رفت تا مغلوب و مسلوب الحرکة گردید .در این وقت چند نفر از مکاری ها از همان خط عبور می کردند ، به آنها برخورده و مرحوم کوچک خان را شناختند . یکی دو نفر به آبادی نزدیک شتافت و بقیه برای حال آوردنِ آن مرحوم کوشش می کردند اما تشنجاتِ مرگ کم کم  در اندامش پیدا بود و به اطراف نگاه های حسرت آمیز می نمود . مثل آنکه دیگر طاقت کشیدنِ بارِ زندگی را نداشت و این حیات که این همه مصائب برای او تهیه کرده در نظرش جلوه نمی کرد . می خواست زودتر خلاص شده و از این عالم رخت بربندد . باز هم در همین وقت عده ای از طالشها به معیت چند نفر قزاق که به تعاقب مشغول بودند به محل مذکور رسیدند و از واقعه مستحضر شدند و عوضِ آنکه کمک کرده آن مرحوم را نجات دهند تنها به امید انعام و جایزه و فرونشاندن آتش حرص و طمع سر را از قفا با تمام زنخ و یک قسمت لبِ زیرین از تن که هنوز قبض روح نشده بود جدا ساختند و چندی روی چوب گذاشتند و به مردم تماشا دادند و بالاخره تسلیم صاحب منصبان خود نموده و جایزه گرفتند و اینک امروز می خواهند آن را وارد شهر نمایند و نمونه ای از مدنیت و نجابت و مزایای اخلاقی ما را به معرض تماشا در آوردند .

بشر بی عاطفه برای منفعت موهوم خود از ارتکاب به هیچ نوع جنایتی روگردان نیست . آری امروز روزی است که سر مروحوم کوچک جنگلی وارد رشت می شود و آنهایی که سرمست باده ی فتوحات هستند می خواهند از تماشای آن لذتِ خود را تکمل و ضمناً عاقبت حق پرستی و حقیقت طلبی را به مردم ارائه کنند .

منبع : http://kochakejangali.ir
:: برچسب‌ها: در مورد میرزا کوچک خان, دانستنیها, بزرگان گیلانی
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۳٠ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

اشتّ ناز کَرده نامَردَه ، زونی ت؟

چّم دیلی غَمی هَردَه ، زونی تّ؟

اشتّ عشقی هَدَه کَردَه م اسیر

چّمن شاهید چّمن دَردَه ، زونی ت؟


تا ک چِم کار کَره یا کوه و دَشتَه

خدا اشتَن دَسی نَه یا دیَشتَه

وینم دریا دیلَه خدا قَشنگی

ترا راستی بوام : تالش بهشتَه

بکَه زهار مَدا لوئه لوکی کا

زهاری یاد بیگه برا ،روکی کا

هَشی بَرمَه نییَه آ ت خَوَر دَه

زهاری یاد بیگه سرا سوکی کا

برگردان فارسی


ناز کردن تو نامرد است میدانی تو ؟

غم ، دل را خورده است، می دانی تو ؟

عشق تو آنقدر مرا اسیر کرده است

شاهد من درد من است ، می دانی تو ؟


تا چشم کار می کند اینجا کوه و دشت است

خدا با دست خود اینجا را دوخته است

درون دریا زیبایی خداوند را می بینم

برایت راست بگویم : تالش بهشت است

فریاد بکش ، سخن را در گلویت نهان مکن

ای برادر فریاد را از کودکی بیاموز

آفتاب طلوع نکرده است تو را با خبر خواهند کرد :

فریاد را از خروس خانه ات یاد بگیر

منبع : کتاب شاعران تالش
:: برچسب‌ها: دوبیتی های تالشی, شعر تالشی
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۳٠ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢٩ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

راضی و خوشحال بودن در محیط کار به میزان علاقه فرد به کارش مرتبط است. اما راه هایی وجود دارد که بتوانیم بیشتر از محیط کار لذت ببریم. به نوشته ریدرزدایجست اگرچه بعضی از این راه حل ها بسیار جزئی به نظر می رسد، اما تاثیر زیادی خواهد داشت.
▪ حداقل روزی یک بار برای پیاده روی بروید. نور خورشید و فعالیت برای ایجاد تمرکز و حفظ روحیه مفید است.
▪ سلام کردن به تمامی همکاران نه تنها نشانگر ادب است بلکه باعث می شود بتوانید ارتباط خوبی با دیگران داشته باشید.
▪ کارهای تلفنی و ایمیل های اداری را هرچه سریع تر انجام دهید تا باری از دوش شما برداشته شود. تعلل یا پشت گوش انداختن امور، کارها را سخت تر خواهد کرد.
▪ نگذارید گرسنگی شما به حدی برسد که پرخوری کنید. هر چند ساعت سعی کنید یک ماده غذایی سالم بخورید.
▪ به مکالمه جواب مثبت تلفنی ندهید به جای آن بگویید «خبر می دهم» هنگام مکالمه تلفنی خوش برخوردی با افراد بسیار مهم است و این کار باعث می شود بدون فکر کردن به خواسته طرف مقابل جواب مثبت ندهید.
▪ تنقلاتی مانند آب نبات و شکلات را در دسترس قرار ندهید.نتایج بررسی ها نشان داده است تنقلات باعث می شود فرد به خوردن وسوسه شود و طی یک سال ۲ یا ۳ کیلو اضافه وزن پیدا کند.
▪ هندزفری بخرید تا بتوانید به هنگام مکالمه تلفنی چند قدم راه بروید.
▪ راست بنشینید و شانه ها را به طرف پایین بدهید. هر بار که طرز نشستن را درست کنید، بلافاصله احساس راحتی و انرژی بیشتری خواهید کرد.
▪ دست خود را به حالت سلام نظام روی پیشانی خود قرار دهید. اگر چشم های شما احساس راحتی پیدا کرد بدانید که نور محل کار شما بیش از حد زیاد است.
▪ نسبت به اخباری که به شما ارتباط ندارد، بی اعتنا باشید.

منبع :روزنامه خراسان
:: برچسب‌ها: دانستنیها, گوناگون
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢۸ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

عکس : آقای رضا جم
:: برچسب‌ها: گالری عکس گیلان, جاذبه های گردشگری گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢۸ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

دودی و شور کردن ماهی یکی از روش های قدیمی عرضه ماهی در گیلان است که همچنان به شکل سنتی خود در مناطق ساحلی انجام می شود.

بقیه در ادامه مطلب
:: برچسب‌ها: گالری عکس گیلان, ماهیگیری در گیلان, ماهیگیری, دانستنیها
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢۸ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢٧ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢٧ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

درختان چنار مسیر ورودی شهر فومن در دهه ‪ ۴۰‬درابتکاری بدیع توسط شهردار وقت کاشته شد و بعدها جزئی از سمبل این شهر درآمد و بسیاری از کارشناسان معتقدند این طرح به دلیل ارزش و اهمیت آن باید به عنوان یک الگو در تمام شهرهای گیلان و مازندران اجرا شود.

حدود سه هزار اصله درخت چنار در مسیر فومن به رشت تا سه راه دهستان "رودپیش " دیدگاه هر مسافر و گردشگری را نوازش می‌کنند و به عنوان جاذبه گردشگری شهر تاریخی فومن محسوب می‌شوند. سایه گستری این درختان مانع تابش نور خورشید به سطح جاده شده و خنکای مطبوعی در مسیر ایجاد می‌کنند و چشم انداز بسیار زیبا و فرحبخشی پیش روی شهروندان و گردشگران می‌گذارد. وجود این درختان تحسین هر رهگذری را نسبت به بانیان آن بر می‌انگیزد. .سال هاست مردم فومن با تعصب خاصی به این درختان چنار که زیبایی منحصر به فردی به ورودی شهر بخشیده است می‌بالند. کاشت درختان چنار در خیابانهای فومن در دهه ‪ ۴۰‬توسط شهردار وقت بنام جهانگیری آغاز شد و پس از آن توسط شهردار بعدی " نصرت الله فرهی" دراواخر دهه ‪ ۴۰‬و اوایل دهه ‪ ۵۰‬ادامه یافت و در ابتکاری نوین و به یاد ماندنی در تکمیل اقدام شهردار قبلی این کار عملی و در سراسر شهرستان بخصوص در ورودی فومن گسترش یافت.
:: برچسب‌ها: گالری عکس گیلان, شهرستان زیبای فومن, جاذبه های گردشگری گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢٦ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

دوستان عزیز عکس هایی که در زیر مشاهده می فرمایید مربوط به پل آهنی شالما می باشد که در واقع پلی  ارتباطی بین مردمان  روستای سفید مزگی با روستای شالما به شمار می رود  که متاسفانه در چند روز گذشته به دلیل سیل و عدم مهندسی درست به این روز افتاده شده است .امیدوارم مسئولین امر در رابطه به بازسازی این پل اقدامات لازم را انجام بدهند  تا اهالی زحمتکش  روستای سفیدمزگی مشکلاتشون برطرف بشود  و بتوانند مثل گذشته به زندگی طبیعی خود ادامه بدهند .

عکس : آقای علی الله پور
:: برچسب‌ها: تخریب پل آهنی شالماء بر اثر سیل و, خبرهای تازه, اخبار گیلان, خبرهای تازه از شفت و فومن
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢٦ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

منبع :http://kohnavardigilan.com
:: برچسب‌ها: رودسر, گالری عکس گیلان, جاذبه های گردشگری گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢٥ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

آبشار لاتون 105 متر یکی از بلندترین آبشارهای کشور واقع در گیلان شهرستان استارا شهر لوندویل روستای کوته کومه میباشد بسیار زیبا و با عظمت و شکوهمند است 4 ساعت جنگل پیمائی از روستای کوته کومه شروع و به آبشار ختم میشود
:: برچسب‌ها: آستارا, آبشار لاتون آستارا, جاذبه های گردشگری گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢٥ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

د تا چِم ، ایلَه ایشارَه ، بی قَراری ، زونی چَه؟

عاشقی دَر به دَری ، چِم اینتظاری زونی چَه؟

ایلَه چِم خون ،ایلَه اَسرک ، همیشَه راه دییِسی

مَجنون آبی لَیلی کو خَوَر مَداری زونی چَه ؟

اشتّ دَرد دیلی اشتّ سینَه کو چال بکَری

زمینی خاکی سَری نامَه نیگاری زونی چَه ؟

اشتّ قسمَت عاشقی کو بی وَفایی پِلَکّ

دیلی کو داغی بداری یادگاری زونی چَه؟

هیچ گناهی مَداری کنعانی یوسفی شیوار

تّ کو تاوون ویگِرن نِکَردَه کاری زونی چَه؟

بّلبّی شی خونّ دیل بَری ،گَلی وا بّبَر

زَمینی شوم بژَنی ، دونَه مَکاری زونی چَه ؟

دیلی کو غرصَه پور آبو اشتّ لوکی بیگِرّ

اشتّ دَردی کَسی را واتِه مَیاری زونی چَه ؟

سییا چِمون نَه بنشی چمّ شی ((شیدا ))ببی

دیل شَیدایی را هیچ چارَه مَداری زونی چَه ؟

..............................برگردان فارسی..............................

دو چشم و یک اشاره ، بی قراری ، می دانی چیست ؟

عاشقی ، دربه دری ، چشم انتظاری ، می دانی چیست ؟

یک چشم خون ، یک چشم اشک ، همیشه چشم به راه باشی

مجنون شوی ، اما از لیلی خبری نداشته باشی ، می دانی چیست ؟

درد دلت را در سینه چال کنی

نامه نگاری رو خاک می دانی چیست ؟

سهمی که در عاشقی به تو رسیده بی وفایی باشد

در دل ، داغی به یادگاری داشته باشی ، می دانی چیست ؟

مانند یوسف کنعان هیچ گناهی نداشته باشی

از تو تاوان کار نکرده را بگیرند ، می دانی چیست ؟

مانند بلبل خون دل بخوری ، اما باد گل را ببرد

زمین را شخم بزنی ، ولی دانه نکاری ، می دانی چیست ؟

دل لبریز غصه شود و گلویت را بگیرد

دردت را جرات نکنی به کسی بگویی ف می دانی چیست ؟

با سیه چشمان بنشینی ، مانند من ((شیدا ))شوی

برای شیدایی دل هیچ چاره ای نداشته باشی ، می دانی چیست ؟

شاعر : امیر عباس شمشادی (شیدا )

منبع : کتاب شاعران تالش
:: برچسب‌ها: شعر تالشی
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢٤ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

تصاویری زیبا از بازار بزرگ رشت محلی برای ماهی گیران و ماهی فروشان خطه سر سبز گیلان

برای دیدن تصاویر بیشتر به ادامه مطلب بروید
:: برچسب‌ها: بازار رشت, گالری عکس گیلان, جاذبه های گردشگری گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢٤ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

در قسمت غربی لیسار منطقه ی خوش آب و هوای هره دشت قرار دارد. در این روستا خانه ای وجود دارد که از نظر تاریخی برای اهالی منطقه دارای ارزش زیادی است. این خانه قدیمی بیش از 100 سال قدمت دارد و به گفته ی اهالی منطقه مربوط به دوره قاجار می باشد و متعلق به "دده" معروف به "اقبال السلطان" فرزند آقاجان خان از رهبران برجسته و روسای اصلی و سرشناس جنبش آزادیخواهی و مشروطه در تالش می باشد.


این بنای قدیمی دارای پایه های چوبی بلندی است و در دو طبقه احداث شده است. طبقه ی اول آن شاما اندرونی، انباری و زندان و طبقه ی بالای آن نخصوص خان و پذیرایی بوده است که در چند اتاق کوچک و بزرگ طراحی شده است.
دور تا دور این منزل مسکونی به صورت ایوان در آمده است که در یمان قدیم به غلام در گردش مشهور بوده است.از نکته های قابل توجه در ساختمان این بنا اینست که حتی از یک میخ هم استفاده نشده است و چوب ها به سبک احداث بنای قدیم بصورت نر و ماده به یکدیگر متصل شده اند. چوب های بکار رفته در این ساختمان از جنس نراد ووارد شده از کشور شوروی سابق می باشد.
حیاط این خانه بصورت سنگ فرش با سنگ های ریز و درشت به طریقه ی جالبی طراحی شده است. که هنوز پس از گذشت بیش از صد سال آثار آن پا برجاست.
این منزل مسکونی در سالهای اخیر با توجه به قدمت و ارزش تاریخی اش مورد توجه میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان تالش و استان قرار گرفته و تحت نظر آن اداره می شود و جزء آثار تاریخی لیسار بوده و هر گونه تغییرات در آن ممنوع شده است. اخیرا میراث فرهنگی در نظر دارد ان جهت بازدید عموم خریداری نماید که متاسفانه هنوز با صاحبان این منزل به توافق نرسیده اند.

 

در حال حاضر در این بنای تاریخی دو برادر از نوادگان اقبال سلطان به نام های سعدالله و عزت الله همراه خانواده های خود زندگی می کنند.آن ها از افراد به نام و با ایمان منطقه هره دشت بوده و از کلیه بازدید کنندگان این آثار به گرمی و با پذیرایی مناسب استقبال می کنند .

منبع : گیلان و چشم اندازهای آن
:: برچسب‌ها: جاذبه های گردشگری گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢٤ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

شِمشاد یکی از درختان همیشه سبز است که چوب سخت آن در صنعت استفاده می‌شود. شمشاد معمولاً در مناطق مرطوب کاشته نمی‌شود ولی فقط توسط باران تغذیه می‌شود. جنگل‌های انبوهی از شمشاد در کنار سواحل شنی ایجاد می‌کنند تا از پراکندگی شن‌ها جلوگیری نمایند. از جنگل‌های انبوه شمشاد برای تهیه الوار استفاده می‌شود.

فرمانرو: گیاهان
دسته: گیاهان گلدار
رده: دولپه‌های‌ها
راسته: شمشادسانان[۱]
تیره: شمشادیان[۲]
سرده: شمشاد[۳]
L.
گونه‌ها

در حدود ۷۰.

منبع :ویکی پدیا
:: برچسب‌ها: گیاهان گیلانی
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢٤ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

بسم الله الرحمن الرحیم

یرِیدُونَ لِیطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ

می خواهند نور خدا را با دهان‏ هاى خود خاموش کنند، ولى خدا کامل‏ کننده‏ ى نور خویش است، هر چند کافران خوش نداشته باشند .

در پی اقدام موهن ساخت و انتشار فیلمی توهین آمیز در خصوص پیامبر مکرم اسلام توسط صیهونیستها و آمریکاییها ،مدیریت وبلاگ نصیرمحله ضمن محکوم کردن این اقدام از همه شما مسلمین جهان این تقاضا را دارد که با حضور در راهپیمایی روز جمعه با پاسخگویى مناسب و منطقى درس عبرتى به آنها و محرّکان آنها بدهند تا براى همیشه این‌گونه اعمال زشت و نفرت‌انگیز را فراموش کنند.
:: برچسب‌ها: وبلاگ نصیرمحله ساخت فیلم موهن درباره پیامبر اسلام
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢۳ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

 


تالشیمه

تالشیمه تالش از خاله باهاره چم دیل

ملگزاره تیجره گییریه شییاره چم دیل

پپو باله ، کوکو سازه ، کفترون قشنگه کوج

وله جاره ، وله جاره ، وله جاره چم دیل

خندیله پشتی کنه  سرپوشه خاکه و اوری جان

ایسپی دشته ، خانه بنده، میری لاره چم دیل

مولومی خردنه ، آوینه برایه ، چمی سو

الاله دشتی مینی کئوئه رواره چم دیل

کئوئه آسمونه لکه ی خر نی دییار چه ی سینه کو

فته آوتاوی چرا نه ، ملگزاره چم دیل

زنگه لوله و خسار و شوی نه ش نسبتی نی

اناری تیته و ساره نه عیاره چم دیل

شیطونی سس نپرا   دس نپرا  چه ی دییارون

کشکشانه، بابا تیر کمونی یاره چم دیل

گولاگول و تمسی نسله و غولون چمه تی

شوی خاله زونی چه ؟! بی کسه جاره چم دیل

تنخا گنجی یه ک پس منده مٌ کو چول به پسو

داتام و کادوسی داوره یادگاره چم دیل

دیلیم اوچیر به و کشته ، ناجه به دشمنی را

توره پترساونه سقه داره چم دیل

تالشیمه و چمٌ دیل دشمنی خاوون ویخسه

لدو میوه یه لدو ؛ مگه دداره چم دیل

کینی بو پترکٌ آتشفشانی شی سینه کوم

هزارون سالی جلف پبه زهاره چم دیل

زونوم از، آوتاو و آوی کو مرا روشونتره

دنیا ای روج بومونو ، ظلمتی داره چم دیل

   زونوم از، آوتاو و آوی کو مرا روشونتره

دنیا ای روج بومونو ، ظلمتی داره چم دیل

     تاسینه تالش

     (دکتر فرزاد بختیاری مرکییه
:: برچسب‌ها: شعر تالشی
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢۳ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

یک فعال صهیونیست مقیم آمریکا با همکاری تعدادی از قبطیان مصری مهاجر در این کشور و «تری جونز» کشیش دیوانه آمریکایی اقدام به ساخت فیلمی شرم آور در توهین به پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و دین اسلام کردند.

این فیلم موهن که با دو نام "برائت از مسلمانان" و "زندگی محمد[صلی الله علیه و آله] رسول اسلام" معرفی شده یک فیلم آماتوری به کارگردانی «سام باسیل» است و حاوی صحنه‌ها و توهین‌هایی به پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) است که زبان از بیان آنها شرم می‌کند.

این فیلم پیش از این تنها یک بار در سالنی در هالیوود به شکل خصوصی نمایش داده شد و قرار بود دیروز و در سالگرد حادثه 11 سپتامبر در کلیسای تری جونز (کشیش سفیه) به نمایش درآید؛ اما این نمایش لغو شد.

این کشیش دیروز و طبق اعلام قبلی، حرکت موهن دیگری به نام «محاکمه مردمی محمد[صلی الله علیه و آله]» برگزار کرد و به زعم خود آن حضرت را محاکمه نمود. قرار بود این فیلم در کنار این محاکمه نمایش داده شود

اما علیرغم لغو پخش رسمی فیلم موهن، بخش‌هایی از این فیلم در فضای مجازی منتشر گردید و چون این کار از سوی قبطیان مهاجر مصری انجام شد، نخستین واکنش‌ها از مصر علیه این اقدام برخاست و سپس به لیبی، یمن و دیگر کشورها کشیده شد.

شخصیت‏های مسلمان، مسیحی، قبطی و نیز کاخ سفید ساخت این فیلم را محکوم کردند؛ اما مسلمانان خشمگین در مصر و لیبی، با حمله به نمایندگی های سیاسی آمریکا در "قاهره" و "بنغازی"، سفیر آمریکا در لیبی را کشتند.

زمان این فیلم 2 ساعت است اما بخش هایی چند دقیقه ای از آن (با دوبله به زبان مصری محلی) بر روی شبکه ویدئویی "یوتیوب" (وابسته به آمریکا) منتشر گردیده و با وجود اعتراضات تا این لحظه حذف نشده است. این در حالی است که این شبکه مدعی است فیلمهایی که موجب خشونت شود یا توهین به احساسات عمومی باشد را منتشر نمی‏کند.

مشخصات فیلم

نام فیلم: برائت از مسلمانان (زندگی محمد رسول اسلام)

سناریست، تهیه کننده و کارگردان: سام باسیل (به انگلیسی: (Sam Bacile

محصول: 2011 ـ ایالات متحده آمریکا

زمان: 120 دقیقه

حامیان مادی: صهیونیست‏ها.

حامیان معنوی: «عصمت زقلمه» رییس دولت خودخوانده قبطی (هیئت عالی حکومت قبطیان مهاجر در آمریکا) ـ «موریس صادق» وکیل قبطی دادگستری ـ «تری جونز» کشیش قرآن‏سوز آمریکایی.

داستان فیلم

این فیلم با صحنه‌هایی از حملات گروه‌های تندرو به یک داروخانه مربوط به پزشکی قبطی در مصر آغاز می‏شود. در این صحنه چند مسلمان با محاسن بلند با چوب و چماق به داروخانه این پزشک حمله می‏کنند و با حمله ناجوانمردانه به همسر وی، مغازه اش را ویران می کنند؛ اما پلیس مصر تنها نظاره گر این حادثه است.

فیلم پس از این بخش، به حیات پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) در صدر اسلام منتقل می‌شود و با پخش صحنه های مبتذل (که از بیان آنها معذوریم)، علاوه بر توهین به پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)، دین اسلام به عنوان "سرطان" و مسلمانان را افرادی خشن، عقب مانده و طرفدار خونریزی نشان می دهد.

در این فیلم نقش پیامبر(صلی الله علیه و آله) را یک بازیگر آمریکایی با رفتاری کمدی و توهین‌آمیز بازی می‌کند و در آن تلاش شده است تا نزول وحی بر پیامبر(صلی الله علیه و آله) را دروغ معرفی کند.

روزنامه وال استریت ژورنال در توصیف این فیلم نوشت: فیلم "برائت از مسلمانان" یک فیلم سیاسی و نه مذهبی است و در آن از اسلام به عنوان سرطان یاد شده است.

آشنایی با کارگردان

سام باسیل یک شهروند اسرائیلی ـ آمریکایی ایالات متحده است. وی یک مشاور املاک و مدیر شرکت‏های ساخمانی است که در کالیفرنیای جنوبی زندگی می‌کند و دشمن قسم‌خورده اسلام است. علیرغم عدم انتشار هیچ تصویری از وی، او یک شخص حقیقی است و سنی بین 52 تا 56 سال دارد. (یعنی سام باسیل، یک نام مستعار نیست).

باسیل از دیروز سه شنبه (11 سپتامبر 2012 ـ 21 شهریور 1391) که با روزنامه صهیونیستی "هاآرتص" و روزنامه آمریکایی "وال ستریت ژورنال" مصاحبه کرد ناپدید شد و از مکان اختفای وی اطلاعی در دست نیست.

وی دیروز به روزنامه " وال استریت ژورنال" گفت: "برای این فیلم 5 میلیون دلار از یکصد صهیونیست اعانه جمع آوری شده است. این فیلم با استفاده از 59 بازیگر و تیمی 45 نفره در پشت صحنه، به مدت سه ماه در اواسط سال گذشته میلادی در کالیفرنیا تولید شد".

اما با وجود این هزینه هنگفت، کیفیت فیلم بسیار پایین و دکورها و صحنه‏ها بسیار آماتوری است.

آشنایی با حامیان فیلم

گروه موسوم به «قبطیان مهاجر»: دکتر عصمت زقلمه از شخصیت‏های قبطی مهاجر و ساکن در آمریکا، در سال گذشته میلادی با ادعای اینکه مسیحیان قبطی مصر در معرض ظلم و قتل هستند "حکومت قبطی در تبعید" را تشکیل داد و خود را رییس آن اعلام کرد. دیگر مقامات این دولت خودخوانده «مستشار موریس صادق» مدیر اجرایی، «مهندس نبیل بساده» دبیرکل و «مهندس إیلیا باسیلی» هماهنگ کننده بین المللی آن هستند.

اما رهبران قبطی مقیم مصر با رد تشکیل این دولت، اعلام کردند که زقلمه و موریس را نماینده خود نمی دانند.

«تری جونز» (به انگلیسی: Terry Jones): کشیش یک کلیسای کوچکی در ایالت فلوریدا است. وی جایگاهی در بین مسیحیان آمریکا ندارد و در کلیسای محلی او تنها حدود 20 و حداکثر 50 نفر حاضر می‏شوند. وی از 11 سپتامبر سال 2001 تاکنون به همراه همسرش در کلیسایی کوچک در شهر "گینسویل" که حاضران در آن از 50 نفر فراتر نمی رود حمله علیه جهان اسلام را آغاز کردند. جونز در نهمین سالگرد حملات یازده سپتامبر خواستار برگزاری مراسم قرآن سوزی شد و سرانجام پس از غائله‏های رسانه‏ای فراوان و کسب شهرت منفی جهانی، در روز 20 مارس 2011 این کار موهن را انجام داد. عواقب این کار ابلهانه وی گریبانگیر آمریکائیان مقیم کشورهای اسلامی و کارکنان سازمان ملل شد؛ و فقط در "مزار شریف" افغانستان دست کم 12 نفر از نیروهای سازمان ملل کشته شدند. تری جونز از سوی رهبران دینی مسیحیت نیز مردود است و علاوه بر محکومیت رسمی وی از سوی "واتیکان" روحانیون مختلف مسیحی نیز کار وی را نفی کرده‏اند. رهبران دینی شهر دیربورن نیز با موضع‌گیری در برابر این تصمیم ضددینی تری جونز اعلام کرده بودند که مقابل مرکز اسلامی دیربورن گرد هم خواهند آمد تا اعلام کنند مخالف اهانت به احساسات اقلیت‌های مسلمان هستند. وی پس از آنکه با سوءاستفاده از غائله سوزاندن قرآن در دو سال گذشته، از یک کشیش روستایی به یک چهره جهانی تبدیل شد پارسال نیز تبلیغات شدیدی را آغاز و سرانجام نسخه ای از قرآن را به آتش کشید. او امسال نیز نمایش مضحک "محاکمه مردمی پیامبر(ص)" را به راه انداخت.
منبع: ابنا
:: برچسب‌ها: موضوع فیلم موهن در مورد پیامبر اسلام چه بود
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢۳ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

کاشت دانه روغنی کلزا در گیلان

    
سبز یکنواخت ورشد یکدست از بوته های کلزادر سطح مزرعه تاثیر زیادی در افزایش تولید و دستیابی به عملکرد بالا دارد. برای رسیدن به این تعداد بوته کافی و یک اندازه در هر مترمربع عوامل زیادی دخالت دارند. این عوامل عبارتند از:


تناوب زراعی: محصول قبلی از نظر انتقال بیماری ، بجا گذاشتن بقایای گیاهی بر سبز شدن ورویش بوته های کلزا تاثیر می گذارد.


کیفیت بذر:بذر های سبز رنگ،بذورنگهداری شده در انبار گرم و مرطوب و بذور خشک شده با حرارت زیاد، قدرت جوانه زنی و سبز شدن زیادی ندارند. انتخاب بذر با کیفیت خوب یکی از عوامل بسیار مهم در داشتن تعداد بوته کافی در سطح مزرعه می باشد.


تهیه بستر بذر: با توجه به کوچک بودن اندازه دانه های کلزا ،بستر بذر باید در حد مطلوب کلوخه های ریز و نرم داشته باشدتا ضمن تماس خوب بذر با خاک از تشکیل سله در سطح زمین جلوگیری به عمل آید.هرگونه عدم دقت کافی در تهیه بستر بذر می تواند منجر به کاهش تعداد بوته در هرمترمربع و عدم یکنواختی در سطخ مزرعه گردد.


تاریخ کاشت:وقتی گرما و رطوبت خاک به اندازه کافی تامین گردد بذر کلزا سریع جوانه می زندو در سطح زمین ظاهر می شود.در شرایط دیر کاشت با سرد شدن خاک جوانه زنی بذر و سبز شدن آن به کندی صورت می گیرد و احتمال خسارت علف های هرز،بیماری ها و آفات افزایش می یابد.

مقدار بذر:با توجه به ریزی ودرشتی اندازه دانه ای کلزا ،زمان کاشت و شرایط بستر بذرو عوامل دیگر مقدار بذر لازم جهت کاشت یک هکتار زمین متغیر است ومقداربین 5تا8کیلو بذر در هکتار درکشت کلزا مورد استفاده قرار می گیرد.


عمق کاشت:محل قرار دادن بذر در عمق مناسب خاک به اندازه بذر، بافت خاک، شدت سله بندی و خسارت گنجشگ بستگی دارد . در خاک های سبک و خشک بذر را درعمق پائین تر می گذارندو عمق کاشت بذر کلزا 2تا5سانتی متر می باشد.


کوددهی: اگر در زمان کاشت، بذر در نزدیک ویا در تماس با کود در خاک خشک قرار گیرد منجر به دیر جوانه زنی یا سبز شدن بذر کلزا می شود یا باعث ازبین رفتن بذر و یا گیاهچه می گردد.

بیماری های بذر زاد یا خاک زاد: تعدادی از بیماری های گیاهی موجب پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه می شوند و برای جلوگیری از خسارت این نوع بیماری ها، بذور کلزا را با سموم قارچکش مناسب ضد غفونی می کنند.


خسارت کک: این سوسک کوچک برگخوار ازبرگهای تازه سبز شدن بوته های کلزا تغذیه می کند و خسارت شدید این آفت می تواندموجب تنک شدن مزرعه کلزاگردد و آفات دیگری نیز وجود دارد که باعث کاهش تعداد بوته های کلزا در سطح مزرعه می شوند.


منبع: پایگاه تخصصی دانش کشاورزی
:: برچسب‌ها: گیاهان گیلان, گیاهان دارویی گیلان, دانستنیها
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢۳ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

اندازه قوی فریادکش 150 سانتی‌متر است؛ منقار سیاه با قاعده زرد لیمویی ، این پرنده را از قوی گنگ متمایز می سازد که منقاری نارنجی با قاعده برآمده و سیاه دارد . همچنین با گرد راست و صدای شیپور مانند نیز مشخص می شود.

 

شبیه قوی کوچک است و فرق آن با قوی کوچک عبارت است از اندازه خیلی بزرگتر ، سر دراز که از نیم رخ تخت بنظر می آید ، زردی بیشتر قاعده منقار که شکل مثلث و راس آن به سمت جلو می باشد ، و صدای مخصوص .
پرنده نابالغ قهوه ای کمرنگ مایل به خاکستری و روی هم رفته ، خاکستری رنگ‌تر از نابالغ قوی گنگ است . منقار صورتی کمرنگ با نوک تیره دارد.
رفتار و پرواز این پرنده ، شبیه قوی گنگ است با این تفاوت که راحتر راه می رود ، شاهپرهای ثانوی بال را بلند نمی کند و هنگام پرواز بالهایش صدای خاصی ندارد . معمولا به صورت گله های پرسرو صدا دیده می شوند پرواز دسته جمعی آنها بصورت خطوط مورب و نامنظم و یا به شکل " ^ " است.
صدای قوی فریادکش شبیه قوی کوچک است، اما قوی تر و کشیده تر و آهنگین به صورت "ها-ها-ها، Ha-Ha-Ha"  یا "کو-کو-کو، co-co-co" و معمولا سه سیلابی است.

معمولا در سواحل دریا ، ماندآبهای ساحلی ، دریاچه‌ها و رودخانه‌های بزرگ به سر می برد.

قوی فریاد کش از جمله پرندگانی است که زمستان ها در سواحل دریای خزر ، نسبتا فراوان است (مهاجر زمستانی) و نیز بصورت سرگردان در فارس و سیستان دیده شده است .

با توجه به شکار بی رویه این پرنده، ضروری است که بطور جدی از برنامه ای برای حفاظت آن در نظر گرفته شود، متاسفانه برنامه خاصی در حال حاضر برای حفاظت قوی فریادکش وجود ندارد.
:: برچسب‌ها: آشنایی با پرندگان گیلان, گالری عکس گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢۳ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

مولّف فرهنگ لغت برهان قاطع ، شفت به فتح اول و سکون ثانی و فوقانی را به معنی ارزان، نادرست، ناهموار، فربه،. ضخیم و ناتراشیده دانسته است. درفرهنگ معین به معنی ناراست، کج، ستبر وگنده ونیز میوه ی گوشتی وناشکوفا آمده است. درفرهنگ عربی فارسی الرائد ، به معنی کناره ولبه آمده است. کاتب فرهنگ لغت المورد شفته به فتح ش و ف  را  نیز کنار، مزر ولبه معنی کرده است. شفت در فرهنگ لغت احمد سیّاح به معنی  خشن آمده است . شفت در فرهنگ لغت  لاروس نیز خشن معنی شده است .شهاب الدین کاتب  دمشقی درفصل چهارم کتاب خود این محل را زادگاه عبدالقادر گیلانی دانسته  و سفت با فتح س و سکون ف و ت نامیده است که  معرّب شفت است .  در آیه ی بیستم از سوره ی بلد قرآن  کلمه ی شفتین به فتح ش و ت به معنی دولب آمده است . اگر معنی شفت را برگرفته از موقعیت جغرافیایی آن بدانیم،کلمه ی لبه یا کناره  وحتّی مرز، واقعی تر به نظر میرسد. زیرا شهرستان شفت  از نظر جغرافیایی در گوشه و یا در کناره ی شرقی  پاره ی غربی گیلان  و در مرز و یا لبه ی بین دو سرزمین باستانی کادوسها و آمارد ها  واقع شده است .
:: برچسب‌ها: شهرهای گیلان, شهرستان شفت
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢۳ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

چیزی است که کمتر به آن پرداخته شده. خواهش می کنم وقتی می خونید زمانه ی آن را هم تصور کنید.

مرامنامه جمهوری گیلان

(به روایت ابراهیم فخرائی)

آسایش عمومی ونجات طبقات زحمتکش ممکن نیست مگر به تحصیل آزادی حقیقی و تساوی  افراد انسانی بدون فرق نژاد و مذهب در اصول زندگانی و حاکمیت اکثریت بواسطه ی منتخبین ملت-پیشرفت این مقاصد را فرقه "اجتماعیون" بموارد ذیل تعقیب مینمایند.

ماده اول

1-حکومت عامه و قواء عالیه در دست نمایندگان ملت جمع خواهد شد.

2-قواء مجریه در مقابل منتخبین مسؤول بوده و تعیین آنها از مختصات نمایندگان متناوب ملت می باشد.

3-کلیه افراد بدون فرق" نژاد" و"مذهب" از حقوق مدنیه بطور "مساوی" بهره مند خواهند بود.

4-آزادی تامه افراد انسان در استفاده از قواء طبیعی خود.

5-الغاء کلیه شئون و امتیازات.

ماده دوم-حقوق مدنیه

6-مصونیت شخص و مسکن از هر نوع  تعرض و حریت اقامت و مسافرت.

7-آزادی فکر، عقیده، اجتماعات، مطبوعات، کار، کلام(بیان).

8-هریک از افراد ملت که بسن شصت سالگی برسد از طرف حکومت حقوق تقاعد خواهد گرفت و در مقابل آن ترویج ادبیات و اصلاح اخلاق جماعت را عهده دار خواهد بود.

9-تساوی زن و مرد در حقوق مدنی و اجتماعی.

ماده سوم-انتخابات

10-انتخابات باید عمومی و متناسب و مساوی و مستقیم باشد.

11-هر یک از افراد 18 ساله حق انتخاب کردن و 24 ساله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا هستند.

ماده چهارم-اقتصاد

12-منابع ثروت از قبیل خالصجات، رودخانه ها، مراتع جنگلها، دریاها، معادن، طرق و شوارع و کارخانجات جزء علاقه عمومی است.

13-مالکیت اراضی با ملاحظه ی تأمین معیشت عمومی تا حدی تصدیق می شود که حاصل آن عاید تولید کننده شود.

14-ممنوع بودن انحصار و احتکار ارزاق و سرمایه.

15-تبدیل مالیات های غیر مستقیم به مستقیم تدریجاً.

ماده پنجم-معارف. روحانیت. اوقاف

16-تعلیمات ابتدائی برای کلیه اطفال مجانی و اجباری است.

17-تحصیلات متوسطه و عالیه برای اطفالیکه استعداد داشته باشند مجانی و حتمی است.

تبصره- محصلین در انتخاب هر فنی از فنون آزادند.

18-انفکاک روحانیت از امور سیاسی و معاشی.

19-دیانت چون از عواطف قلبیه است باید مصون از تعرض باشد.

20-ضبط و اداره کل اوقاف در دست عامه و تخصیص عواید آنها به مصارف عمومی و امور خیریه و صحیه و تأسیس کتابخانه های عمومی.

ماده ششم-قضاوت

21-قضاوت باید سریع، ساده و مجانی باشد.

22-تبدیل تنبیهات به اصول تکدیری.

23-حبس مقصرین باعمال شاقه باید به مدرسه و دارالتربیه اخلاقی تبدیل شود.

ماده هفتم-دفاع

24-ورزش و مشق نظامی برای مدارس ابتدائی و متوسطه اجباری است.

25-برای تحصیل فنون نظام، مدارس عالیه تأسیس خواهد شد.

26-در مقابل تهاجمات ضد اصول اجتماعی و تجاوزات کشور ستانی، دفاع از وظایف عمومی و اجباری است.

ماده هشتم-کار

27-ممنوع بودن کار و مزدوری برای اطفالیکه سنشان به 14 سال نرسیده.

28-برانداختن اصول بیکاری و مفتخواری بوسیله ی ایجاد مؤسسات و تشکیلاتی که تولید کار و شغل می نماید.

29-ایجاد و تکثیر کارخانجات با رعایت حفظ الصحه کارگران.

30-تجدید ساعات کاردر شبانه روز منتها به هشت ساعت-استراحت عمومی و اجباری در هفته یک روز.

ماده نهم-حفظ الصحه

31-تاسیس دار العجزه و مریضخانه های عمومی و مجانی.

32-رعایت نظافت و حفظ الصحه در مجامع و منازل و مطبخ ها و کارخانجات و غیره.

33-انتشار قوانین صحی در بین عامه.

34-جلوگیری از امراض مسریه و مسکرات- منع استعمال افیون و سایر مواد مخدره.

......................

شاید یک نهضت مجال این رو پیدا نکنه که تمام ایده هاش رو محقق کنه اما نقش آن در آگاه کردن مردم از حقوق خودشون و افزایش مطالبات مردم نباید فراموش بشه.
:: برچسب‌ها: در مورد میرزا کوچک خان, نهضت جنگل
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢۳ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

بی برنامگی سازمان چای کشور :

نفس چای را به شمارش انداخت

حسین لطفی - مدیر مسئول گیلانیان

اختصاصی گیلانیان : گیلان دارای سه محصول استراتژیک : برنج ، چای و زیتون بود که مدت ها است بر اثر کم توجهی متولیان مربوطه و فقدان برنامه اصولی دراز مدت چنان نفس های این محصولات به شمارش افتاده و هر یک به سرنوشت مامعلومی گرفتار آمده است .

تراژدی برنج طی مقاله ای با عنوان : ” برنجکاری گیلان از شعار تا عمل به تاریخ ۲۸ خرداد ۹۱ “ به تحریر درآمد و زیتون مقام اولی خود را به استان دیگری اعطا کرد و چای نیز با توجه به سیر نزولی ای که دارد می رود به تاریخ سپرده شود .

سود کلان واردات چای به کشور آنقدر وسوسه انگیز بود که مافیای واردات این محصول توانست در سال ۷۹ به بهانه اصلاح ساختار چای کشور و همچنین خارج کردن این محصول از انحصار دولت گامهای نخست انحلال سازمان چای کشور را بردارد .

اصلاح ساختار چای مناقشه چایکار و چایساز را کلید زد و سیر نزولی این محصول آغاز شد و چنان عرصه بر چایکار تنگ شد که مجریان اصلاح ساختار ناگزیر شد در سال ۸۳ عملا در ازای هر هکتار ۷۰۰ هزار تومان تسهیلات بلاعوض به کشاورز پرداخت نماید و در حقیقت با این عمل موجبات ترغیب دست کشیدن چایکاری از چای و رسیدگی به باغات فراهم نمود که این امر سبب ایراد خسارت عمده به باغات چای شد و بر اثر این کارهای کارشناسی نشده دوران فطرت چای کلید خورد و تولید چای خشک از حدود ۶۰ هزار تن در سال به حدود ۲۵ هزار تن با اختلاف آماری کاهش یافت .

برای یک سره کردن کار سازمان چای در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ به استناد پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی وقت انحلال سازمان به تصویب دولت رسید و متعاقب آن “مجمع عمومی فوق العاده سازمان چای کشور در تاریخ ۲۹ تیرماه سال ۸۳ در محل دفتر مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی وقت با حضور اعضای مجمع تشکیل شد. در این جلسه اعضای جلسه مرکب از وزرای جهاد کشاورزی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت موافقت خود را با انحلال سازمان چای کشور اعلام و صورتجلسه تنظیمی نیز به امضای این افراد رسید “.

علیرغم اعلام عمومی انحلال سازمان چای هیچیک از نمایندگان مردم گیلان در مجلس به این مهم توجه نکردند و منتظر ماندند تا تمام دارائی های سازمان از قبیل ساختمان و ترابری و غیره به معرض فروش و کارکنان با تجربه و آموزش دیده آن با هزار گرفتاری و آه و ناله بازخرید و از کار بیکار شدند !!.

لطفا به ادامه مطلب بروید
:: برچسب‌ها: مقالات گیلانی, درباره چای, اخبار گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢٢ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

لطفا نظر یاذتون نره
:: برچسب‌ها: عکسهایی از طبیت سیاهمزگی
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢٢ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

در مسیر حرکت از تهران به سمت گیلان در کناره شهر رستم آباد در سمت چپ جاده بعد از طی مسیر 15کیلومتری به طبیعتی می رسید که زیبایی، عظمت، چشم انداز منحصر بفرد و بکرآن هر بیننده ای را افسون و مجذوب زیبایی خود می کند.
 این طبیعت منحصر بفرد به نام ییلاق سلانسر مشهور است که در ارتفاع هزار و 250 متری از سطح دریا قرار دارد در دامنه این ییلاق درختان تنومند و بزرگ و در بلندای آن علفزارهای زیبایی وجود دارد.

این ییلاق به سمت ضلع غربی مشرف به دره سفیدرود تداوم یافته و وجود هوای بسیار آزاد و باد ملایم برخاسته از دل جلگه گیلان گرد و غبار افسردگی و خستگی را از رخسار هر مسافری می رباید، تابستان های بسیار خنک و ارتفاع بلند و طبیعت همیشه مه گرفته از زیبایی های دیگر این ییلاق است.

:: برچسب‌ها: شهر زیبای رودبار, گالری عکس گیلان, جاذبه های گردشگری گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢٢ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

صدای گریه می ‏آید … صدای ضجه فرشتگان

بقیع، امشب دوباره، در خاک تو خورشیدی خواهد دمید و ستاره‏ای به آسمان خواهد شتافت


سالروز شهادت جانگداز حضرت امام جعفر صادق (ع)بر همه مسلمین

 جهان و همشهریان عزیز تسلیت وتعزیت باد

امام صادق (ع):

مَن عَرَفَ اللهَ خافَ اللهَ و مَن خافَ اللهَ سَخَت نَفسَهُ عَنِ الدُّنیا

هر که خدا رابشناسد ترس او در دلش می افتد و هر که از خدا ترسان باشد نفسش از دنیا باز می ماند.  

:: برچسب‌ها: شهادت امام جعفر صادق (ع) بر تمامی شیعیان تسلیت باد, مناسبتها
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢۱ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢۱ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

به ادامه مطلب بروید
:: برچسب‌ها: گالری عکس گیلان, جاذبه های گردشگری گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢۱ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢۱ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور
کدشهرستان نام شهرستان
0181277     آبکنار
0132475     آج بوزایه
0182521     آستارا
0142422     آستانه اشرفیه
0132737     آلیان
0142254     آهندان
0182343     اباتر
0132793     احمدسرگوراب
0182472     اردجان
0182476     ارده
0182479     ارشادمحله
0132482     اژدهابلوچ
0182456     اسالم/خلیفه آباد/ناورود
0182355     اسپند/چکوور
0142455     استخربیجار
0132685     اسطلخ جان
0132476     اسطلک
0182347     اسفقن سر
0132634     اسکولک
0132426     اشکیک
0142553     اطاق ور
لطفا به ادامه مطلب بروید:: برچسب‌ها: پیش شماره و کد تلفن شهرهای استان گیلان, دانستنیها
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢۱ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

حتما بارها با حسادت همکارانتان در محیط کار روبه رو و دلخور هم شده اید که چرا آنان با شما این گونه رفتار می کنند. اگر دوست دارید این حس منفی را در همکارانتان از بین ببرید یا به حداقل برسانید، بهتر است به توصیه های زیر توجه کنید.
۱) توجه به همکاران را فراموش نکنید و تقریبا با همه به یک گونه رفتار کنید. گاهی به وجود آمدن حس حسادت ناشی از نوعی از رفتار شماست که همکارتان را به چنین واکنشی وادار می سازد و او فکر می کند شما او را تحویل نمی گیرید یا از او خوشتان نمی آید. بهتر است شما خود را جای او بگذارید، چه حالی به شما دست خواهد داد؟ مسلما توجه حتی به میزان اندک هم می تواند در جلوگیری از بروز این حس منفی موثر باشد.
۲) به همکارانتان نشان دهید که با آنها دشمنی ندارید و در شما هیچ حس رقابتی هم وجود ندارد. یکی از دلایل بروز حسادت، احساس دشمنی در فرد مقابل است. پس شما باید ظاهر و روش خود را اصلاح کنید.
۳) یکی دیگر از دلایل بروز حسادت، نبود اعتماد به نفس است. پس تعریف و تمجید از کارهای همکارتان را فراموش نکنید. وقتی کار خوبی را مشاهده کردید از آنها تعریف کنید. وقتی او خود را با شما برابر ببیند، دیگر به شما حسادت نمی کند.
۴) اگر از حسادت همکارتان عصبانی شدید، به خودتان نگاه کنید. شاید کاری از شما سر زده که حسادت او را تحریک کرده اید، پس سعی کنید این رفتارها را کنار بگذارید و همیشه یادتان باشد که فقط شما در این اداره کار نمی کنید.
۵) اگر همکارانتان به شما این گونه نگاه می کنند که شما آدمی هستید که فقط موفقیت خود را می خواهید، پس بهتر است تصویر خود را عوض کنید تا نگاه آنان به شما هم عوض شود.
۶) اگر پروژه ای به شما محول شد، می توانید آن را با دیگران تقسیم کنید. هرازگاهی باعث شوید دیگران هم بدرخشند.
۷) اگر شرایطی پیش آمد که چند نفر از همکارانتان برایتان توطئه کردند بهتر است خود را از هر غیبت یا شایعه پراکنی دور سازید و فقط روی کارتان تمرکز کنید.
۸) در محیط کار دوستانی برای خود داشته باشید، چرا که از این طریق تا حدودی از حسادت برخی دیگر در امان می مانید.

منبع : روزنامه جام جم
:: برچسب‌ها: مقالات فرهنگی گیلان, مقالات, مقالات گیلانی, دانستنیها
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢٠ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

عصر یکی از روزهای گرم شهریور، در  ساختمان مرکزی شهرداری رشت، موفق به دیدار شهردار محترم رشت شدیم. دکتر ثابت‌قدم، شهرداری بومی، جوان و متخصص در زمینه مسائل شهری است. در بدو ورود خود دست به اقدامات بزرگی زده و در نخستین اقدام خود  قلب شهر رشت را نشانه رفته است.  این ها باعث گردید تا مصاحبه‌ای تفصیلی با شهردار محترم داشته باشیم. دکتر ثابت‌قدم با وجود مشغله فراوان ناشی از حجم کار و حضور کوتاه‌مدت خود، با علاقه‌ای ویژه جهت اطلاع‌رسانی به شهروندان، به سوالات ما پاسخ گفت که ضمن تشکر از ایشان مشروح آن را در ذیل می‌خوانید.

خودتان را معرفی بفرمائید.  لطفاً کمی راجع به سوابق مدیریتی و اجرایی خود بفرمایید تا شهروندان بیشتر با شما آشنا شوند.

سید محمد علی ثابت قدم. متولد سال 1353 در شهر رشت، خیابان مطهری هستم. دوره دبستان در مدرسه شهید بیژن آرمیده و راهنمایی در مدرسه شهید نواب صفوی بوده و دوره دبیرستان از دبیرستان کوشیار فارغ‌التحصیل شدم. فارغ‌التحصیل مهندسی عمران سال 1377 و کارشناسی ارشد شهرسازی(برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای) سال 1379 و دکترا در رشته شهرسازی با گرایش اقتصاد و مدیریت شهری می‌باشم. اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه می‌باشم. سوابق مدیریتی اینجانب به اختصار عبارتند از: معاون مدیر کل بنیاد مستضعفان استان گیلان، مدیر کل مهندسی بنیاد مستضعفان و جانبازان کشور، مدیرکل تأمین مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و همچنین سازمان عمرانی همین سازمان. علاوه بر آن مجری و ناظر پروژه‌های مسکونی بوده و ضمن عضویت در جامعه مهندسان شهرساز، بیش از 40 طرح تحقیقاتی و پژوهش‌های تطبیقی در حوزه شهری انجام داده‌ام.

 

چرا با وجود موافقت همه‌ی اعضای شورای شهر رشت، حضور شما در شهرداری اینقدر به تعویق افتاد؟

به این دلیل که شورا در انتظار تأیید وزارت کشور بود و این انتظار هنوز هم ادامه دارد. اما شورا به دلیل ایجاب ضرورت برای مدیریت شهر، به اتفاق آرا مرا به عنوان شهردار معرفی نمودند.

لطفا به ادامه مطلب بروید
:: برچسب‌ها: شهرداری رشت, اخبار گیلان, دکتر ثابت قدم، شهردار رشت
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢٠ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

با ارسال پیامک به سامانه 300002828 قبض تلفن خود را بگیرید.

نادر صالح مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه گیلان، با اعلام راه‌اندازی سامانه دریافت قبض تلفن با ارسال پیامک گفت: برای استفاده از این سامانه کافیست کد شهر و شماره تلفن مورد نظر را به سامانه 300002828 ارسال کنید تا از میزان صورتحساب، شناسه قبض و شناسه پرداخت آن مطلع شوید.

وی افزود: پرداخت صورتحساب تلفن ثابت با شماره 2828 و پرداخت صورتحساب تلفن همراه با سامانه رایگان 9990 و 09129990 آسان‌ترین و سریع‌ترین شیوه پرداخت صورتحساب است.

صالح خاطرنشان کرد: هموطنان می‌توانند برای اطلاع از میزان کارکرد تلفن همراه خود حرف S را به سامانه 990009 پیامک کنند.

منبع : گیلان آنلاین
:: برچسب‌ها: اخبار گیلان, دانستنیها, خبرهای تازه
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٢٠ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

منبع : www.rasht.ir
:: برچسب‌ها: گیلان قدیم, گالری عکس گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٩ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

 زمانی که هنوز از یخچالها و سردخانه های امروزی خبری نبود ، در گیلان از روش های مختلفی برای نگهداری مواد خوراکی استفاده می کردند.

مثلا برای جلوگیری از فاسد شدن گوشت قرمز آن را  در داخل اتاقک مخصوص پخت غذا (خوشک کن =  آشپزخانه) از سقف آویزان می کردند.

در این اتاقک  یا خوشک کن ها تمام پخت و پزهای  زن خانه   انجام می گرفت و به همین دلیل آتش آن  همواره روشن بود، گوشت های آویخته بر سقف خوشک کن ها به مرور تحت مجاورت شعله های آتش دود اندود شده و به این صورت مدت طولانی تری سالم و قابل مصرف می ماند.

اما برای نگهداری میوه:

میوه های پاییزه ار جمله پرتقال ها رو بعد از چیدن در یک جایی اطراف محل زندگی در زیر خاک دفن می نمودند،

به این صورت که ابتدا مکان مناسبی را که کمتر در مسیر رفت و آمد باشد را انتخاب نموده و به عمق  مناسب چاله کنده میوه ها را داخل آن قراداده و سپس با کولوش(ساقه ی برنج) استتار می کردند،  به طوری که پیدا کردن آن برای افراد دیگر تقریبا غیر ممکن بود! 

این میوه ها تا شب عید سالم و شاداب می ماند و در این شب بر سر سفره آورده می شد.

هنوز هم در گوشه و کنار گیلان زمین این شیوه ی قدیمی نگهداری میوه دیده می شود.

 (محوطه ی محل زندگی حاج محمد شفقتی -روستای مژدهه-جیرده از توابع شفت-پاییز1390)

منبع :گیلان دیروز

 
:: برچسب‌ها: دانستنیها, مقالاتی در مورد گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٩ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

نام فارسی:الیکایی
نام انگلیسی:winter wren
نام علمی:troglodytes troglodytes
خانواده:الیکاییان (troglodytida)
جمعیت: در مناطق زیست خود در شمال کشور ، جمعیت چندان زیادی ندارد.
پراکنش: در سراسر اوراسیا، از اروپا از طریق هیمالیا تا ژاپن پراکنده است. در ایران در قسمت های شمالی کشور در استان های خراسان شمالی ، گلستان ، مازندران، گیلان ،آذربایجان های شرقی و غربی و اردبیل زندگی می کند.
زیست گاه: الیکایی در میان پوشش های بوته ای درون باغ ها، زیر درختان جنگلی و گاه در لابه لای پرچین باغ ها زندگی می کند.
اندازه: طول بدن این پرنده ۹ سانتی متر است.
ریخت شناسی: الیکایی بدنی کوچک و تپل، دمی کوتاه، پر و بالی قهوه ای تیره و زیرتنه ای قهوه ای مایل به نخودی دارد. پاهایش قهوه ای کم رنگ است و خط ابروی سفید مایل به نخودی دارد. بال ها، دم و پهلوهای این پرنده رگه رگه ی سفید و قهوه ای تیره دارد و منقارش نازک و نسبتا بلند است.
رزیم غذایی: الیکایی بیش تر از حشره ها و لاروها تغذیه می کند.
زادآوری: پرنده ی ماده ۵ تا ۸ تخم سفید با خال های قرمز می گذارد و ۱۵ تا ۲۰ روز روی آن ها می خوابد. جوجه ها پس از بیرون آمدن از تخم، باید ۱۵ تا ۲۰ روز تغذیه شوند.
وضعیت حفاظتی گونه: در حال حاضر به اقدام حفاظتی ویژه ای نیاز ندارد.
پرنده در باور کهن
نقش و نگاره پرنده به صورت عام ، در نقش قالی های ایرانی و هم در تزیین کاشی ها و هم در نگاره های دوره ی اسلامی یافت می شود. زیبایی و پرواز پرندگان بیش از هر چیز دیگری مورد توجه نگارگران بوده است . در نقاشی لاکی دوره ی قاجار ، سبک گل و بلبل اوج توجه به نقش پردازی پرندگان در تزیین جلد و کتاب آرایی بود.
الیکایی با جثه ی کوچک و تپل خود، کوچک ترین پرنده ی ایران است و بیش تر از آن که شبیه پرنده باشد، شبیه موش است! این پرنده مخفی شدن در میان بوته ها را به پرواز ترجیح می دهد.
کوچک ترین پرنده ی ایران
الیکایی با جثه ی ۹ سانتی متری خود ، کوچک ترین پرنده ای است که در ایران زندگی می کند. این پرنده رفتار بسیار خاصی دارد و به جای پرواز کردن، ترجیح می دهد در میان بوته ها مخفی شود؛ اگر هم پرواز کند، فقط برای این است که خود را از بوته ای به بوته ی دیگر برساند! هنگامی که الیکایی از میان بوته ها بیرون می آید و متوجه حضور دشمن می شود ، ترس خود را به صورت جا به جا شدن های سریع و روی زمین دور خود چرخیدن نشان می دهد. این پرنده قلمرو طلب است و همواره با صدای خود به هم نوعانش هشدار می دهد که از قلمرو خود دفاع خواهد کرد.
جست و خیز به جای پرواز!
الیکایی پرنده ای تپل است که بال هایی کوجک و آویزان دارد. دم این پرنده نیز کوتاه و غالبا افراشته است. منقار بسیار باریکی دارد که برای شکار حشره ها مناسب است. پاهای کوتاه قهوه ای و بال کوتاه الیکایی به آن کمک می کند بیش از آن که پرواز کند، در میان بوته ها به جست و خیز بپردازد. در حقیقت ، الیکایی آن قدر در میان بوته ها جابه جا می شود که هر دشمنی را گیج و کلافه می کند و تعقیب کردن آن بسیار سخت است. زیرا به طور حتم پس از مدت کوتاهی ، میان بوته ها گم می شود. الیکایی چشم هایی کوچک ، سیاه و تیز بین دارد.این ویژگی ها، علاوه بر آن که به الیکایی کمک می کند خود را از دید دشمنان پنهان کند، سبب می شود از دید غذای مورد علاقه اش ، حشره ها نیز، پنهان بماند و به آسانی آن ها را شکار کند.
نقش الیکایی در طبیعت
الیکایی به دلیل داشتن جثه ی کوچک در کنترل لاروها ، کرم ها و انگل های گیاهان نقش بسزایی دارد. این پرنده در انشار دانه های گیاهانی مانند تمشک ، نقش مهمی بازی می کند . از خانواده ی الیکایی، فقط یک گونه در ایران وجود دارد.
مرجع:فرهنگ نامه ی حیات وحش ایران

منبع :http://vahsh.ir
:: برچسب‌ها: آشنایی با پرندگان گیلانی, آشنایی با پرندگان گیلان, گالری عکس گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٩ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

روستای سقالکسار واقع در شمال کشور ایران، استان گیلان و ۱۵ کیلومتری جنوب شهر رشت و بین راه آقاسید شریف تا جیرده قراردارد.

سقالکسار یکی از روستاهای دهستان لاکان (بخش مرکزی شهرستان رشت) می باشد. این روستا  براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن۵۸۴ نفر (۱۶۸خانوار) بوده ‌است. کار اصلی اهالی روستا کشاورزی است. مردمی مهربان و مهمان دوست می باشند.

این روستا مناطق بسیار زیبایی دارد که یکی ازاین جاذبه‌های دیدنی سد خاکی سقالکسار می‌باشد که در تمامی فصول مسافران را به سمت خود جذب میکند.

به تمام شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که یک بار به روستای سقالکسارسری بزنید و از طبیعت بکر این روستا لذت ببرید.

آدرس کامل روستای سقالکسار:
رشت - فلکه انتظام (فلکه رازی) - 10 کیلومتری جاده جیرده - بعد از بقعه آقاسید شریف - روستای توریستی سقالکسار.

برای دیدن تصاویر بیشتر به ادامه مطلب بروید
:: برچسب‌ها: جاذبه های گردشگری گیلان, روستای زیبای سقالکسار, گالری عکس گیلان, روستا های گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱۸ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱۸ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

از توابع دهستان چوبر با طول جغرافیایی 49 دقیقه و 23 ثانیه و عرض جغرافیایی 37 دقیقه و 4ثانیه در دامنه کوه واقع است.

این روستا در 13 کیلومتری جنوب شفت و در دو طرف رودخانه گیشم و کنار کوه بزولر قرار دارد . زبان مردم آن تالشی است . کشاورزی ، پرورش زنبور عسل و پرورش کرم ابریشم کار و پیشه مردم این منطقه را تشکیل می دهد .از فراورده های این روستا عسل ف برنج ، چای و لبنیات است .

این روستا در سال 1330 هجری جزئ چوبر شناخته می شد و روستایی قشلاقی است .

وجه تسمیه ی بیجارسر  از سر یعنی محل و ابتدا است و بیجاسر یعنی محل بیجار و یا ابتدای جایی که بیجار وجود دارد.

در سال 1345، 141 خانوار با 512 نفر جمعیت دارد که 311 نفر بالای 6 سال آن باسوادند . امکانات این روستا خانه بهداشت ، دبستان ، مدرسه راهنمایی پسرانه ، مسجد ، شورای اسلامی ، برق ف دفتر مخابرات ، و تلفن است .

چوب تراشان در سال 1330 از توابع بیجار سر بود . شادروان حسن امیدزاده که هنگام آتش گرفتن مدرسه برای نجات دانش آموزان خود را در آتش افکند و لقب معلم فداکار گرفت و از اهالی این روستا است .

حاج محمدتقی فهمیده- حسن امید زاده-ریزعلی خواجوی


منبع : کتاب تاریخ شفت (آقای نادر افشاریان )

گردآورنده : وبلاگ نصیرمحله
:: برچسب‌ها: معرفی روستاهای شهرستان شفت, روستا های گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱۸ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

ئی روز دنیا غَمَه ئی روز نی خشَه

ئی روز شادی دار ئی روز نا خوشَه

گایی کَفا بَرّ گا جیر ویگَن

تا دّنیا دنّیا یَه هم جّنب و جوشَه

خدایا تالشی پایندَه بدار

تالشی نومی هَمیشه زندَه بدار

دنیا خَشَه دیلی نَه مزَه دار

تالشی میلّتی دیل زندَه بدار

...................برگردان فارسی....................

دنیا یه روز غم ویه روز خوشی است

یک روز شادی به همراه دارد و یک روز ناراحتی

گاه انسان را تا اوج میبرد ، گاه بر زمین می افکند

تا دنیا ، دنیاست ، همین جنب و جوش ادامه دارد

خدایا تالشان را سربلند نگه دار

نام و نشان تالشان را همیشه زنده نگه بدار

دنیا با دل خوش قشنگ و زیباست

ملت تالش را همیشه زنده دل نگهدار

شاعر :خوشایند حیدرزاده
:: برچسب‌ها: شعر تالشی
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱۸ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

زن می خواست از بیمارستان مرخص شود و شوهرش می خواست او همان جا بماند.

از حرف های پرستارها متوجه شدم که زن یک تومور دارد و حالش بسیار وخیم است.در بین مناقشه این دو نفر کم کم با وضیعت زندگی آنها آشنا شدم. یک خانواده روستائی ساده بودند با دو بچه. دختری که سال گذشته وارد دانشگاه شده و یک پسر که در دبیرستان درس می خواند و تمام ثروتشان یک مزرعه کوچک، شش گوسفند و یک گاو است. در راهروی بیمارستان یک تلفن همگانی بود و هر شب مرد از این تلفن به خانه شان زنگ می زد. صدای مرد خیلی بلند بود و با آن که در اتاق بیماران بسته بود، اما صدایش به وضوح شنیده می شد. موضوع همیشگی مکالمه تلفنی مرد با پسرش هیچ فرقی نمی کرد :گاو و گوسفند ها را برای چرا بردید؟ وقتی بیرون می روید، یادتان نرود در خانه را ببندید. درس ها چطور است؟ نگران ما نباشید. حال مادر دارد بهتر می شود. بزودی برمی گردیم…

 

چند روز بعد پزشک ها اتاق عمل را برای انجام عمل جراحی زن آماده کردند. زن پیش از آنکه وارد اتاق عمل شود ناگهان دست مرد را گرفت و درحالی که گریه می کرد گفت: « اگر برنگشتم، مواظب خودت و بچه ها باش.» مرد با لحنی مطمئن و دلداری دهنده حرفش را قطع کرد و گفت: «این قدر پرچانگی نکن.» اما من احساس کردم که چهره اش کمی درهم رفت. بعد از گذشت ده ساعت که زیرسیگاری جلوی مرد پر از ته سیگار شده بود، پرستاران، زن بی حس و حرکت را به اتاق رساندند. عمل جراحی با موفقیت انجام شده بود. مرد از خوشحالی سر از پا نمی شناخت و وقتی همه چیز روبراه شد، بیرون رفت و شب دیروقت به بیمارستان برگشت. مرد آن شب مثل شب های گذشته به خانه زنگ نزد. فقط در کنار تخت همسرش نشست و غرق تماشای او شد که هنوز بی هوش بود. صبح روز بعد زن به هوش آمد. با آن که هنوز نمی توانست حرف بزند، اما وضعیتش خوب بود. از اولین روزی که ماسک اکسیژنش را برداشتند، دوباره جر و بحث زن و شوهر شروع شد. زن می خواست از بیمارستان مرخص بشود و مرد می خواست او همان جا بماند. همه چیز مثل گذشته ادامه پیدا کرد. هر شب، مرد به خانه زنگ می زد. همان صدای بلند و همان حرف هایی که تکرار می شد. روزی در راهرو قدم می زدم. وقتی از کنار مرد می گذشتم داشت می گفت: گاو و گوسفندها چطورند؟ یادتان نرود به آنها برسید. حال مادر به زودی خوب می شود و ما برمی گردیم.
یک بار اتفاقی نگاهم به او افتاد و ناگهان با تعجب دیدم که اصلا کارتی در داخل تلفن همگانی نیست. مرد درحالی که اشاره می کرد ساکت بمانم، حرفش را ادامه داد تا این که مکالمه تمام شد. بعد آهسته به من گفت: خواهش می کنم به همسرم چیزی نگو. گاو و گوسفندها را قبلا برای هزینه عمل جراحیش فروخته ام. برای این که نگران آینده مان نشود، وانمود می کنم که دارم با تلفن حرف می زنم.
در آن لحظه متوجه شدم که این تلفن برای خانه نبود، بلکه برای همسرش بود که بیمار روی تخت خوابیده بود. از رفتار این زن و شوهر و عشق مخصوصی که بین شان بود، تکان خوردم. عشقی حقیقی که نیازی به بازی های رمانتیک و گل سرخ و سوگند خوردن و ابراز تعهد و شمع روشن کردن و کادو پیچی و از اینجور جفنگ بازیها نداشت، اما قلب دو نفر را گرم می کرد:: برچسب‌ها: داستان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٧ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

 هفت عضو شبکه شیطان که دختران جوان را در جنگلهای شمال کشور مورد آزار و اذیت قرار می دادند بزودی پای چوبه دار قرار می گیرند.

به گزارش مهر، رسیدگی به این پرونده از بهمن ماه سال ۸۹ با شکایت دختر ۱۸ ساله‌ای علیه ۹ مرد جوان به اتهام آزار و اذیت و تهیه فیلم غیراخلاقی از وی در دستور کار ماموران اداره آگاهی گیلان قرار گرفت.

شاکی در این باره گفت: روز حادثه من و نامزدم در حال قدم زدن بودیم که سه مرد در خیابان راهمان را سد کردند. آنها با ادعای این که پلیس هستند، از ما مدارک هویتی خواستند و سپس به ما گفتند ارتباط شما مشکل دارد.آنها بدون توجه به حرفهای ما، نامزدم را کتک زدند. بعد هم از او خواستند از خانه مدارک خودش و مرا بیاورد و تحویلشان دهد. پس از رفتن نامزدم، مردان جوان مرا به زور سوار خودرو کرده و از محل دور شدند. آدم ربایان مرا کتک زدند و به منطقه جنگلی و مه آلود در حومه شهر منتقل کردند.در حومه شهر شش مرد دیگر نیز به آنها پیوستند و همه آنها مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند.مردان شیطان‌صفت از صحنه‌های آزار و اذیت من فیلمبرداری کرده و تهدید کردند اگر علیه آنها شکایت کنم، دوباره مرا مورد آزار و اذیت قرار می دهند.

در پی این شکایت، نامزد دختر جوان نیز در پلیس آگاهی از متهمان شکایت کرد.با اطلاعات به دست آمده از مرد و زن جوان، چهره‌نگاری رایانه‌ای از مردان شیطان‌صفت انجام و جستجوی پلیس برای دستگیری آنها آغاز شد.

بقیه در ادامه مطلب
:: برچسب‌ها: حوادث گیلان, اخبار گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٧ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گیلان گفت: در این اکتشاف 25 روزه ظروف سفالی ، بقایای چند کوره ، تفنگ ، توپ ،تجهیزات نظامی ، معادن و کوره های اهن و آهنگری ، آرامگاه کاشی کاری شده و کتیبه درب مسجد کشف شده است.

امید عزیزی افزود : باستان شناسان این اداره کل کار کاوش در شهرک تاریخی ماسوله از آخر تیرماه امسال شروع کره بودند که به کار خود پایان دادند.

بیش از 300 خانه تاریخی در شهرک تاریخی ماسوله وجود دارد و این شهرک سال 54 با شماره 1090 در فهرست آثار تاریخی کشور به ثبت رسیده است.

منبع : خبر فارسی
:: برچسب‌ها: اخبار گیلان, خبرهای تازه از شهرستان شفت و فومن
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٧ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

سبزه میدان رشت نام میدانی قدیمی در رشت است که در نزدیکی میدان شهرداری این شهر قرار دارد . این میدان در زمان حکومت محمد ولی خان تنکابنی ( نصرالسلطنه ، سپهدار اعظم ، سپهسالار اعظم ) در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار بازسازی و بهسازی شد و از همان زمان گردشگاه عمومی شد . امروزه دارای فضای سبز ، کتابخانه عمومی و تندیس هایی از مشاهیر گیلان شیون فومنی ، پروفسور فضل الله رضا ، دکتر محمود بهزاد ، پروفسور مجید سمیعی و پروفسور اکبرزاده می‌ باشد .


سبزه میدان نام ناحیه ای است که سابقاً بین دو محله استاد سرا و محله کیاب رشت قرار داشته و سبزه زاری بود که تا محله چمارسرا امتداد داشته است .
ابتدای این سبزه زاران آبگاهی بود ( استخر و در کنار آن گورستانی که مجرمان را پس از اعدام در آن به خاک می سپردند ) در عهد سلطنت ناصر الدین شاه که خان های فومن و شفت ناچار به اقامت در رشت شدند ، قسمتی از اراضی پیر سرا را که بازارچه ای هم داشته ، خریداری کرده و خانه های مسکونی ساختند .


در عهد سلطنت مظفرالدین شاه که محمد ولی خان تنکابنی ( که بعد لقب نصر السلطنه گرفت ) به حکومت رشت منصوب شد ، تصمیم به عمران این ناحیه گرفت . بدواً قسمتی از سبزه زاران مذکور که در عهد فعالیت " مصلحت خانی " محصور و خیابان هایی در اطراف آن ایجاد شده بود ، امر به باغچه بندی و خیابان بندی و درختکاری کرد و نام آن را سبزه میدان گذاشت ، گورستان مجاورش را متروک اعلام نمود ، آبگاه مجاور را که سالانه آبگیری نمی شد و فقط بر اثر باران منجلابی برای زیست غوکان شده بود ، با زباله های شهر پر کرد ، خندق روبازی را که از بازارچه سبزه میدان می گذشت و از حاشیه سبزه میدان به سوی محله پیرسرا و رودخانه گوهر رود می رفت به طاق آجری پوشانید و اراضی وسیع مجاور را به شرط ایجاد خانه ها و دکان های مناسب به داوطلبان که غالباً همان خان های فومن و شفت ، تولم و کسما بودند ، برگزار کرد . در مدتی کوتاه باغ و خیابان هایی بوجود آمد . از وجوه وصولی در جانب جنوبی سبزه میدان ، مدرسه ایجاد گردید ، دو اشکوبه با قد پای بلند ، اتاق ها و راهرو های وسیع و سالنی که روز ها بعد از ظهر شاگردان به نماز می ایستادند و بعداً همین سالن شب ها محلی برای ارائه نمایش نامه های مولیر ( ترجمه مرحوم حسن ناصر ) شد . نام آن مدرسه را اشرف مظفری خواندند . این بنا در سال 1334 ه .ق به وزارت معارف برگزار شد ، بعد از انحلال دبستان احمدی محل اداره آموزش و پرورش آن را به شهرداری فروخت و شهرداری برای تعریض خیابان جنوبی سبزه میدان ، ساختار مزبور را برچید . بعد ها سبزه زاران حوالی سبزه میدان ، مبدل به خیابان بیستون ( طالقانی فعلی ) و دیگر کوی و برزن شد و آبگاه مبدل به مقر سینمایی گشت.
:: برچسب‌ها: شهرستان رشت, سبزه میدان رشت, جاذبه های گردشگری گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٧ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

سریال «کوچک جنگلی» به کارگردانی بهروز افخمی و با بازی زیبا و به یاد ماندنی هنرمند گیلانی علیرضا مجلل از آثار ماندگار دهه ۶۰ تلویزیون است که سال ۶۶ از شبکه یک سیما پخش شد این سریال روایتگر گوشه‌ای از تاریخ قیام جنگل به رهبری میرزاکوچک خان بود.

خودتان را معرفی کنید؟
علیرضا مجلل هستم متولد ۱۳۲۷ محله چهار برادران شهر رشت دارای مدرک لیسانس از دانشکده هنرهای زیبا.

از فعالیت‌های هنری خود بگویید؟
در برنامه‌های کودک رادیو گیلان، ادبیات و ارتش گویندگی کردم، سپس در یک گروه تئا‌تر وابسته به اداره فرهنگ و هنر مشغول شدم که نام این گروه آتوسا بود و دوستانی چون انوش نصر، آقای بشری و ابراهیم ضمیر در آن حضور داشتند. در سال ۱۳۴۸ وارد دانشکده هنرهای زیبا شدم. پیش از انقلاب کار تئا‌تر می‌کردم و بعد از انقلاب کارهای زیادی در تئا‌تر و تلویزیون و سینما داشتم، در سریالهایی همچون سلطان و شبان هم بازیگر بودم و هم تهیه کننگی آن را برعهده داشتم، سریال ماه پنهان است، سریال میرزا کوچک خان و همچنین فیلم سینمایی شاید وقتی دیگر نیز از دیگر کارهایی است که در آن‌ها حضور داشتم.

علت انتخاب شما برای بازی در سریال میرزا کوچک خان چه بود؟
من شمالی هستم و از خانواده مادری از اقوام میرزا کوچک خان هستیم. زمانی که قرار بود آقای تقوائی کارگردانی فیلم را برعهده داشته باشند، آقای داریوش ارجمند نقش میرزا را داشتند و قرار بود من هم نقش احسان اله خان را بازی کنم.. در آن زمان من مشغول کا در سریال سلطان و شبان بودم. پروژه میرزا کوچک خان مدتی متوقف شد و پس از یک سال و نیم قرار شد به کارگردانی آقای افخمی تهیه شود که آقای افخمی به دلیل آشنایی با موقعیت محلی، زبان گیلکی و بومی بودن و تحقیقات و سیعی که در مورد میرزا داشتم صلاح دیدند که نقش میرزا را به من بدهند.

تاثیر معنوی این نقش در خود شما چگونه بود؟
تاثیر بسیار فراوانی داشت و من همیشه با میرزا زندگی می‌کنم و به او عشق می‌ورزم و هنوز تسبیح و انگش‌تر و مهر میرزا که در آن سریال داشتم همراه خود دارم و در تمامی کار‌ها با من است.

چه خاطره‌ای از سریال میرزا کوچک خان دارید؟
خاطرات زیادی از این سریال دارم که ساعت‌ها وقت لازم است تا درباره آن‌ها گفتگو کنیم. ما سه سال در ماسوله بودیم و در آنجا فیلمبرداری می‌شد. ما سه زمستان در ماسوله بودیم و برای گرفتن برخی صحنه‌ها نیاز به بارش برف بود اما برفی نمی‌آمد. با افرادی که با میرزا ملاقات کرده بودند دیدار داشتم و خاطرات فراوانی نقل می‌کردند که بسیار شیرین و جذاب بود. یکی از این افراد که ۹۶ سال سن داشت و از حسابداران میرزا بود می‌گفت: اینقدر میرزا مشغول بود و سرش شلوغ بود که اگر می‌خواستیم با او صحبت کنیم و مشکل را با وی در میان بگذاریم باید پشت سرش می‌دویدیم و میرزا می‌گفت: «بگو و بیا» و وقت ایستادن نداشت. اما او بسیار مهربان و مشکل گشا بود و مشکلات مردم وی را عذاب می‌داد.

از خاطرات به یاد ماندنی و صحنه‌هایی که خودتان از بازی در آن لذت بردید؟
بیشتر صحنه‌ها جذاب بودند. اما در یکی از صحنه‌ها که میرزا خواب بود و حاج کسمائی و دکتر حشمت به میرزا مراجعه می‌کنند و وی را از خواب بیدا می‌کنند تا جلسه‌ای برگزار کنند؛ در آن صحنه وقتی بیدار شدم و در دامان طبیعت این افراد را در کنار خود دیدم لحظه‌ای احساس کردم که در آن زمان و مکان قرار دارم و بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم.

از مشکلات بازی در آن سریال بگویید؟
در آن زمان زندگی پر تلاطمی داشتم و با همه مشکلات ساختم اما حیف که سریال میرزا تمام نشد و بخش دوم یعنی نهضت جنگل که فلسفه اصلی نهضت را نشان می‌داد به مرحله تولید و پخش نرسید.

سخت‌ترین سکانسی که داشتید؟
صحنهٔ درگیری میرزا با حاج احمد کسمائی و خواهر زاده‌اش بود که میرزا به خواهر‌زاده کسمائی سیلی می‌زند. از نظر تکنیکی سکانس پلان بود و باید در یک سکانس گرفته می‌شد. در این صحنه ۶۰۰ یا ۷۰۰ سیاهی لشگر حضور داشتند و نزدیک غروب بود. آقای حقیقی فیلمبردار گفت: این صحنه را یا باید در ۱۲ دقیقه امروز بگیریم، یا اینکه فردا دوباره این ۷۰۰ نفر را جمع و جور کنیم که سخت است. بالاخره این صحنه را یک بار گرفتیم و به خوبی انجام شد.

اکنون مشغول چه کاری هستید و چرا به ایران باز نمی‌گردید؟
من اکنون در سوئد زندگی می‌کنم و مشغول کار تئا‌تر هستم. فعلا قراردای یک ساله در آنجا بسته‌ام و باید کار کنم امیدوارم بتوانم بازگردم و در خدمت هموطنان عزیزم در ایران باشم و کارهای دیگری ارائه کنم.

متن مصاحبه از مرکز صدا و سیمای گیلان

منبع :http://kochakejangali.blogfa.com/

 
:: برچسب‌ها: در مورد میرزا کوچک خان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٦ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

سه استاندار گیلان آقایان عبداللهی، سعادتی و کیهان هاشم نیا (استاندار جدید) در کنار وزیر کشور

منبع : http://www.rayema.blogfa.com/
:: برچسب‌ها: استاندار گیلان, گالری عکس گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٦ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٦ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

خدایا

زمونَه من سیر آکردَه ،خدایا                   هَمَه ی کو دیلگیر آکردَه ،خدایا

دلم خونه ، چمن چِمِن چمونی               سییا خری ویر آکردَه ، خدایا

اسرکَه چِم ، چَدَه ز ناله بکرم ؟                   چرا خَنده دیر آکرده ؟ خدایا

کو کو تیتی صداش خیلی جوونَه             زمونه آی پیر آکردشه ، خدایا

دلم وا ، شی ت آخر ، نازنینم                   ولون وَفا کی را کَردَه ؟ خدایا

چرا ت آشنائی خاطر آشَه ؟                        چرا جا خایرا آکرده ؟ خدایا

..................برگردان فارسی..................

زمانه مرا از زندگی سیر کرده است ، خدایا

مرا از همه کس دلگیر کرده است ، خدایا

دلم خون است و چشمانم گویی

ابرهای تیره اند که سرازیر شده اند ،خدایا

با چشمان اشک آلود چقد ناله سر دهم ؟

چرا خنده بر لبانم نمنشیند ؟ خدایا

آواز فاخته ، شور جوانی دارد :

روزگار آن را پیر کرده است ، خدایا

دلم به من ندا می دهد که سر انجام خواهی رفت :

گل ها برای چه کسی وفا کرده اند ؟ خدایا

چرا روز آشنایی را زود فراموش کردی ؟

چرا تنهایم گذاشتی ؟ خدایا

منبع : کتاب شاعران تالش
:: برچسب‌ها: شعر تالشی
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٦ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

خنیش (khenish)نوعی گیاه محلی است که در جنگل ها و باغ های روستای سیاهمزگی یافت می شود و این گیاه را با روش های خاصی آماده و معمولا همراه با ماهی می خورند. که بسیار هم خوشمزه است.

منبع : وبلاگ سیاهمزگی
:: برچسب‌ها: گیاهان دارویی گیلان, گیاهان دارویی منطقه شفت, گیاهان گیلانی, سیاهمزگی
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٦ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

خواص داروئی و درمانی آلوچه وحشی

    آلوچه وحشی خارش بدن را برطرف می کند .
 آلوچه وحشی سر درد را دفع می کند . برای این منظور باید آب آنرا با گل بنفشه مخلوط کرده و بر پیشانی مالید .

    آلوچه وحشی در معالجه کم خونی  ضعف و ناتوانی و خستگی جسمی مفید است .
    آلوچه وحشی سرشار از ویتامین C – B – A – قند و هیدرات کربن – آهن – کلسیم – فسفر – منیزیوم -پتاسیم – سدیم – منگنز می باشد .

    برگهای خشک درخت آلوچه وحشی ادرار آور و ملین و تب بر است .
    آلوچه خشک میوه ای سرشار از ویتامین A و آهن است و یک غذلی نیرو بخش می باشد که باید همیشه ورزشکاران مخصوصا آنرا مصرف کنند .
    کمپوت آلوچه وحشی خشک داروی ممتازی برای معالجه و رفع یبوست می باشد .
    برگ و مغز و هسته آلوچه  کرم کُش است .

    از میوه آلوچه وحشی برای معالجه اسهال خونی و اسهال ساده می توان بهره جست  (۲۵ گرم آلوچه را دریک لیتر آب بمدت ۱۰ دقیقه جوشانده و هر روز ۲ فنجان نوشیده شود) .

    انواع آلوچه تازه اعمال کلیه ها را آسان می نماید .
    انواع آلوچه تازه برای از بین بردن کم خونی اشخاص بسیار مفید است .
    انواع آلوچه تازه برای درمان سوء هاضمه موثر است .
    آلوچه خشک صفرا بُر خوبی است .
    آلوچه خشک برای رفع خونریزی سودمند است .
    شربت آلوچه مسهلی خوب و بی ضرر است و آرامش بخش سینه است ( ۴۰۰ گرم آلوچه را در ۴ برابر حجم آب با مقداری شکر مخلوط نموده  تامدتی بماند تا جا بیفتد ) .

    برای از بین بردن خشکی شکم و درمان قی و استفراغهای حاصله از گرمی و حرارت بدن می توان مقداری آلوچه پخته را بصورت مرهم  مدتی بر روی شکم قرار داد .

    کشیدن آلوچه به چشم مفید است و چشمها را تقویت می کند .
    مرهمی که از مخلوط آلوچه و سرکه تهیه می شود برای درمان جوشها  بخصوص جوش بدن اطفال که توام با ترشح است مفید است .

    آلوچه برای اشخاص سرد مزاج و کسانیکه نفخ شکم دارند  مضر است .

    برای معالجه برفک دهان نوزادان  می توان یک عدد آلوچه خیس شده را در یک تکه پارچه نازک و پاکیزه پیچید و دور دهان و داخل دهان نوزاد مالید .

    برگه آلوچه بهترین ضد سم است .
    برگه آلوچه دستگاه هضم غذا در بدن را منظم می نماید
:: برچسب‌ها: گیاهان گیلان, گیاهان دارویی گیلان, گالری عکس گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٥ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

 

با فرا رسیدن فصل برداشت برنج دراستان های شمالی، قیمت برنج ایرانی نو رسیده کاهش یافته و فعالان بازار تصریح می کنند خرید از استان های تولیدکننده برای تامین مصرف خانگی به نفع خانوارها خواهد بود.

کاهش قیمت برنج محلی شمال، در شرایطی است که این محصول غذایی در دیگر نقاط کشور با قیمت بیشتری به دست مصرف کنندگان می رسد و فاصله قیمت از نقطه تولید تا مصرف زیاد است. هم اکنون بهترین برنج گیلان در تهران هزار تومان گرانتر عرضه می شود.این در شرایطی است که بخش مهمی از این افزایش قیمت نه به جیب تولیدکننده می رود و نه به نفع مصرف کنندگان تمام می شود.

     روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان در این خصوص پیشنهاد می کند،با وجود تعطیلات تابستانی و مسافرت به شمال، در این ایام که فصل برداشت محصول است مردم برنج مصرفی چند ماه خانه خود و اقوامشان را در سفر به شمال از بازارهای محلی، عمده فروشی ها و حتی کارخانجات شالیکوبی خریداری کنند و قیمت کمتری به نسبت شهرهای دیگر کشور بپردازند.
     براساس گزارش جهاد کشاورزی گیلان قیمت ها در این استان چندان افزایش نیافته و برای نمونه قیمت برنج نو رسیده رقم صدری در بازارهای استان در هفته آخر مرداد ماه امسال 2هزارو850 تومان بوده که در مقایسه با سال گذشته در مدت زمان مشابه تغییر خاصی نداشته است.

بقیه در ادامه مطلب
:: برچسب‌ها: اخبار گیلان, خبرهای تازه
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٥ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

عضو شورای اسلامی نصیرمحله:

مشعل گاز تا قبل از زمستان در تمامی خانه های نصیر محله روشن می شود.

در هفته دولت و به پاس زحمات در فبال خدمات ارائه شده توسط دولت مردان از سطوح بالا گرفته تا به مدیران در سطح روستا گفتگو هایی را با مدیران مختلف انجام دادیم ؛ اما در روز گذشته همزمان با آخرین روز از هفته دولت و مقارن شدن این روز با افتتاح شبکه گاز رسانی به جمعی از اهالی نصیرمحله خبرنگار ما از شورای نصیرمحله غافل نشد و در حاشیه افتتاحیه گاز رسانی به این دهستان ؛ گفتگوی را با همین مضمون انجام داده که از مقابل دیدگانتان می گذرد.

صبح شفت : بسیار سپاسگذاریم که وقتتان را در اختیار مان نهادید ؛ لطفا خودتان را معرفی کنید؟

بنده هم متشکرم از شما که به ما افتخار دادید ؛ حسن رمضانپور ، متولد 1328 ساکن دهستان نصیرمحله .

صبح شفت : چند سال در شورائ محل کار می کنید؟

12سال است که در نصیرمحله به عنوان شورای این دهستان خدمت می کنم.

صبح شفت : خدمت به مردم چه حسی به شما دست میدهد؟

خدمت به مردم یکی از افتخارات بنده وخودم احساس مسئولیت می کنم برای مردمی که منو انتخاب کردند وخدمت همه در راه رضای خدا وهیچ توقع ای از مردم ندارم بابت خدمتی که می کنم.

صبح شفت : امروز در نصیرمحله پروژه گاز افتتاح شد درحال حاضر به چند نفر خواهد رسید؟چه مشکلاتی در پیش دارد؟

در حال حاضر در کوچه مسجد به هول قوه الهی وبه یاد امام راحل وشهدا سال جنگ تحمیلی و شهدای نصیرمحله و شهدای خانواده بنده در مورخه 91/6/8  در مسجد امام حسن (ع) نصیرمحله اولین شعله توسط مسئولین محترم از جمله مدیر عامل استان گیلان و نماینده محترم شهرستان فومنات آقای عاشوری و فرماندار محترم شهرستان شفت جناب آقای جواد شفیعی ودر حضور کلیه مسولین شهرستان شفت وهمچنین با حضور بخشدار احمد سر گوراب جناب آقای فیض بخش پروژه گاز دهستان نصیرمحله که بالغ بر 830 خانوار می باشد گاز در حیات مسجد توسط بنده ومسولین شعله ور شد.در حال حاضر تعداد 48 خانوار آماده بهره برداری می باشد . کل گاز کشی نصیرمحله 42 کیلومتر می باشد که 36 کیلومتر در داخل روستا لوله کشی انجام شده وبقیه به علت مسیر لوله کشی محصول کشاورزی وجود داشته کار به علت بر داشت محصول به عقب افتاده که به حول قوه الهی الان مسئولین وناظر پروژه گاز رسانی جنا آقای معدنی که واقعا دستشان درد نکند در حال حاضر کار رادر حال انجام دادن می باشند ودر افتتاح گاز رسانی بعداز روشن شدن شعله گاز تمام مسؤلین در داخل مسجد هدایت شدند که جلسه باسخرانی اقای شفیعی واقای نور موسوی مدیر عامل شرکت گاز استان گیلان بعداز سخرانی توضیحاتی در رابطه باگاز رسانی روستاها باسخرانی نماینده شهرستان اقای عاشوری از مدیر عامل گاز استان در خواست کردند که بعداز اتمام کار لوله کشی داخل روستا که چند کلیومتر باقی مانده است کار را پی گیری وبا نصب المک به کله روستا امکانات داده تا تمام خانوار دهستان نصیر محله از نعمات خدادادی گاز برخوردار باشند واز نعمت گاز بهر برداری کنند.

صبح شفت : اگر بحثی است که دور از نظر ها مانده بفرمایید .

اول سلامتی امام زمان (عج) و شادی پرفتوح امام حضرت امام (ره) و سلامتی رهبر انقلاب اسلامی حضرت آقای خامنه ای و شادی روح شهدا جنگ تحمیلی به خصوص شهیدان دهستان نصیرمحله که در همین مزارشان گاز انجام گرفته سلام صلوات بر روحشان کلامم را به پایان می رسانم

منبع : سایت خبری صبح شفت
:: برچسب‌ها: خبرهای تازه از شفت و فومن, خبرهای تازه از شهرستان شفت و فومن, اخبار گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٤ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

لطفا نظر یادتون نره
:: برچسب‌ها: گالری عکس گیلان, خاطرات کودکی, خاطرات کودکی تالشان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٤ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

ما ایرانی ها همه تام کروز رو می شناسیم ولی قهرمانان ایران رو نمی شناسیم این داستان فیلم نیست واقعی است.می خوام با قهرمان واقعی وطن پرست گمنام ایرانی آشنا بشید و اینکه چطور برای ایران جان داد.با جوان ترین استاد خلبان نیروی هوایی ارتش ایران سرلشکر خلبان، « علی اقبالی دوگاهه» و داستان عجیب شهادتش بیشتر آشنا شوید او اهل رودبار استان گیلان بود.

وی در ۲۵ سالگی استاد خلبان جنگنده f-5 و در ۲۷ سالگی با درجه سرگردی جزو افسران ارشد نیروی هوایی ارتش ایران شد. سرلشگر خلبان«عباس بابایی» و سرلشگر خلبان «مصطفی اردستانی» از شاگردان تحت آموزش ایشان بودند .آموزش درآمریکا :وی تکمیل دوره خلبانی را به مدت ۲۲۰ ساعت در سال ۱۳۴۷ در پایگاه هوایی ویلیامز شهر فنیکس ایالت آریزونای امریکا را به پایان رساند و کسب رتبه نخست در بین بیش از ۴۰۰ دانشجوی خلبانی از کشورهای مختلف به عنوان خلبان نمونه این پایگاه را از آن خود نمود . امتیازات خلبانی که او در پایگاه ویلیامز آمریکا بدست آورد شامل رکوردهایی بود که تا آن زمان هرگز در آن پایگاه هوایی ثبت نشده بود. بطوری که تمامی اساتید پرواز هواپیماهای جنگی آمریکا را شگفت زده نمود. و به او لقب سلطان پرواز را داده بودند. همچنین در سال ۱۳۵۳ جهت گذراندن دوره کارشناسی تفسیر عکس های هوایی و مدیریت اطلاعات و عملیات هوایی مجددا به امریکا اعزام گردید .


شهادت :

این هم وطن دلیر اکثر تلمبه خانه ها و نیروگاه های برق عراق از کار انداخته بود و طرح های عملیاتی وی باعث گردیده بود صادرات ۳۵۰ میلیون تنی نفت عراق به صفر برسد از این رو صدام جنایتکار به خون این شهید تشنه بود . از این رو به دستور صدام پس از دستگیری بدنش به دو نیمه تبدیل شد و نیمی از پیکر مطهرش در نینوا و نیمی در موصل عراق مدفون شد .

شرح کامل شهادت ایشان را در زیر بخوانید و به دیگران هم بفرستید تا مردم ایران بدانند ما چه عزیزان گمنامی را در نیروی هوایی ارتش داشته ایم که حتی نام آنها را هم نشنیده ایم .


وی پس از بمباران پادگان «العقره» در حالی که زنده به اسارت مزدوران عراقی درآمده بود، به دلیل ضربات مهلکی که نیروی هوایی ارتش ایران در نخستین ماه جنگ بر پیکر ماشین جنگی عراق وارد نموده بود به دستور صدام و برای ایجاد رعب و وحشت در بین سایر خلبانان کشورمان، برخلاف تمامی موازین انسانی و موافقت نامه های بین المللی رفتار با اسرا، به فجیع‌ترین و بیرحمانه ترین وضع به شهادت رسید. بدستور صدام ملعون، دو ماشین جیپ از دو طرف با طناب هایی که به بدن این خلبان پر افتخار بسته بودند بدنش را دو نیم کردند. به طوری که نیمی از پیکر مطهرش در نینوا و نیمی در موصل عراق مدفون شد. این جنایت به حدی وحشیانه بود که رژیم بعثی در تلاشی بیشرمانه برای سرپوش گذاشتن بر این جنایت هولناک، تا سالها از اعلام سرنوشت آن شهید مظلوم خودداری می کرد و طی ۲۲ سال هیچگونه اطلاعی از سرنوشت وی موجود نبود؛ تا این که در خرداد سال ۱۳۷۰، بر اساس گزارش های موجود عملیاتی و اطلاعاتی، و نامه ارسالی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی مبنی بر شهادت ایشان و اظهارات دیگر اسرای آزاد شده وخلبانان اسیر عراقی، شهادت خلبان علی اقبالی دوگاهه محرز شد. پیکر مطهرش که بخشی از آن غریبانه در قبرستان محافظیه نینوا و بخشی دیگر در قبرستان زبیر موصل به خاک سپرده شده بود، با پیگیری کمیته جستجوی اسرا و مفقودین وکمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی، به همراه پیکرهای مطهر تنی چند از دیگر خلبانان شهید نیروی هوایی، پس از ۲۲ سال دوری از وطن، در میان حزن و اندوه خانواده، یاران و همرزمانش به میهن بازگشت و به شکلی بسیار با شکوه و تاریخی در میدان صبحگاه ستاد نیروی هوایی تشییع و در پنجم مردادماه ۸۱ در قطعه خلبانان بهشت زهرا درکنار سایر همرزمانش آرام گرفت.یادش گرامی و راهش پر رهرو باد...:: برچسب‌ها: شهدای گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٤ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

استان گیلان با حدود 9/0 درصد مساحت کل ایران، 1/92 درصد چای، 6/37 درصد برنج، 2/76 درصد فندق، 1/85 درصد ابریشم، 60 درصد بادام زمینی، 4/21 درصد زیتون، 7/2 درصد مرکبات، 4/13 درصد گوشت ماهی خاویاری، 4 درصد گوشت مرغ، 1/5 درصد گوشت قرمز، 4/22 درصد آبزیان پرورشی و 15 درصد خاویار کشور را تولید می نماید.

این استان دارای بندری برای بارگیری و تخلیه کالا به ظرفیت 5/6 میلیون تن در سال می باشد و نیز با دارا بودن یک منطقه آزاد تجاری با شش نوع کاربری مختلف و فرودگاه بین المللی و سه گمرک منطقه ای فعال و همچنین در دست احداث بودن، 200 کیلومتر راه آهن بین قزوین- رشت- انزلی جهت تکمیل مسیر کریدور شمال- جنوب، مزیت ویژه ای بخود گرفته و در کلیه بخشهای اقتصادی، قابلیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی را دارد و بستر برای فعالیتهای اقتصادی، آماده و مهیا است. ذیلاً به مزیتهای مختلف استان اشاره می گردد:

 

  مزیتهای جغرفیایی اقتصادی :

1-   برخورداری از موقعیت ممتاز جغرفیایی و قرار گرفتن در مسیر کریدور نوستراک.

2-   همجواری با کشورهای آسیای میانه از طریق خاکی و آبی.

3-  برخورداری از منابع طبیعی و جنگلهای انبوه و اقلیم مستعد و خاک حاصلخیز کشاورزی و تالاب منحصر بفرد انزلی و سواحل زیبای دریایی.

4-   جاری بودن رودخانه های دائمی و پرآب سفیدرود، پل رود، کرگانرود، شفارود و ...

5-  وجود منطقه ویژه انزلی (که با تصویب مجلس محترم شورای اسلامی به منطقه آزاد تجاری صنعتی تبدیل شده است).

6-    قطب تجاری و کشاورزی از دیرباز تاکنون.

7-   آب و هوای معتدل و طبیعت زیبا.

8-   دسترسی دریائی به بنادر آستراخان و لاکان روسیه.

9-   کوتاهی مسیر حمل و نقل از طریق گیلان.

لطفا به ادامه مطلب بروید
:: برچسب‌ها: مقالات گیلانی, مقالات
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱۳ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

سییَه دیل چَم شن، جیجَه ترابَه                                             

                                کورَه د ّ چِم مرا ، میجَه ترا بَه

    دَسی انگیشتاری شی سو کَریم سو                                           

                               دَسی مَنگّه مرا ، پینجَه ترا بَه

    شیمَه شکار پرزَه  ژندَه گولَه                                                           

                              شکاری پوس مرا ، چینجَه ترا بَه

           زَرَجه آشیونَم ساتَه بَندون                                                                 

                     کلشکن بَه مرا ، کیجَه ترا بَه

     شیمَه بازار خریمَه نُقل و وَنجَه                                                     

                                   رولی گازون سوئَه ، وَنجَه ترا بَه

..............................برگردان فارسی...............................      

دل سوخته ی من به خاطر تو مجروح شده است

دو چشم کور برای من و مژگان زیبا برای تو شد  

همچون انگشتری دست ، می درخشیدم

ناخن دست برای من و انگشتری زیبا برای تو شد

به شکار رفتم ، آهویی را شکار کردم

پوستش برای من ، ران و سینه اش نصیب تو شد

 در قله ی کوه ها آشیانه ی کبک ساخت

مرغ مادر برای من و جوجه ها نصیب تو شد

به بازار رفتم نقل و سقز خریدم

فرزند دلبندم دندانهایش را سایید ، سقز نصیب تو شد

منبع :کتاب شاعران تالش
:: برچسب‌ها: شعر تالشی
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱۳ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

فرماندار فومن گفت: وقوع سیل و طغیان رودخانه ماسوله رودخان، بیش از 25 میلیارد ریال خسارت در این شهرستان برجای گذاشته است

 

'اسماعیل قربانزاده' عصر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سیل روز گذشته و صبح امروز که بر اثر بارش شدید باران و طغیان رودخانه ماسوله رودخان در بخش سردارجنگل فومن رخ داد، راه ارتباطی در روستاهای درفشه، چپول ،چپول کش،وخفی و کمال محله از توابع این بخش در فومن را مسدود کرد.

وی ادامه داد: وقوع این سیل همچنین به 20 دهنه پل ارتباطی و تعدادی سردهنه ها و انهار بخش کشاورزی شهرستان فومن در بخش سردارجنگل آسیب جزئی و کلی وارد آورده است.

فرماندار فومن خاطرنشان کرد: در جریان وقوع سیل روز گذشته با همت نیروهای امدادی و همکاری مردم منطقه، خوشبختانه هیچگونه خسارت جانی نداشتیم.

وی یادآور شد: در سه سیل گذشته فروردین و تیرماه سالجاری، در مجموع بیش از 170 میلیون ریال به تاسیسات زیربنایی فومن شامل کشاورزی، راه های ارتباطی، پل ها و تاسیسات خدمات رسانی این شهرستان خسارت وارد شده است.

به گفته قربانزاده؛ با برنامه ریزی های انجام شده که با هماهنگی ستاد بحران استانداری گیلان انجام گرفته؛ پس از تامین اعتبارات لازم مناطق آسیب دیده بازسازی می شود.

شهرستان فومن با 97 هزار و 400 نفر جمعیت و دو بخش سردارجنگل و مرکزی، در 25 کیلومتری غرب مرکز استان گیلان واقع است.

به گزارش ایرنا، بارش شدید باران و طغیان رودخانه، چند ساعتی رفت و آمد ساکنان و مردم منطقه در محور ارتباطی پل روستای بداب شهرستان شفت در غرب استان گیلان را نیز با مشکل مواجه کرد

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
:: برچسب‌ها: اخبار گیلان, خبرهای تازه از شهرستان شفت و فومن, حوادث گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱۳ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

زیتون، نماد رودبار است و بسیاری از اهالی این شهرستان در فروشگاه های زیتون مشغول به کار هستند.زیتون دارای خواص دارویی بسیار است.
:: برچسب‌ها: گالری عکس گیلان, جاذبه های گردشگری گیلان, شهر زیبای رودبار
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٢ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

خروج از گیلان و حضور مجددم برای فعالیت صنعتی در تهران سبب شده بود از خبرها و اتفاقات استان خود کمی بی خبر شوم . دیروز فرصتی حاصل شد تا سری به وبسایت های خبری استان بزنم که البته مهمترین خبر ، تغییر استاندار بود .

 

 

حقیقتش بنده شناخت چندانی از استاندار جدید نداشته و چندان علاقه ای هم ندارم که در این مورد مطلع شوم! تنها یک نکته سبب شد تا این یادداشت را پست کنم .

بسیاری از عزیزانی که در طول یک سال و اندی اخیر تمام قد از آقای مهدی سعادتی استاندار سابق حمایت می کردند از رفقای خوب من و عزیزانی هستند که ارتباطکی با آنها دارم ودر  سلامت نفس و تقوای آنها ذره ای تردید ندارم . حدود یک سال پیش در جمعی گفتم رفقا دچار یک اشتباه محاسباتی شده اند! گفتند چه اشتباهی ؟! گفتم: رفقا هنوز دکتر احمدی نژاد را نشناختند!

واقعیت این است که احمدی نژاد در طول نزدیک 8 سال تکیه زدنش بر اریکه ریاست جمهوری آنقدر غیر قابل پیش بینی رفتار کرده که بسیاری از تحلیل آنچه در عرصه مدیریت کلان کشور روی داده ناتوانند … از انتصاب های فرماندهان سپاه در پست های حساس بگیرید تا انتصاب یک کارگزارانی قدیمی در یکی از مهمترین بنگاه های صنعتی مملکت… اینها همه در کارنامه ی فردی موجود است که امسال برایش سال سرنوشت است و انتخابات سال بعد بسیار برایش با اهمیت تر…

سرمایه گزاری روی انتصاب ها و عزل و نصب های این احمدی نژاد بسیار جرات می خواهد .

ان روز که قهرمانی – که همه او را به عنوان یک اصلاح طلب می شناختند – از صندلی ریاست استانداری کنار رفت و یک فرد غیر بومی بدون سابقه کار اجرایی جایگزین او شد ، می شد پیش بینی کرد که این انتهای تغییر و تحول در گیلان در دوران احمدی نژاد نیست . به قول ایندیپندنت او صدر نشین شگفت انگیزهاست! آن هم با این همه تضادی که در بخش های مختلف استان در رد و یا تایید سعادتی  موجود بود .

اما حرف من چیزی غیر از این است . من دلنگران شدم برای آینده . سعادتی که سابقه کار اجرایی نداشت به یکباره یک پست حساس گرفت و هم اکنون با یک رزومه کاری ایده آل پست استانداری را تحویل فرد جدید می دهد . با خیالی بسیار آسوده که صندلی جدیدی در انتظار اوست …حق هم همین است . بهرحال استانداری یک استان مهم یک سابقه درخشان مدیریتی محسوب می شود. 

ولی دوستان ما چه؟ آنها که در طول این مدت از همه چیزشان گذشتند و اینگونه از او حمایت کردند. حاضر به تحمل و پذیرش این همه تهمت از طرف باند مخالف سعادتی (که حداقل بنده اطلاع کامل از ویژگی ها و ذات آنها دارم)  شدند و باز پشت او ماندند. شاید رفقا بگویند همه ی اینها از سر وظیفه بود. با توجه به شناختی که از روحیات دوستان دارم در این موضوع تردیدی ندارم که همه ی کارهایشان از سر دغدغه هایشان است، اما فکر می کنم  باید سنجیده تر عمل می شد. انسان برای هزینه ای که می دهد انتظار خروجی مناسب نیز دارد و اگر این خروجی به شکل کاملش تامین نشود قطع به یقین سرمایه گذاری روی آن هزینه، عقلانی نخواهد بود … آن هم در استانی که خیلی ها به دنبال زیر آب کردن سر همدیگر هستند و تنها چیزی که یافت نمی شود و نخواهد شد همدلی و وفاق است. گیلان استانی ست که تا ابد تو سری خور باقی خواهد ماند چون آدم هایش دوست ندارند پیشرفت همدیگر را از یک طرف و یکدلی را از طرف دیگر ببینند . این را از طرف من که فضاهای متفاوتی را لمس کرده ام بپذیرید .

بعضی وبلاگ ها و وبسایت ها نوشته بودند که این تغییر از موفقیت ها و تاثیرات آن نماینده تازه به مجلس راه پیدا کرده، است! این مطلب آنقدر خنده دار و مزحک است که اصلا جای بحث و بررسی ندارد. احمدی نژاد به خیلی گردن کلفت تر از آدمهای نظیر این فرد باج نداده چه برسد به او که اصلا سرمایه گزاری تیم مدیریتی احمدی نژاد روی همچین فردی با هیچ عقل سلیمی جور در نمی آید. حتی اگر با نگاه انتخاباتی به قضیه نگاه کنیم…

و هم اکنون دوستانمان تنهایند. مطمئنم که این یکسال بر آنها سخت خواهد گذشت و مطمئنم خیلی ها که در دوران سعادتی دچار عقده هایی شده بودند به دنبال عقده گشایی خواهند بود.

تنها امیدی که در دل می ماند این است که رفقا اهل دغدغه و وظیفه شناسند و هیچ وقت عرصه را برای جولان آدمهایی که حقشان اینجاها نیست خالی نخواهند گذاشت…انشا الله

منبع: کافه پیاده رو

 
:: برچسب‌ها: اخبار گیلان, مقالات گیلانی, مقالات
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٢ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

تنها بازمانده یک کشتی شکسته توسط جریان آب به یک جزیره دورافتاده برده شد، با بیقراری به درگاه خداوند دعا می‌کرد تا او را نجات بخشد، ساعتها به اقیانوس چشم می‌دوخت، تا شاید نشانی از کمک بیابد اما هیچ چیز به چشم نمی‌آمد.
سرآخر ناامید شد و تصمیم گرفت که کلبه ای کوچک خارج از کلک بسازد تا از خود و وسایل اندکش را بهتر محافظت نماید، روزی پس از آنکه از جستجوی غذا بازگشت، خانه کوچکش را در آتش یافت، دود به آسمان رفته بود،اندوهگین فریاد زد: «خدایا چگونه توانستی با من چنین کنی؟»
صبح روز بعد او با صدای یک کشتی که به جزیره نزدیک می‌شد از خواب برخاست، آن می‌آمد تا او را نجات دهد.

مرد از نجات دهندگانش پرسید: «چطور متوجه شدید که من اینجا هستم؟»
آنها در جواب گفتند: «ما علامت دودی را که فرستادی، دیدیم!»
آسان می‌توان دلسرد شد هنگامی که بنظر می‌رسد کارها به خوبی پیش نمی‌روند، اما نباید امیدمان را از دست دهیم زیرا خدا در کار زندگی ماست، حتی در میان درد و رنج.
دفعه آینده که کلبه شما در حال سوختن است به یاد آورید که آن شاید علامتی باشد برای فراخواندن رحمت خداوند.
برای تمام چیزهای منفی که ما بخود می‌گوییم، خداوند پاسخ مثبتی دارد،

تو گفتی «آن غیر ممکن است»، خداوند پاسخ داد «همه چیز ممکن است»،

تو گفتی «هیچ کس واقعاً مرا دوست ندارد»، خداوند پاسخ داد «من تو را دوست دارم»،

تو گفتی «من بسیار خسته هستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو آرامش خواهم داد»،

تو گفتی «من توان ادامه دادن ندارم»، خداوند پاسخ داد «رحمت من کافی است»،

تو گفتی «من نمی‌توانم مشکلات را حل کنم»، خداوند پاسخ داد «من گامهای تو را هدایت خواهم کرد»،

تو گفتی «من نمی‌توانم آن را انجام دهم»، خداوند پاسخ داد «تو هر کاری را با من می‌توانی به انجام برسانی»،

تو گفتی «آن ارزشش را ندارد»، خداوند پاسخ داد «آن ارزش پیدا خواهد کرد»،

تو گفتی «من نمی‌توانم خود را ببخشم»، خداوند پاسخ داد «من تو را ‌بخشیده ام»،

تو گفتی «من می‌ترسم»، خداوند پاسخ داد «من روحی ترسو به تو نداده ام»،

تو گفتی «من همیشه نگران و ناامیدم»، خداوند پاسخ داد «تمام نگرانی هایت را به دوش من بگذار»،

تو گفتی «من به اندازه کافی ایمان ندارم»، خداوند پاسخ داد «من به همه به یک اندازه ایمان داده ام»،

تو گفتی «من به اندازه کافی باهوش نیستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو عقل داده ام»،

تو گفتی «من احساس تنهایی می‌کنم»، خداوند پاسخ داد

«من هرگز تو را ترک نخواهم کرد»
 
:: برچسب‌ها: دلنوشته, جملات زیبا, داستان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱۱ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

جهت دیدن تصاویر بیشتر به ادامه مطلب بروید
:: برچسب‌ها: گالری عکس گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱۱ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

    

                   اگه ما شی قَشَنگیرَه هیچَه هیچ           

   بَندَه سَرون پَلَنگیرَه هیچَه هیچ

    اگَه دُنیا بیگِری د دَسی نَه

  آخر ئی مشتَه خاکیرَه ، هیچَه هیچ 

................برگردان  فارسی ................

اگر همچون ماه زیبایی ، هیچ است ،هیچ

اگر پلنگ کوهستانهایی ، هیچ است ، هیچ

اگر تمام دنیا رو در دست بگیری ،

عاقبت یک مشت خاکی ، هیچ است ، هیچ

منبع : کتاب شاعران تالش

گردآورنده : وبلاگ نصیرمحله
:: برچسب‌ها: دوبیتی های تالشی, شعر تالشی
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱۱ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

 

اَم دنیا بی وَفایَه زونی داچ؟                        هَچین دورَه صدایَه زونی داچ؟

مَبی عاشق ترا ام تازَه گشَه                       آخا شَیطونی خایَه زونی داچ؟

زوموستونی کیجَه یمَه چ دپرسی ؟                کورَه چِمی میجَه یمَه چ دَپرسی؟

مرا رستَمی نَقلی چ کرا وای ؟               تَمونتِه ئی ویجَه یمَه چ دَپرسی  

  ...................... ترجمه فارسی ............................

این دنیا بی وفاست میدونی یا نه ؟          فقط از دور صدایی دارد میدونی یا نه ؟

عاشق نشو بر این تازه عروس ،                 خواهر شیطان است میدانی یا نه ؟

جوجه ی زمستان ام :چه می پرسی ؟   مژه ی چشم کورم : چه می پرسی ؟

چرا برایم نقل رستم را باز می گویی ؟   کلا یک وجب قد دارم : چه می پرسی ؟


منبع : کتاب شاعران تالش

گردآورنده : وبلاگ نصیرمحله

:: برچسب‌ها: دوبیتی های تالشی, شعر تالشی
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱۱ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

از مناطق جنوبی شفت است که مردم آن به زبان تالشی صحبت میکنند و محصولاتی چون ابریشم ، برنج ، عسل و صنایع دستی دارند . برخی از مردم آن در تابستان ها برای چرای دام خود به ییلاقات جنوبی این منطقه کوچ می کنند .

در تاریخ این منطقه مردان رزمنده ای برخاسته اند . چنانچه نوشته های رابینو که به نقل از نویسنده ی کتاب تاریخ سالوک است درست باشد ، این منطقه در سده های دوم وسوم هجری ، پادشاهانی به نام ملک الماس و ملک دولت داشته که پسوند سفید مزگی داشته اند . این ملوک در واقع می توانند نخستین مدافعان شیعه در همراهی با سالوک معلم از رهبران نهضت شیعه زیدیه در منطقه باشند .

مولف ولایت دارالمرز گیلان (1330هجری ) می نویسد : سفید مزگی منطقه ای قشلاقی است که در آن ده خانوار گالش زندگی می کنند و مالیات سالانه آن 242/52قران است .

وجه تسمیه آن به این شرح است :

در زبان پهلوی مزگ به معنی مژه است که به گیلکی مزرا کوه معنی می دهد و گی به معنی حوضچه های زیرزمینی آب باشد و مزگی به معنی محلی که دارای آب های زیر زمینی است .

این روستا ، 70هکتار برنج زار و  500هکتار جنگل داشته است . بر اساس سرشماری سال 1385، 229خانوار با 949نفر جمعیت دارد . و 645نفر از کل جمعیت آن باسوادند .

سفید مزگی دفتر مخابرات ، مکان مذهبی ، شورای اسلامی روستا ، تلفن ، برق ، آب لوله کشی ، سیستم تصفیه آب ، دبستان ، مدرسه راهنمایی مختلط ، مکان ورزشی ، پزشک ، دندانپزشک ، و به ورز دارد .سوته ، کبود شهر ، کمتیله سر ، مریزم ، مشهدی سر ، وزنه بنه از توابع سفیدمزگی هستند .

در سال 1335 ، 655نفر جمعیت داشت . کبودشهر بر سر راه امام زاده اسحاق (ع) (در محل تلاقی جاده ی شالما به امامزاده اسحاق و گنجار) است . همچنین بقعه متروکه آقا سید الیاس نیز در این منطقه قرار دارد .

منبع : کتاب تاریخ شفت ( نادر افشاریان )

گردآورنده : وبلاگ نصیرمحله

کپی برداری از این مطلب با ذکر نام ( وبلاگ نصیرمحله ) بلامانع است .
:: برچسب‌ها: معرفی روستاهای شهرستان شفت, روستا های گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱۱ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور


زَمونَه ، آی زَمونه ،آی زَمونَه

دلی نَر کار نبو ، خَیلی جَوونَه

جانیم ویگِه ، دلیم مَکَه یَرَه لو

من اشتَن هِستی یَه دواَ چَه خونَه

....................ترجمه فارسی....................

زمانه ،آی زمانه ، آی زمانه

با دل[من] کار نداشته باش که خیلی جوان است

جانم را بگیر ولی دلم را زخمی نکن

من همه هستی ام را به خاطر او از دست داده ام

:: برچسب‌ها: شعر, شعر تالشی, دوبیتی های تالشی
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٠ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

ازدواج جوانان تالش با غیر تالش

ازدواج ،سنتی است که از دیر باز انسانها ،جهت حفظ نهاد خانواده وتقویت ورشد پیوند های های عشقی و سلامت جسمی وروانی افراد جامعه بنیاد نهاده اند  وبسیاری از ملتها آن را امری مقدس شمرده و حتی برخی آن را نیمی ازدین تلقی میکنند .

 برخلاف گذشته (ازدواجهای سنتی )،که در بسیاری از موارد ازدواجها بدون پیوند عشقی ،ویا شناخت طرفین همراه بودو  تنها توسط بزرگترهای  دو زوج انتخاب وجفت وجور میشدند ،بدون اینکه حتی همدیگر را دیده باشند واز علایق همدیگر مطلع شوندو یا نظر آنها را جویا شوند .

 امروزه، با باز شدن جوامع وحضور برابر زنان در جامعه ، و احراز حق انتخاب جوانان در همسر گزینی .در بسیاری از موارد ازدواجها برمبنای شناخت وعلایق  طرفین صورت میگیرد . ومسئولت ونقش جوانان در تعیین سرنوشت ازدواجشان بیشتر است .

ازدواج در جوانان مردم تالش هم  در عصر حاضر ، در بسیاری از موارد تابع مسایل کلانی است که در سراسر ایران مانعی در ازدواجهای موفق و مناسب و به موقع جوانان ایرانی است ،  مانند  بیکاری وهزینه های سرسام آور ازدواج ،نداشتن شغل مناسب ومسکن مناسب ، ، آینده ای مطمئن و دهها مسئله کوچک وبزرگی دیگر که مجموعا  سبب تاخیر در ازدواج ویا منجر به  مجردی همیشگی  و ازدواج های نافرجام (طلاق) شده است .

علاوه بر مسایلی که در سطح کلان جامعه برای جوانان تالش مطرح است ، به علت  زودباوری یا سازگاری افراطی  یا خانواده دوستی یا حس غریبه نوازی یا مرغ همسایه را غاز پنداشتن ، وتجربه های تلخ را تکرار کردن  یا سستی پیوند های قومی و خانوادگی و شکست نفسی اصالتی  ، شغل مناسب وتحصیلات عالی  و تیپ جالبی  که  بعضی از پسران تالش دارند ، خصایص پسرانی که بسیاری از  دختران  از هر قومی را  به ازدواج با آنها مشتاق میکند  ، توسط جوانانی از اقوام غیر تالش  دوریا  نزدیک  برای ازدواج برگزیده میشوند  و معمولا بدون مشورت بزرگان تن به ازدواجی نا پخته میدهند و زمانی پی به خطا یشان می برند  که دیگر هویتی از او باقی نمانده است .
:: برچسب‌ها: مقالات فرهنگی گیلان, مقالات گیلانی, مقالات
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٠ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

  ماکلوان یک شهر کوچک  و زیبا در مسیر جاده ماسوله قرار گرفته است .که شامل دو ماکلوان :ماکلوان بالا و ماکلوان پائین می باشد.که هردو ماکلوان روی هم رفته در حدود 500 خانوار و جمعیت انها تقریباً 1800 نفر می باشد.ماکلوان از آب آشامیدنی مطلوب و برق و تلفن و راه  ارتباطی  برخوردار می باشد.در زمان جنگ نهضت جنگل یکی از مهمترین جنگهای سردارجنگل  در ماکلوان رخ داد.

 

به علت سوق الجیشی بودن این مسیر و وجود ارتفاعات خوب مبارزان جنگل در این روستا ضربات سهمگینی به نیروهای روس و انگلیسی و عوامل داخلی وارد نمودند. در جنگ ماکلوان 300 قزاق روس که در بی رحمی و شقاوت شهرت داشتند.به همراه 50 قزاق ایرانی با مهمات کافی به فرماندهی ابوالفتح خان یاور برای سرکوبی جنگلیها به این سرزمین فرستاد . در مسیر حرکت قشون دولتی از جاده ماکلوان به ماسوله نیروهای جنگل بیش  از هفتاد تن بودند.از تپه ماکلوان به ماسوله حمله ور شدندکه از نیروها  همه کشته و زخمی و اسیر و در حدود 130  نفر از نیروهای روس  به سوی رشت  پا به فرار گذاشتند.که از این جنگ جنگلیها به مقدار  زیادی  از مهمات و اسب به غنیمت مجاهدان جنگل در آمد.

 

در ماکلوان مردم  به برنجکاری ،صیفی کاری ،چای ،کرم ابریشم ، پرورش  ماهی و زنبور عسل ، صنایع دستی و از فعالیتهای اصلی محسوب می شود.به علت قرار گرفتن در مسیر جاده ماسوله مسافران زیادی در این مسیر توقف می کنند.
:: برچسب‌ها: شهرهای گیلان, ماکلوان نگین سردار جنگل
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٠ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٠ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

در گفت‌وگو با فارس مطرح شد

خاطرات تلخ و شیرین سعادتی از خدمت در استانداری گیلان

خبرگزاری فارس: استاندار گیلان وقوع سیل اخیر و ویرانی کاشانه‌های مردم را بدترین و خدمت به مردم و مستضعفان را شیرین‌ترین خاطرات دوران تصدی خود در استان ذکر کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از صومعه‌سرا، در روزهای پایانی خدمت مهدی سعادتی به عنوان استاندار گیلان بر آن شدیم تا خاطرات تلخ و شیرین وی را در دوران تصدی خدمتش در استان بشنویم.

سعادتی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پایان دوران خدمت خود در سمت استانداری گیلان اظهار کرد: خداوند را شاکرم که در انجام وظایف خود کوتاهی و سهل‌انگاری نکرده‌ام.

وی با بیان اینکه گیلان دارای مسئولانی با ذوق و بصیر در راستای خدمت‌رسانی به مردم است، تصریح کرد: در تمام عمر خدماتی خود در استان‌های مختلف مانند گیلان شاهد این میزان شور و ذوق در خدمت مسئولان نبودم.

استاندار گیلان با آرزوی توفیق مضاعف در خدمت برای استاندار جدید این استان افزود: قبول جایگاه و مسئولیت‌ها همواره نشان دهنده قدرت در خدمت به خلق است.

وی شکل‌گیری انقلاب اسلامی را زمینه‌ای برای قرار گرفتن ملت در راستای دین باوری و دین‌داری برشمرد و افزود: با وجود تصور برخی از مردم، انقلاب اسلامی هرگز برای نان، مسکن و آزادی نبود.

سعادتی اضافه کرد: اصل و اساس انقلاب اسلامی برای رهنمود سازی مردم به سمت و سوی خدامحوری و تقوا بوده است.

وی با تاکید بر تربیت فرزندان ولایی، اللهی و بسیجی در بین خانواده‌ها متذکر شد: تحقق پیشرفت و توسعه کشور نیازمند فرزندانی ارزشی و ولایی است.

استاندار گیلان با اشاره به خاطرات تلخ و شیرین خود در سمت «استاندار گیلان» ابراز کرد: در مدت 17 ماه از قبول این مسئولیت خاطرات تلخ  و شیرین زیادی را شاهد بودیم که بیان هر کدام از آن نیازمند زمان بسیاری است.
:: برچسب‌ها: خبرهای تازه از شهرستان شفت و فومن, اخبار گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٠ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

خداوندا

 اگر روزی بشر گردی

 ز حال ما خبر گردی

 پشیمان می شوی از قصه خلقت

 از این بودن از این بدعت

 خداوندا

نمی دانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا

چه دشوار است

 چه زجری می کشد آنکس که انسان است

و  از احساس سرشار است
:: برچسب‌ها: دلنوشته, جملات زیبا
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٠ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

مهتا اولین کس از مردمان گیلان بود که با اعراب جنگید و مردآویج اولین کس از مردمان گیلان که اعراب را از ایران بیرون کرد

مهتا

پس از پیدایش اسلام و سقوط ساسانیان که سرتاسر ایران از رود فرات تا رود جیحون از خلیج فارس تا قفقاز و دربند به دست اعراب افتاد. در رشته کوه البرز مردمانی که عمده هایشان را دیلمیان( ساکنین گیلان امروزی که به اشتباه آنها را قسمتهای کوهپایه ای معرفی کرده اند زیرا مردآویج که یکی از بزرگترین دیلمیها بود وقتی در جنگ بود برادرش در حال کشت برنج بود و این در کوهپایه های گیلان امکان ندارد و در جلگه ها انجام می گیرد.) و تپوریان( ساکنین مازندران امروزی)  تشکیل میدادند اعراب را به سرزمین خود راه ندادند و استقلال خود را حفظ کردند. اما تپوریان با آنکه به جهت وسعت و جمعیت از دیلمیان نیرومند تر بودند با اعراب پیمان آشتی بستند و ترک جنگ گفتند اما دیلمیان برخلاف تپوریان در دشمنی با اعراب سخت ایستادگی نمودند و بدین اکتفا نکردند که در کوهستان خود آزاد زندگی کنند بلکه در فرصتهای مناسب بر اعراب تاخته و از کشتار آنها دریغ نداشتند. نخستین جنگ دیلمیان با تازیان به روایت معروف در سال 22 ( روایتهای دیگری نیز هست که سالهای 23،24 و 25 را نیز بیان می کند) هجری بود.

موتا یا مهتا امیر دیلم و گیلان و مرزبان پتشخوارگر که از جانب گیل گیلانشاه( فرزند گیلانشاه بن فیروز از سلسله گاوبارگان یا گابرگان و تختگاهش فومن بود) به این مقام منصوب شده بود به عهد پادشاهی یزدگرد سوم بود که قرارگاهش در دوازده فرسنگی شهر قزوین بود. مهتا پس از جنگ نهاوند که تازیان فتح الفتوحش خوانده اند، سخت متأثر شد و تصمیم گرفت تازیان را از کشور ایران براند. نیت خود را با فرمانده کل سپاه ایران در ری که فرخان زیبندی نام داشت، به میان گذاشت. اسفندیار فرخزاد را که فرمانده کل قوای آذربایجان بود را دعوت به همکاری کرد. آنان متحدأ به فرماندهی مهتا که مقام مرزبانی پتشخوارگر را بدست آورده بود، گردن نهادند و به تمرکز نیروها در حوالی دشتبی(دستبی یا دشتپی) و تقسیم وظایف پرداختند و همگی آماده تعرض به تازیان شدند.

در این هنگام حکمرانی همدان بر عهده نعیم بن مقرن بود و مقرر بود پس از تحکیم موقع خود به سوی ری بتازد. یزدگرد غرب ایران را گذاشته و گذشته بود. نعیم بن مقرن که از گردآمدن قوای ایرانی و اتحاد آنها با امیر دیلم مهتا بیمناک بود، نامه ای به عمر خلیفه دوم نوشت. او با کلیه قوا از همدان بیرون تاخت. مهتا نخستین حمله را به قوای تازیان در دستبی انجام داد. در ناحیه« واجرود» و به روایتی در منطقه «داکان و جرندف» که بین قزوین و همدان واقع است جنگی سخت در گرفت که به قول طبری در سختی و جانکاهی کمتر از جنگ نهاوند نبود. عده کثیری از دو جانب به خاک افتادند که از جمله آنها مهتا فرمانده کل قوای سه گانه و امیر دیلمیان بود که بر سر ایمان خود و میهن پرستی به خاک افتاد تا خاک میهن را به تازیان ندهد.( البته به روایتی دیگر این جنگ را مهتا و یارانش به سود خویش به پایان بردند و تازیان را در محاصره قرار دادند. نعیم بن مقرن با رشوه دادن و خریدن یک قوم کرد نیروهای خود را در یکی از شبها به پشت نیروهای ایرانی رساند و با باز کردن آب سد در سرمای اوایل زمستان موجب کشته شدن مهتا شد.)

کشته شدن مهتا باعث شد که لشکریان فرخان زیبندی به سوی ری و لشکریان اسفندیار فرخزاد به جانب آذربایجان عقب بکشند. جنگجویان دیلم نیز عقب نشینی کرده و در ناحیه ابهررود به تجدید قوا پرداخته و به خاطر میهن و یاد مهتا آماده پیکار شدند و به جنگ پرداختند والبته این نبرد نیز چاره ای درپی نداشت و به پیروزی اعراب منتهی شد. تازیان به فرماندهی عتبة بن قرمد و بشیر بن عبدالله فرصت یافتند به دنبال سپاه اسفندیار به سوی آذربایجان برانند. در این ماجرا اسفندیار به چنگ تازیان افتاد  که از اطلاعاتش در جنگهای بعدی استفاده شد. فرخان نیز با اعراب به کنار آمد. اما دیلمیان به فرمان گیل گیلانشاه  به جنگهای دفاعی و تعرضی ادامه دادند تا وقتی که امیران و شهریارانی چون مردآویج و آل بویه از آنها برخاستند و بر اعراب مستولی شدند و خلیفه وقت را به زیر افکندند و خلیفه ای فرمان بردار را دست نشانده خود کردند.

به گزارش تاریخ نویسان گیلان تنها منطقه ای از ایران بود که تازیان نتوانستند آنرا فتح کنند که سرمشق فداکاریهای دیلمیان همان تعرض و دفاع مهتا بوده است.

نکته: در گیلان بعضی آبادیها یافت میشود که نامشان با واژه «ماتا» شروع میشود، مانند: ماتاخانی(روستایی در بالای قلعه رودخان در ناحیه فومن) که معنی آن چشمه ماتا یا قصبه ماتا است. خانی و خونی به گویش تالشی چشمه را گویند و معنی دیگر خانی در گذشته عبارت بود از: ناحیه ای که دارای  هزار خانوار سکنه باشد. به نظر میرسد نام حقیقی امیر آن روزگار گیلان « مهتا »بوده به معنی بزگترین فرد، تای بزرگ، فرد بزرگ، واحد بزرگ و عرب آن را موتا دانسته و در اشعار و روایات یا تاریخ به همان صورت موتا ضبط شده است که این گونه تصرف و تحریف در کلمات و نامهای دیگر در گیلان یا نقاط دیگر ایران دیده میشود.

به هر حال مهتا یا ماتا یا موتا یادش گرامی باد زیرا او اولین کسی بود که بر علیه تازیان برخواست اما آن گونه که باید نامش ارج گذاشته نشد. باشد که نامش بر سر زبانها بیفتد و یادش گرامی باشد.
:: برچسب‌ها: تاریخی, دانستنیها
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٠ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

عکسهایی از رودخانه زیبا و خروشان خسروآباد که در 15 کیلومتری فومن و 3 کیلومتری نصیرمحله واقع است امیدوارم که شما عزیزان با بازدید از این مناطق زیبا از زیباییهای آن لذت ببرید.

 

کپی برداری از این مطالب با ذکر نام (وبلاگ نصیرمحله ) بلامانع می باشد
:: برچسب‌ها: گالری عکس گیلان, جاذبه های گردشگری گیلان, روستای خسروآباد فومن
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٠ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

یکی از پدیده های زیبا که در نوع خود در استان گیلان بی نظیر است "غار آویشوی " واقع در منطقه ای به همین نام در 40 کیلومتری جنوب غربی شهر شاندرمن شهرستان ماسال است.

این غار آهکی که از لحاظ زمین شناختی جزو اشکال کار دستی در سنگهای کربناته به شمار می رود در اثر عملکرد آبهای جاری بر روی این سنگها در مدت زمان بسیار طولانی شکل گرفته است.

ستونهای آهکی چشم اندازهای زیبا و منحصر به فردی را در این غار به وجود آورده اند و دهانه بسیار بزرگ غار به ارتفاع حدود 19 متر و عرض 14 متر که در میان غارهای کشف شده در استان نظیر آن یافت نمی شود.

تاکنون بیش از دو هزار متر از ژرفای غارآویشو که طویل ترین غار استان گیلان محسوب می شود توسط غارنوردان و کوه نوردان محلی مورد پیمایش و اکتشاف قرار گرفته است.

قرار گرفتن "غار آویشو" در مجاورت سنگهای دگرگونی کمپلکس شاندرمن که بقایای دگرگون شده از پوسته اقیانوسی پالئوتتیس به شمار می روند بر زیبایی آن افزوده است.

در شهرستان ماسال بیش از 17 غار بزرگ و کوچک وجود دارد که بزرگترین آنها غار " آویشو" است که در ارتفاع یک هزار و 300 متری از سطح دریا و بین مناطقی همچون " تائی بنه"، "انده چو" و" خماسون " در بستر دره ای کم آب قرار دارد.

این غار شگفت انگیز که در حوزه جغرافیایی بخش "شاندرمن" شهرستان ماسال واقع شده از بزرگترین غارهای گیلان و در نوع خود یکی از کم نظیرترین غارها در سطح کشور است.

 

دیدن قندیل و مناظر بکر اطراف و نیز تماشای درون غار برای بازدیدکنندگان بسیار جذاب است.


"غار آویشوی " بیش از 75 میلیون سال قدمت دارد.

در این غارهفت آبشار و شمار زیادی قندیل وجود دارد و در صورت برنامه ریزی می توان طبیعت گردان زیادی را به منطقه جذب کرد.

این غار از بی نظیرترین غارهای کشور است که در دل جنگلهای شهرستان ماسال قرار دارد و قندیلهای گوناگون و آبشارهای زیبای آن می تواند هر بیننده ای را مجذوب خود کند.

شهرستان ماسال و بخش شاندرمن با جاذبه های گردشگری و طبیعت زیبای خود همواره مورد توجه مردم استان گیلان و دیگر گردشگران و مسافران کشور قرار دارد و حضور هزاران گردشگر در این مناطق و در ایام مختلف سال گویای این واقعیت است.
:: برچسب‌ها: جاذبه های گردشگری گیلان
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/۱٠ | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی پور

سلام خدمت دوستان عزیز امیدوارم طاعات و عبادات شما مورد قبول  قرار گرفته باشد .

وقوع زلزله در روز  یکشنبه 21 مردادماه در استان آذربایجان شرقی که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی ازهموطنان  و روزه دار کشورمان شد باعث تأسف و تأثر فراوان گردید و همگان را در غم و اندوهی بزرگ فرو برد.

وبلاگ نصیرمحله بدین وسیله ضمن عرض تسلیت به بازماندگان و آرزوی بهبودی هر چه سریع تر برای مجروحان و مصدومان این واقعه ، صبر جمیل و برای درگذشتگان رحمت و غفران الهی را از خداوند متعال مسالت می‌کند.
:: برچسب‌ها: پیام تسلیت وبلاگ نصیرمحله به زلزله زدگان آذربایجا
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٦/٥ | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.